innovasjonsledelse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innovasjonsledelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innovasjonsledelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Innovasjonsledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Innovasjonsledelse. Timebox et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn. Erfaring og kompetanse innen etablering, utvikling og innovasjon. Timebox kjennetegnes av:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovasjonsledelse' - pepin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innovasjonsledelse

Innovasjonsledelse

Timebox

et rådgivningsfirma med spesialkompetanse om

hvordan bruke Innovasjon for å skape forretningsfortrinn

erfaring og kompetanse innen etablering utvikling og innovasjon
Erfaring og kompetanse innen etablering, utvikling og innovasjon

Timebox kjennetegnes av:

 • Partnere med bred erfaring fra ledende stillinger i norsk og internasjonalt næringsliv
 • Omfattende erfaring med selskaper i vanlig drift, under omstilling og under oppbygging
 • Anvendt kompetanse basert på en dyp teoretisk forankring, både teknologisk, bedriftsøkonomisk og ledelsesmessig
 • Bred bransjeerfaring, med særlig tyngde innen teknologibaserte og teknologiavhengige bransjer
 • Teoretisk innsikt kombinert med utstrakt hands-on ledelseserfaring. Vi har selv sittet i den type prosesser vi hjelper våre klienter med å gjennomføre
timebox har 3 virksomhetsomr der
Timebox har 3 virksomhetsområder
 • Innovasjonsledelse
  • Kartlegging, benchmarking og vurdering av innovasjonsevne og -ytelse.
  • Videreutvikling av innovasjonspraksis og innovasjonsprosessen i virksomheten.
  • Roller knyttet til coaching, prosess- og prosjektledelse, idéskapning m.m.
  • Faglige og motiverende aktiviteter, f.eks. gjennom interne seminarer og workshops.
 • Oppstarts- og virksomhetsutvikling
  • Oppgaver knyttet til vurdering av virksomhetsidé, utvikling av forretningsplan, coaching og prosessledelse, finansiering, ”gründerhjelp”, endringsledelse, m.m.
 • Inkubator
  • Timebox utvikler også prosjekter/virksomheter i egen regi og gjennom partnerskap
v re r dgivere har erfaring fra arbeid i en rekke organisasjoner
Våre rådgivere har erfaring fra arbeid i en rekke organisasjoner

Eksempler på Konserner

 • Telenor
 • Det Norske Veritas
 • DnB
 • Tine
 • Statoil
 • Siemems

Eksempler på organisasjoner

 • HSH
 • NHO
 • KFO
 • 2fo

Eksempler på Nyetableringer

 • Digilog
 • IP Zone
 • IT Fornebu Knowation
 • Payweb
 • Weld Industry
 • Mobilt slakteri
 • ZLIP

Eksempler fra offentlig sektor

 • Forsvaret
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Akershus Sentralsykehus
 • SVO

Eksempler på SMB

 • Parfymelle
 • AGA
 • BNR/HSD
 • Intermedium

Eksempler på Venture

 • Kistefos
 • Northzone
 • Mallin

Eksempel på andre

 • Selskapene for emballasjeretur
 • Oslo Sporveier
 • Telenor/Posco (baneløsning for Fornebu)
timebox har fokus p utvikle innovasjonsevnen i virksomheten
Timebox har fokus på å utvikle innovasjonsevnen i virksomheten
 • Når det er behov for å skape verdier gjennom å innovere bedre og raskere enn våre konkurrenter
 • Når vi mangler gode nok strukturer, prosesser eller beslutningsmekanismer for å håndtere innovasjon
 • Når vi ikke vet hvor vi står og hvor gode vi er sammenlignet med ”Best Practice” innen innovasjon, og gjerne vil bli bedre
 • Når vi ønsker å sette oss konkrete målsetninger på innovasjonsevne, og vi trenger hjelp til å realisere målene
noen egenskaper som kjennetegner en innovativ virksomhet og innovativ ledelse
Noen egenskaper som kjennetegner en innovativ virksomhet og innovativ ledelse
 • En kultur preget av dynamikk, kreativitet, og internt og eksternt rettet nysgjerrighet
 • En struktur der gode idéer aktivt søkes, identifiseres, blir hørt og får god behandling
 • En ledelse som har et bevisst forhold til nødvendigheten av kontinuerlig fornyelse
 • Medarbeidere som motiveres av læring, utvikling og deling, og føler ansvar for virksomheten, arbeidet, og prosessene
 • Et miljø preget av tillit, der samhandling i team og grupper er en del av hverdagen
 • En organisasjon som styrer bevisst mot målet, og som inkluderer innovasjon og endringsevne i sitt målbilde
 • En organisasjon som verdsetter og pleier kompetanse
 • En ledelse som setter nyskapning på agendaen, definerer innovasjonsmål, følger opp, og måler oppnåelse
 • En organisasjon som gjennomgående øker sin måloppnåelse på parametere knyttet til omverden og internt (f.eks. kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, kostnadseffektivitet, produktbredde)
 • En virksomhet i positiv medvind
innovasjon som fortrinn
Innovasjon som fortrinn
 • Kunder, leverandører, konkurrenter og andre aktører øver et sterkere og sterkere press på virksomheten. Rammebetingelsene blir tøffere, tradisjonelle forretningsmodeller taper mot i nye, produktlivssyklus blir kortere, design og moter skifter raskere, kundekravene øker….
 • Undersøkelser viser at virksomheter som operasjonaliserer innovasjon som en viktig del av sitt forretningsmessige fokus blir mer robuste til å takle skiftninger, endring og utvikling.
 • Topp 20% innovative selskaper har 35% bedre prosjektlønnsomhet enn gjennomsnittet (Professor Robert G. Cooper)
 • Vi bidrar med å operasjonalisere Innovasjon som en permanent verdi-driver i virksomheten

I dette inngår:

  • Styrings- og beslutningsstruktur
  • Effektive verdiskapningsprosesser
  • Kompetansebasert organisering
  • Understøttende kultur og holdninger
innovasjon skapes av mennesker hvordan de jobber og den st tte de f r
Innovasjon skapes av mennesker, hvordan de jobber, og den støtte de får
 • For å bli god på Innovasjon må man jobbe langs 3 akser samtidig: klima & kompetanse, arbeidspraksis, og system & prosess

Klima

& kompetanse

Arbeidspraksis

System & prosess

innovasjon ber rer alle aspekter av virksomheten ikke bare produktene

Tilbudet

(HVA)

Brand

Plattformer

Nettverk

Løsninger

INGEN SMÅ

BETYDELIG

RADIKAL

Kanaler

(HVOR)

Kunder

(HVEM)

Kundeopplevelse

Verdikjede/distribusjon

Organisering/ posisjonering

Inntektsmodell

Prosesser

(HVORDAN)

Innovasjon berører alle aspekter av virksomheten - ikke bare produktene
 • Virksomheten har mange virkemidler som brukes på konkurransearenaen
 • Vi kan Innovere på alle disse feltene - Hva, Hvor, Hvem og Hvordan
innovasjonsprosessen b rer utviklingen fra id til marked
Innovasjonsprosessen bærer utviklingen fra Idé til Marked

De fleste virksomheter bygger en strukturert intern prosess for å håndtere Innovasjon:

Ide fasen Kort Forretnings- og Utvikling Lansering Salg og lønnsomhet

forstudie markedsplan

= en idé, som går igjennom en analyse, og resulterer i et prosjekt, som bygger et nytt eller forbedret produkt eller intern prosess

= et beslutningspunkt

styrk resultatene i virksomheten ved implementere gode innovasjonsprosesser

Implementering

Mobilisering

Styrings- og incentivsystem

Prosessdesign

Kompetansestrategi

Behovsanalyse

Kartlegging

Styrk resultatene i virksomheten ved å implementere gode Innovasjonsprosesser

Teste og implementere

Innovasjonsprosessen som en integrert del av virksomhetens daglige drift

Timebox leveranser og arbeidesform

Identifisere og velge

nyttige løsninger

Fasilitator/prosessledelse

Prosjektledelse

Workshops

Research

Institusjonalisert med prosessbeskrivelser, rutiner, ansvar, beslutningsstruktur, styringsmodell, belønningsmodell

En viss formalisering er nødvendig for prosessens leveranseevne og kvalitet

Identifisere

konstruktive problemstillinger

Kvalifisere suksesskriterier

benchmarking av innovasjon et verkt y som m ler deg mot de beste
Benchmarking av Innovasjon - et verktøy som måler deg mot de beste

Et verktøy for å måle hvor dere står og gi input til hvor og hvordan dere kan bli bedre - Timebox Innovation Benchmarker*

Finn nåsituasjon

Sammenlign dere med de beste

Kartlegg mulige tiltak og deres

potensiale.

Prioriter. Lag gjennomføringsplan.

Gjennomfør tiltak.

Monitorér og følg opp.

Gjenta måling, følg progresjon.

Hvor står vi?

Benchmark virksomheten

Hvilke tiltak får vi

best uttelling av?

Gjennomføre og høste gevinster.

Følge opp, gjenta, forbedre.

* Timebox is a dealer and partner in cooperation with Innovation Performance AS

for Timebox Innovation Benchmarker / i-Perform Benchmarker

hvilke utfordringer l ser benchmarking av innovasjonsarbeid
Hvilke utfordringer løser Benchmarking av innovasjonsarbeid?
 • Ulikt begrepsapparat og tradisjon i tverrfaglig topplederteam
 • Ulik virkelighetsoppfatning hos de innvolverte.
  • Hvor gode er vi?
  • Hva er viktigst å forbedre?
  • Hvilken økonomisk verdi har forbedringstiltak?
 • Mangelfullt tallmateriale
  • Ressursbruk, ytelse og resultater
  • Kvalitet på praksisområder internt
  • Relevante etterprøvbare målsetninger
 • Uklare ansvarsforhold
 • Liten innsikt i hva som er beste arbeidspraksis
 • Svært varierende kvalitet på arbeidspraksis

Et godt utgangspunkt for målrettet, omforent forbedringsarbeid

benchmarking av innovasjon test deg mot best practice
Benchmarking av Innovasjon - test deg mot Best Practice

Et verktøy som på en enkel måte måler virksomhetens praksis og ytelse gjennom en rekke målepunkter, og som gir tydelige konklusjoner

 • Et web-basert skjema med spørsmål innenfor:
 • 10 eller flere ytelses-indikatorer
 • 15 eller flere praksis-indikatorer
 • med en gruppe respondenter fra virksomheten.
 • Verktøyet gir en fyldig rapport med fokus på:
 • Hvor du står i forhold til de beste
 • Hvilke gevinster du kan forvente ved forbedring
 • Workshop med innovasjonsrådgivere for å
 • fokusere, prioritere og planlegge.
 • Gjennomfør tiltak som planlagt.
 • Gjenta måling, følg progresjon.
 • Justér tiltaksplan etter behov.
 • Høst gevinster, løft ambisjonen, implementer
 • kontinuerlig forbedring.

Kartlegg innovasjonsevne.

Benchmark mot databasen.

Vurdér forbedringspotensialer.

Prioritér og planlegg tiltak.

Gjennomfør og følg progresjon.

Gjenta måling, forbedre.

hvilke andre bedrifter benchmarkes vi mot
Hvilke andre bedrifter benchmarkes vi mot?
 • 405 virksomheter detaljkartlagt av R.Cooper/Edget i 2003
  • 50/50 vare og tjenesteproduserende
  • Spredd på alle vanlige sektorer
  • Snittstørrelse ca 1500 ansatte
  • Blant USA/Canadas mest innovative bedrifter, ikke gjennomsnitt.
 • 416 bedrifter kartlagt i 2003/2004 av Product Development Management Association (PDMA)
  • Se figur til venstre
 • 48 norske bedrifter kartlagt 2003-2005
  • Primært ledende IKT/Kunnskapsbedrifter
hvordan benchmarkes virksomheten
Hvordan benchmarkes virksomheten?
 • Lederteam vurderer egen prosjektportefølje siste 3 år.
  • Ressursbruk, resultater og arbeidspraksis vurderes v.h.a. standardiserte parametere.
  • Fyller ut skreddersydd spørreskjema
 • Mottar rapport med angivelse av :
  • sterke og svake praksisområder
  • økonomisk potensial ved forbedringer
  • mulige tiltak
 • Workshop (en eller flere):
  • Gjennomgå rapport i felleskap
  • Avdekke årsak/virkning forhold
  • Utarbeide forbedringsmål
  • Utarbeide tiltaksplan
 • Senere oppfølging:
  • Gjenta benchmarking med mer dybde
  • Evaluere resultat

Kartlegge nåsituasjon

Steg 1:

Kartlegge

portefølje av

egne utvik-lingsprosjekter de 3 siste år

Steg 2:

Vurdere egen

ytelse og arbeids-

praksis. Fylle ut

spørre skjema

Steg 3:

Workshop:

gjennomgå

benchmarkrapp.

resultat. Definere problem, tiltak

Benchmark

rapport 1

Problem/

tiltakliste

eksempel p gjennomf ringsprossess av timebox innovation benchmarker
Eksempel på gjennomføringsprossessav Timebox Innovation Benchmarker

Samling

1

Samling

1

Workshop 2

Mål og tiltak

Portefølj + besv.

Workshop

1

Rapp

Forberedelse

1 uke+

1uke

1 dag +

 • Workshop 1 med respondenter
 • Gjennomgang av samlede resultater av internanalyse/-benchmarking.
 • Diskusjoner av avvik mellom respondenter
 • Diskusjon av økonomisk forbedrings-potensiale
 • Utvikling av forslag til forbedringstiltak
 • Workshop 2 med respondenter
 • Forslag til 2-4 hovedtiltaksområder
 • Etablering av arbeidsgrupper og tildeling av prioriterte tiltaksområder til gruppene.
 • Etablering av grov tidsplan for rapportering og etterevaluering.
 • Planmøte med hovedkontakt hos kunde
 • Velger respondenter
 • Bestemmer tidspunkter for samlinger
 • Tilpassning av spørreskjema. Bestemmer praksisområder som ønskes kartlagt i mer detalj ut fra hypotese om viktigste forbedringsområde.
 • Samling 1 av alle respondenter.
 • Informasjon om gjennomføring
 • Gjennomgang av begrepsbruk
 • Gjennomgang av siste 3 års utviklings-prosjekter.
  • Hvilke prosjekter
  • Nøkkelinfo om disse
 • Utfylling av spørreskjema
skreddersydd sp rreskjema fra eksempel as
Skreddersydd spørreskjemafra ”Eksempel AS”
 • Spørreskjema tilpasses innovasjonsmodenhet og ønsket detaljnivå.
  • Ambisjoner, strategi, barriærer
  • Ressursbruk
   • Totalt, og per prosjekttype
  • Resultater
   • Fra enkle vurderinger til mer avanserte måltall
  • Kvalitet på arbeidspraksis, totalt og på prosjektnivå
   • Leder og prosesseier nivå
   • Organisering og bemanning
   • Styringsmekanismer
   • Prosess og gjennomføring
   • Målepraksis
   • Kultur og klima
eksempel sp rreskjema om kvalitet p arbeidspraksis
Eksempel spørreskjema: omkvalitet på arbeidspraksis
 • Benchmarking databasen omfatter 180 spørsmål / praksis-område
 • 4 hovedområder, hver med 2-4 fokusområder, og hver av disse med 2-10 underområder
 • 2 - 20 spørsmål pr underområde
 • Praksis delt på to organistoriske nivåer
  • virksomhetsledelse
  • prosjektnivå
eksempel as resultatrapport med karakterkort samlet innovasjonsytelse

80%

70%

0%

10%

40%

20%

0%

30%

10%

40%

20%

30%

60%

50%

40%

30%

10%

20%

50%

40%

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

60%

40%

70%

50%

8o%

Industrisnitt

Eksempel AS

20% beste

Eksempel AS: Resultatrapport med ”karakterkort”, samlet innovasjonsytelse

Vi har introdusert nye

teknologier, arbeids eller

produksjonsprosesser

Andel vellykkede

utviklingsprosjekter

siste 3 år

Vi har introdusert nye

prosjektkategorier

Prosjektene har

åpnet nye

markeder

Andel mislykkede

utviklingsprosjekter

Tidseffektivitet

på skala 0 - 10

Andel stoppede

utviklingsprosjekter

Forsinkelsesgrad

forsinkede

prosjekter

Andel utviklingsprosjekter

som holder tidsplanen

eksempel as samlet resultat for alle hovedpraksisomr der

8

7

8

8

7

8

8

7

7

6

7

6

6

6

5

5

5

5

4

4

8

4

7

4

6

5

4

7

8

7

8

7

8

4

5

6

4

5

6

4

6

5

6

Industrisnitt

Topplederpraksis

Eksempel

Prosjektledelses-praksis

20% beste

5

4

Eksempel AS: samlet resultat foralle hovedpraksisområder

Kvalitet på utførelse av

forretningsanalyser

.

Kvalitet på markedsaktiviteter,

evne til å skape unike

resultater.

Mål, strategi og organisering

Kvalitet på utførelse

av arbeidsprosesser

i de enkelte

prosjektene

.

Kultur og klima

Arbeid med immaterielle

rettigheter

Organisering og

bemanning av

prosjektarbeid

Eksternt samarbeid

om utviklingsarbeid

Porteføljestyring

og ressursallokering

vi kan gi en samlet vurdering av innovasjonsmodenhet

Nivå 0

Uformell

utviklingsmetodikk

Nivå 1

Funksjonsvise

utviklingsprosesser

Nivå 2

Tverfunksjonelle

integrerte prosjektprosesser

Nivå 3

Moden

porteføljestyring

Nivå 4

Partnerorientert

utviklingsarbeid

Vi kan gi en samlet vurdering av ”innovasjonsmodenhet”

Initiell vurdering av Eksempel AS innovasjonsmodenhetsnivå 3.1

noen cases
Noen Cases
 • Her presenterer vi noen eksempler på Cases vi har jobbet med innenfor Innovasjon i 2005:
case 1 kartlegge n situasjon bygge struktur for innovasjon og vekst

Konsern:

Innovasjon i praksis

Case 1: Kartlegge nåsituasjon, bygge struktur for Innovasjon og Vekst

Klientens problemstilling:

Svært vellykket, norsk-basert internasjonal virksomhet som har opplevd sterk vekst inntil de siste 2-3 år. Standardisering av produktene samt sjerpet konkurranse skaper press på vekst og marginer, og selskapet opplever nå stagnasjon. Klienten ønsker å bli flinkere til å identifisere samt å ta frem nye produkter, og etablerer et prosjekt i samarbeid med Timebox.

Prosjektet skal ta frem en analytisk vurdering, samt forslag til forbedringer, som input til selskapets årlige strategisamling.

Oppgave/Tiltak:

 • Timebox får i oppgave å gjøre en kartlegging av virksomhetens status når det gjelder Innovasjonsytelse og Innovasjonspraksis, samt å foreslå forbedringstiltak.
 • Nøkkelpersoner i inn- og utland blir intervjuet for å kartlegge arbeidspraksis, formelt og uformelt, relatert til produktutvikling. Også utviklings- og innovasjonsprosesser relatert til nyskapning på andre felter enn produkt omfattes av analysen.
 • Nøkkeltall blir tatt frem og analysert.
 • Pågående og historiske utviklingsprosjekter blir gjennomgått som en del av kartleggingen.
 • I samarbeid med klientens medarbeidere blir det innsamlede materialet og inntrykk systematisert, og hypoteser knyttet til problemområder og utfordringer innenfor Innovasjon formulert
 • Ytterligere samtaler og datafangst blir iverksatt for å videreutvikle, bekrefte eller avkrefte hypoteser.
 • En samlet vurdering av virksomhetens Innovasjonsevne og -praksis blir så formulert.
 • Gjennom sammenligninger med kjent Best Practice og tilgjengelige data og beskrivelser blir videre en serie tiltak for forbedring foreslått. Forbedringforslagene omfatter ”alt” fra beslutningsmodeller og finansiering til ansvar og prosjektorganisering.

Resultat

Etter å ha gått igjennom prosjektets analyse og anbefalinger med ledergruppen, blir en presentasjon for strategisamlingen forberedt (februar 2005). Selskapets strategiprosessen fører til opprettelsen av et prosjekt som får som mandat å innføre en strukturert Innovasjonsprosess på basis av anbefalingene fra Timebox. Klienten er nå i ferd med å gå løs på implementeringen av de foreslåtte endringene.

slide29

Konsern:

Innovasjon i praksis

Case 2: Måling av Innovasjonspraksis og -ytelse for å identifisere tiltak for forbedring innen produktutvikling

Klientens problemstilling:

Stort norsk næringsmiddel konsern som har en god track-record innen både merkevarebygging og produktfornyelse. De ser imidlertid områder knyttet til organisering og styring av produktutviklings prosessen der de fortsatt er svake. Timebox bidrar med å hjelpe dem til å identifisere tiltaksområder. Det gjennomføres først en intern måling (en ”Benchmark”) av deres egen Innovasjonspraksis og -ytelse.

Oppgave/Tiltak:

 • Timebox’ spørreverktøy for Innovasjonsmåling, ”Timebox Innovation Benchmarker”, blir sammen med Timebox’ sin partner introdusert for grupper som jobbber med produktutvikling. Fokusområder og muligheter i verktøyet diskuteres.
 • 9 personer velges ut til å delta i kartleggingen og de påfølgende workshops.
 • Disse 9 bruker kartleggingsverktøyet (uavhengig av hverandre). Verktøyet er et selvbetjent, web-basert spørreverktøy.
 • Resultatene av kartleggingen analyseres, og Timebox tar frem en profil på virksomhetens Innovasjonsevne sammenlignet med den definerte ”Best Practice”.
 • Workshop nr 1 blir arrangert. Her gjennomgås resultatene, og gjennom diskusjon og gruppearbeid kommer vi sammen frem til hvilke forbedringsområder selskapet bør fokusere på. Mulige tiltak blir lagt frem.
 • I perioden frem til Workshop 2 blir konsekvenser og kostnader for de mest aktuelle tiltak kartlagt.
 • Workshop 2 blir arrangert. Gjennom diskusjon og gruppearbeid kommer vi frem til en prioritert liste av forslag til forbedringstiltak (store og små, kortsiktige og langsiktige).
 • En prosjektgruppe opprettes. Gruppen får i oppdrag å bearbeide forslagene videre, og presentere dem i rette fora for beslutning og iverksetting.

Resultat

Prosjektgruppen har nå (våren 2005) foreslått en serie tiltak, og fått positiv beslutning på en del av dem. Implementering er nå under planlegging.