slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arménie PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Arménie - PowerPoint PPT Presentation

pepper
121 Views
Download Presentation

Arménie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arménie znak vlajka

  2. Arménské peníze (dramy)

  3. Zorat karuš, neboli arménský Stonehange kousek od města Sisian. Jedná se o kruh z kamenů z megalitů v pustině nad městem. Některé megality v sobě mají ouško v podobě otvoru o průměru kolem 10cm.

  4. Klášter postavený na vysokém skalnatém ostrohu.

  5. Podle legendy do kláštera Geghard byl donesen jeden z trnů z těla Kristova. Podle tohoto trnu se také tento skalní klášter jmenuje. Kostel je nejstarší stavba, je jednoduše zdobený s krásnými dřevěnými vstupními dveřmi.

  6. Posvátná hora Arménie vysoká 5137m, Biblické místo, kde přistál Noe se svou rodinou po velké potopě.

  7. Jezero Sevan položeno v nadmořské výšce 1750m s velmi čistou a příjemně chladnou vodou a hlavně díky své rozloze nahrazuje Arménům moře.

  8. Chrám zasvěcený bohu slunce Heliovi,chrám byl postaven v prvním století našeho letopočtu.