23 6 2008 v buch plynu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
23.6.2008 Výbuch plynu PowerPoint Presentation
Download Presentation
23.6.2008 Výbuch plynu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

23.6.2008 Výbuch plynu - PowerPoint PPT Presentation

pepper
69 Views
Download Presentation

23.6.2008 Výbuch plynu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 23.6.2008Výbuch plynu ROHOZNÁ Dvě osoby byli těžce zraněny a vrtulníky byli přepraveny do nemocnice do Brna a do Pardubic

  2. Bráchové Martin, Roman, Petr Jandlovi a řidič pan Culík, byli u požáru jako první, uhasili oheň, ochlazovali nádrž a postarali se o zraněné. Děkujeme!! Vytvořil: Vladimír Židek ml.