pomys y na dzia alno w wolontariacie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pomys?y na dzia?alno?? w Wolontariacie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Pomys?y na dzia?alno?? w Wolontariacie - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Pomysły na działalność w Wolontariacie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pomys?y na dzia?alno?? w Wolontariacie' - pepin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

W poniżej zamieszczonej pracy, przedstawiamy pięć pomysłów na aktywność wolontaryjną, w które może zaangażować się młodzież. Aspektem naszej prezentacji jest dokładne ukazanie przebiegu rekrutacji osób do poszczególnych działań oraz opis poruszanych problemów, ich celów i korzyści z nich płynących. Oto one:

slide3

-Dom Pomocy Społecznej,

-Świetlica Środowiskowa,

-Trudności w nauce,

-Akcje charytatywne,

-Niepełnosprawny przyjaciel

Nasza szkoła przystąpiła do wyżej wymienionych pomysłów, Do opisu poruszonych problemów, zamieszczamy wykonane zdjęcia z naszej działalności.

dom pomocy spo ecznej
Dom Pomocy Społecznej

a) opis problemu.

Pierwszą płaszczyzną działania jest współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Olkuszu. Mieszkańcy DPS to ludzie w różnym wieku, często niepełnosprawni, a przede wszystkim samotni. Naszym pragnieniem jest aby odcięci przez swoje niepełnosprawności od świata zewnętrznego, mogli mieć kontakt z młodzieżą i urozmaicony czas ich samotności.

Wątpię aby zmieściło się to gdzieś na zdjęciu aby było wyraziście, dlatego znów musisz skorzystać z gładkiego tła.

Czcionka po prostu widoczna, rozmiar jak największy.

slide6

b) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, czyli osoby samotne ,w różnym wieku, często niepełnosprawne, dzięki kontaktom z młodzieżą zaspokajają swoją potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, zniwelują poczucie samotności , które jest skutkiem przebywania poza domem rodzinnym. Wspólne przebywanie, rozmowy i wyjazdy z młodzieżą mogą choć w niewielkim stopniu zastąpić im wnuki i najbliższą rodzinę, która w takich chwilach powinna być u ich boku. Nasze spotkania z pensjonariuszami pomagają im zapomnieć o dolegliwościach.

slide8

c) opis działań.

 • Wizyty w DPS łącznie z okresem wakacyjnym
 • Piknik Integracyjny
 • Pielgrzymka
wietlica rodowiskowa
Świetlica Środowiskowa

a) opis problemu.

Kolejnym aspektem naszych działań jest pomoc dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej . Do świetlicy uczęszczają dzieci zaniedbane wychowawczo i emocjonalnie, szukające zrozumienia, uwagi, dowartościowania, oparcia w drugiej osobie i wskazania właściwej drogi życiowej.

slide12

b) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej, to dzieci rodzin z problemami. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy umożliwiają im uzyskanie pomocy w odrabianiu lekcji i pozwalają na nawiązanie więzi emocjonalnych. Spotkania organizowane przez nasze koło wnoszą w serca dzieci wiele radości , pociechy i pogody ducha. Uczą się one poprzez warsztaty otwartości, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, organizacji. Mamy nadzieję, że pomoże im to w życiu dorosłym.

slide14

c) opis działań.

 • Spotkania
 • Odrabianie lekcji
 • Wspólne zabawy i spacery
trudno ci w nauce
Trudności w nauce

a) opis problemu.

Trzecim równie ważnym polem działania jest pomoc koleżeńska dla uczniów z trudnościami w nauce oraz wsparcie materialne dla potrzebujących. Wolontariusze zwrócili bowiem uwagę, że bardzo ważną sprawą jest rozpoznanie potrzeb w swoim najbliższym środowisku, czyli wśród uczniów szkoły.

slide17

b) znaczenie zaplanowanych działa dla adresatów

Każdego dnia do świetlicy szkolnej, przychodzą uczniowie by uzyskać pomoc w nauce, a także odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dzięki pracy wolontariuszy nabierają pewności siebie, wyrównują braki edukacyjne i otwierają się na drugiego człowieka.

slide18

c) opis działań.

 • Wspólne odrabianie lekcji
 • Nadrabianie zaległości w nauce
 • Spotkania i rozmowy
akcje charytatywne
Akcje charytatywne

a) opis problemu

‘’Dziewczynka z zapałkami’’ - akcja podczas , której młodzież ustawia się przy kasach w hipermarketach i pakuje zakupy za co otrzymuje drobne datki, przekazywane następnie

na leczenie chorych.

Paczka Wielkanocna- Akcja mająca na celu zebranie artykułów spożywczych, które umożliwią przygotowanie świątecznych potraw rodziną o niskim stanie majątkowym.

Poczta marzycielska – przedsięwzięcie podczas którego młodzież wysyła kartki listy do swoich chorych rówieśników z całej Polski.

Zbiórka przyborów szkolnych- akcja dzięki której potrzebujący uczniowie otrzymują paczki z niezbędnymi przyborami do nauki.

slide20

b) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów

''Dzięki podarowanym paczkom z produktami spożywczymi potrzebujący będą mieli większe możliwości przygotowania świątecznych potraw. Po przeprowadzeniu akcji ''Dziewczynka z zapałkami'' ,która polegać będzie na pakowaniu przez wolontariuszy zakupów w hipermarketach. Otrzymane drobne datki za tę pomoc zostaną przekazane organizacji PCK dla osób chorych, w wielu przypadkach niepełnosprawnych.

Początek roku szkolnego jest dla wielu rodzin trudnym okresem pod względem finansowym. Wiąże się to

z koniecznością zakupu książek, ubrań , przyborów szkolnych . W związku z tym przewidzieliśmy zbiórkę przyborów szkolnych.

Dzięki poczcie marzycielskiej wolontariusze jak i chore dzieci nawiązują nowe znajomości. Dodatkowo mali adresaci zyskają czyjeś zainteresowanie, będą mogli się przekonać o tym, że są dla kogoś ważni.

niepe nosprawny przyjaciel
Niepełnosprawny przyjaciel

a) opis problemu.

Kolejnym pomysłem na pracę wolontariuszy jest zaangażowanie się w pomoc konkretnej niepełnosprawnej osobie z otoczenia. Zadaniem wolontariuszy jest odwiedzanie takich ludzi w domu, wspólne rozmowy, zabawy, czytanie książek, słuchanie muzyki, śpiewanie, spacery... A także organizowanie zbiórek pieniężnych oraz zachęcanie innych do wsparcia.

Na terenie naszego osiedla mieszka niepełnosprawny chłopiec- Piotrek Kitliński, któremu niesiemy tego typu wsparcie.

slide22

b) znaczenie zaplanowanych działań dla adresatów.

Osoby niepełnosprawne, to osoby często zagubione w świecie, potrzebujące wsparcia duchowego, pragnące kontaktu ze światem . Dzięki pracy wolontariuszy zostaną zaspokojone ich potrzeby.

slide23

c) opis działań

 • Rozmowy
 • Spotkania i spacery
 • Śpiew, taniec, czytanie książek, słuchanie muzyki
 • Zbiórki materialne
 • Rozpowszechnianie problemu, zachęcanie innych do pomocy.
slide24

Wolontariat w naszej szkole działa w oparciu o harmonogramy wykonane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Oto one :

i problem osamotnienie os b starszych z domu pomocy spo ecznej w olkuszu
I Problem. :Osamotnienie osób starszych z Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.

ii problem wietlica rodowiskowa
II Problem :Świetlica Środowiskowa

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.

iii problem trudno ci w nauce
III Problem.:Trudności w nauce.

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.

iv problem akcje charytatywne
IV Problem:Akcje charytatywne.

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.

v problem niepe nosprawny przyjaciel
V Problem :Niepełnosprawny przyjaciel

Legenda:Kolor żółty: tygodnie, bądź konkretne daty działań wolontariuszyN-Ilość osób nadzorujących działanie.W-Ilość osób wykonujących działanie.I-Ilość osób informujących.