Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt-Norge
Download
1 / 12

Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt-Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt-Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier. En ny norsk filmpolitikk. Rambøll-rapporten: - Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norsk filmbransjen. Regionaliseringen av filmbransjen, hovedkonklusjon:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt-Norge – etablering av fond for langfilm og tv-serier' - peri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt-Norge

– etablering av fond for langfilm og tv-serier

En ny norsk filmpolitikk


Rambøll-rapporten:

- Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norsk filmbransjen

 • Regionaliseringen av filmbransjen, hovedkonklusjon:

 • - Anbefaler å videreføre den statlige støtten til de regionale filmsentrene - kulturpolitiske tiltak

 • Anbefaler at antall regionale filmfond begrensestil maks 3 fond -

 • næringsutviklende tiltak

 • Høringsfrist 21. Mars

 • Midt-Norge er kun nevnt i en fotnote


Filmen i Midt-Norge - en eksplosiv utvikling

Filmproduksjon

Midtnorsk Filmsenter

Profesjonelle produksjonsselskaper med internasjonale kontakter

Filmkommisjon: et Jämt-Trøndersk samarbeid er under utredning

Langfilminnspilling i Nord-Trøndelag våren 2006

Filmfestivaler

Kosmorama internasjonale filmfestival (Trondheim)

Femmina internasjonale filmfestival (Verdal)

Minimalen - kortfilmfestival (Trondheim)

Utdanning

HiNT: skuespiller utdanning fra 2005

NTNU: teoretisk og praktisk filmutdanningEn fullverdig filmsatsning i midt norge

Næring

Kultur

En fullverdig filmsatsning i Midt-Norge

Midtnorsk

Filmsenter

Regionalt

filmfond

Film-

kommisjon


Samfunnsøkonomiske ringvirkninger

Et eksempel - Film3 på Lillehammer:

7,8 mill over 3 år har gitt en dokumentert meromsetning i regionen på 22,5 mill. Av de 7,8 mill er 3,8 regionale og 4 mill statlige. For hver krone investert regionalt får landsdelen 5 kroner tilbake. Mottar 2,4 mill i statlig støtte i 2006

Effekter for regionen og for filmbransjen

Generer meromsetning i regionen

Identitet, oppmerksomhet og selvtillit

Vekst i antall virksomheter og etablering av varige arbeidsplasser

Vekst for turistnæringen

Kulturhistorisk viktig

Gjør det attraktivt for kreative ressurser å bli i regionen/flytte tilbake

Kompetanseheving og profesjonalisering av bransjen


Langfilminnspilling i Nord-Trøndelag våren 2006

 • Originalmanus av Kerstin Ekman, totaltbudsjett 25 mill

 • Krav ved eventuell regional støtte:

 • - Tilgang til produksjonen som case med dokumentasjon av de faktiske ringvirkningen i en utredning av en filmkommisjon og et filmfond

 • Krav om verdenspremiere i regionen

 • Krav om bruk av lokale filmarbeidere i assistentfunksjoner

 • Andre mulige krav knyttet til regional filmfond-støtte:

 • Krav om co-produksjon med lokal produsent

 • Krav om anvendelse av lokal distributør

 • Krav om annen tilknytting til regionen, f.eks. filmens handling,

 • språk eller regissørens bopel

 • - Produsent har et bemannet kontor i regionenRegionale aktører - en totaloversikt

Filmfond og produksjonsenter for langfilm

Filmfondet Fuzz, Filmkraft Rogaland, Mediaparken i

Fredrikstad, Filmcamp Målselv, Norsk filmstudio

Filmsenter for kortfilm og dokumentar

Nordnorsk filmsenter, Midtnorsk filmsenter,

Vestnorsk filmsenter, Filmkraft Rogaland,

Østnorsk filmsenter(Film3), Mediaparken,

Sørnorsk filmsenter(utredes)

Filmkommisjoner

Nordnorsk filmkommisjon, Vestnorsk filmkommisjon, Fredrikstad Media park, Fredrikstad filmkommisjon, Film3, Filmparken,


Regionale aktører - finansieringsoversikt

Film3 på Lillehammer:

Eies av fylkene Oppland og Hedmark, Lillehammer Kunnskapspark og kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal i 2001. Driften dekkes av eierne og i 2006 mottar Film3 2,4 mill over statsbudsjettet

Filmfondet Fuzz: 5 mill årlig, 1,4 mill over statsbudsjettet i 2006. 2,5 mill fra SparebankenVest og 0,5 mill fra Bergens Tidene i privat kapital. Eies av Bergen kommune med 3 mill i aksjekapital. Ønsker å ha 8 produskjoner i året

Filmkraft Rogaland: Totalt 5 mill i 2006, 2,5 fra Rogaland fylke og 1,5 mill fra Stavanger kommune og mindre beløp frakommunene Haugesund og Randaberg. Tilskuddet er årlig, og de håper på 10 mill årlig fra 2008 ved hjelp av private aktører

Filmcamp Målselv: Infrastruktursenter, mottatt 5 mill i utviklingsstøtte fra Troms fylke og Inovasjon Norge, håper på 15 mill i RDA-midler. Har gått inn med 4 mill i Nisl Gaups

nye film om Kautokeino-opprøret

Mediaparken: 1,5 over statsbudsjette i 2006


Midtnorsk Filmsenters mandat

 • Sitat fra Midtsnorsk filmsenters vedtekter:

 • “Selskapet skal være av ideell karakter og skal ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av Midtnorsk filmproduksjon ved å:

  • Forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar- og animasjonsfilm.

  • Forvalte midler til kompetanseutviklende tiltak.

  • Gjennomføre kurs/kompetanseutviklende tiltak.

  • Bistå med rådgiving overfor bransjen

  • Bidra til utvikling av faglige nettverk

  • Bidra til at kulturpolitiske målsettinger innen film innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling

 • Prosessen med videreutvikling av et Midt-Norsk filmsenter kan på lengre sikt også omfatte utfordringer knyttet til:

 • Tilrettelegging for produksjon av spillefilm, bl.a. gjennom samarbeid med næringslivet

 • Bidra til å utvikle grunnlaget for etablering av filmkommisjon

 • Bidra til å utvikle formidlingstilbudet innen film til barn og unge”


Videreføring av en aktiv filmpolitikk i Midt-Norge

– etablering av fond for langfilm og tv-serier

En ny norsk filmpolitikk


ad