Vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri obvladovanju problemov starostnika
Download
1 / 24

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika. Prim. asist. Darinka Klančar dr. med. Katedra za družinsko medicino. Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika' - perdita-march


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri obvladovanju problemov starostnika

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika

Prim. asist. Darinka Klančar dr. med.

Katedra za družinsko medicino


Sposobnosti kompetence dru inskega zdravnika pri obravnavi bolnika
Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika

 • Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

 • V osebo usmerjena zdravstvena oskrba

 • Zmožnost reševanja specifičnih problemov

 • Celostni pristop

 • Usmerjenost v skupnost

 • Celovito oblikovanje modelov


1 vodenje primarne zdravstvene oskrbe
1. obravnavi bolnikaVodenje primarne zdravstvene oskrbe

 • Prvi stik bolnika z zdravstveno službo

 • Odprt, neomejen dostop

 • Reševanje vseh vrst zdravstvenih težav

 • Učinkovita raba virov in sredstev

 • Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva

 • Povezovanje specialnosti - vloga posrednika


Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti koristi ovire problemi
Vodenje primarne zdravstvene oskrbe obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

 • Prvi stik bolnika z zdravstveno službo

 • Odprt, neomejen dostop

  PROBLEMI -OVIRE:

  omejevanje (?) prepogostih

  obiskov v ambulanti,

  naročanje na kontrole

  PREDNOSTI, KORISTI:

  večja verjetnost odkritja

  patologije


Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti koristi ovire problemi1
Vodenje primarne zdravstvene oskrbe obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

Reševanje vseh vrst zdravstvenih

težav

PROBLEMI –OVIRE:mnogokrat

težave pri prepoznavanju pravega

razlogaza obisk v ambulanti

PREDNOSTI, KORISTI:

boljši izid oskrbe


Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti koristi ovire problemi2
Vodenje primarne zdravstvene oskrbe obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

Učinkovita raba virov in sredstev

PROBLEMI –OVIRE:

najti pravo mero med racionalnostjo

ozr varčevanjem in strokovnostjo

PREDNOSTI, KORISTI: zaščita bolnika

pred nepotrebnimi zdravstvenimi

ukrepi, ki ne izboljšajozdravstvenega

stanja niti ne večajo zadovoljstva

bolnika


Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti koristi ovire problemi3
Vodenje primarne zdravstvene oskrbe obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki

primarnega zdravstvenega varstva

PROBLEMI –OVIRE: čas kot omejevanlni

dejavnik pri komunikaciji z drugimi

službami, neobstoj ozr slaba

organiziranost ostalih služb, zavračanje

teh služb s strani bolnika

PREDNOSTI, KORISTI:

razbremenitev zdravnika, boljši izid

oskrbe


Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti koristi ovire problemi4
Vodenje primarne zdravstvene oskrbe obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

Povezovanje specialnosti - vloga

posrednika

PROBLEMI –OVIRE:

bolnik (ali pogosteje svojci ) ne izgradi

dovolj zaupanja do zdravnika DM in

zahteva vedno nove preiskave

PREDNOSTI, KORISTI:

bolnik ni vznemirjen zaradi številnih

ukrepov zdravstvene službe , večanje

zaupanja v svojega zdravnika


2 v osebo usmerjena zdravstvena oskrba
2. obravnavi bolnikaV osebo usmerjena zdravstvena oskrba

 • Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost

 • Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosa zdravnik/bolnik

 • Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete


V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti koristi ovire problemi
V osebo usmerjena zdravstvena oskrba obravnavi bolnika prednosti,koristi/ovire,problemi

Odnos osredotočen na

posameznika, njegovo

družino, skupnost

PROBLEMI –OVIRE:

zlasti pri mlajših

zdravnikih nevarnost

prevelike klinične

usmerjenosti

PREDNOSTI, KORISTI:

hitrejše okrevanje,

več podpore družine,

boljši izid oskrbe


V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti koristi ovire problemi1
V osebo usmerjena zdravstvena oskrba obravnavi bolnika prednosti,koristi/ovire,problemi

Uporaba posebnosti posveta za razvoj

dobrega in učinkovitega odnosa

zdravnik/bolnik

PROBLEMI –OVIRE:

pretirano istovetenje z bolnikom ozr

njegovimi težavami, pretirana navezanost

z obeh strani, možnost medspolnih

deviacij odnosa

PREDNOSTI, KORISTI: zdravnik in

bolnik imata stabilen način komunikacije,

ki ga z leti razvijata


V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti koristi ovire problemi2
V osebo usmerjena zdravstvena oskrba obravnavi bolnika prednosti,koristi/ovire,problemi

Zagotavljanje stalnosti,

kontinuitete

PROBLEMI –OVIRE: pretirano

istovetenje z bolnikom ozr njegovimi

težavami, pretirana navezanost

PREDNOSTI, KORISTI:zaupanje, lažje

prepoznavanje bolezni


3 zmo nost re evanja specifi nih problemov
3. obravnavi bolnikaZmožnost reševanja specifičnih problemov

 • Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni

 • Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov


Zmo nost re evanja specifi nih problemov prednosti koristi ovire problemi
Zmožnost reševanja specifičnih problemov obravnavi bolnika prednosti,koristi/ovire,problemi

Uporabasvojevrstnega

procesa odločanja

glede na pogostnost

in

razširjenost

bolezni

PROBLEMI –OVIRE: zdravnikovo zanikanje bolezni še bolj veča bojazen pred njo

PREDNOSTI, KORISTI: pomiritev in izognitev nepotrebnim preiskavam izboljša kvaliteto življenja


Specifi ni na in re evanja problemov prednosti koristi ovire problemi
Specifični način reševanja obravnavi bolnika problemov prednosti,koristi/ovire,problemi

Sočasno obvladovanje akutnih in

kroničnih zdravstvenih problemov

PROBLEMI –OVIRE:

uskladitev prioritet zdravnika DM in

bolnika

PREDNOSTI, KORISTI: ob hkratni

obravnavi različnih bolezni je bolje

urejena terapija- zdravnik DM se s tem

izogne polipragmaziji,

reševanje po prioritetah veča možnost

preživetja


4 celostni pristop
4. obravnavi bolnikaCelostni pristop

 • Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju

 • Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja


Celostni pristop prednosti koristi ovire problemi
Celostni pristop obravnavi bolnika prednosti,koristi/ovire,problemi

Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem

stadiju

PROBLEMI –OVIRE:

manjša možnost in sposobnost starostnika

za dovolj kritično sodelovanje zaradi

neosveščenosti, pozabljivosti, bojazni

(ne pride na naročeno kontrolo)

PREDNOSTI, KORISTI:

kritičnost pri zgodnjem odkrivanju

bolezni- ne preveč agresivno!

odprto čakanje prihrani starostniku

nepotrebne stike z zdravstveno službo


Celostni pristop prednosti koristi ovire problemi1
Celostni pristop obravnavi bolnika prednosti,koristi/ovire,problemi

Spodbujanje zdravega načina življenja s

promocijo strategij za ohranjanje zdravja

PROBLEMI –OVIRE:

težko spremeniti stereotipe, navade starostnika

PREDNOSTI, KORISTI: previdna promocija

zdravja omili posledice kroničnih bolezni

(npr sprememba prehranjevalnih navad pri

novoodkriti sladkorni bolezni)


5 usmerjenost v skupnost
5. obravnavi bolnikaUsmerjenost v skupnost

Usklajevanje zdravstvenih potreb posameznih bolnikov in zdravstvenih potreb v skupnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi


Usmerjenost v skupnost prednosti koristi ovire problemi
Usmerjenost v skupnost obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

PROBLEMI-OVIRE:

težko dopovedati

starostniku, da so

sredstva omejena

PREDNOSTI,KORISTI

samo za blagajno

zavarovalnic, ZPIZ


6 celovito oblikovanje modelov
6. obravnavi bolnikaCelovito oblikovanje modelov

Uporaba bio-psiho-socialnega

modela ob upoštevanju kulturnih in bivanjskih razsežnosti


Celovito oblikovanje modelov prednosti koristi ovire problemi
Celovito oblikovanje modelov obravnavi bolnikaprednosti,koristi/ovire,problemi

PROBLEMI –OVIRE:

pri oteženi komunikaciji,

ko starostnik noče o tem

govoriti

PREDNOSTI, KORISTI:

lažje razumevanje

bolnikovega doživljanja

bolezni, njegovih

pričakovanj, strahov,

boljši izid zdravljenja


Zaklju ek 1
Zaključek 1 obravnavi bolnika

Obravnava starostnikazahteva od zdravnika veliko naporov pri uveljavljanju njegovih kompetenc

Starostniki znajo biti najbolj težavni a tudi najboj hvaležni bolniki


Zaklju ek 2
Zaključek 2 obravnavi bolnika

SAMO ŽELIMO SI LAHKO, DA BOMO KDAJ STARI


ad