Download
az kori g r g kult ra legnagyobb matematikusai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az ókori görög Kultúra legnagyobb matematikusai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az ókori görög Kultúra legnagyobb matematikusai

Az ókori görög Kultúra legnagyobb matematikusai

294 Views Download Presentation
Download Presentation

Az ókori görög Kultúra legnagyobb matematikusai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Az ókori görög Kultúra legnagyobb matematikusai Készítették: Gyalus Dávid, Hardy Bálint és Hudák Zsoltforrás: wikipedia.hu 2010. Április 13

  2. Arkhimédész(i.e. 287-i.e.212)

  3. Az Arkhimédészi-csavar

  4. Csigasor A π meghatározása

  5. Püthagorasz(i.e. 582-496)

  6. Pitagorasz-tétel a2 + b2 = c2

  7. Thálész(i.e. 624-546)

  8. Thálész tétel és bebizonyítása • Bizonyítás a háromszögek szögösszetétele alapján:Azt fogjuk felhasználni, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180°.Legyen O a kör középpontja. Ekkor az AOC és a COB háromszög egyenlőszárú, azaz • α = α' és • β = β'. Az OC szakasz pont az α' és β' részekre osztja γ-t , így • γ = α' + β' = α+β Az ABC háromszög belső szögeinek összege (ami a szögösszetétel szerint 180°) épp e négy szög összege, tehát: • α + β + γ = α + β + (α' + β') = α + β + (α + β) = 180°; vagyis: • 2α+2β = 180° • 2(α+β) = 180° • α+β = 90° így: • γ = α + β = 90° QED A Thalész-tétel szerint a γ szög derékszög Ábra a belső szögek összegére vonatkozó tételt felhasználó bizonyításhoz