MARIENLYST SKOLE
Download
1 / 31

MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015 Velkommen til foreldremøte for nye 8 klasser. Barneskolen!. Ungdomsskolen?. Oslo kommune Skoleetaten. PROGRAM. Informasjon fra skolens ledelse Marienlyst skole Visjon, posisjon og verdier Regler og forventninger Organisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MARIENLYST SKOLE Velkommen til skoleåret 2014 – 2015' - pennie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • MARIENLYST SKOLE

 • Velkommen til skoleåret 2014 – 2015

 • Velkommen til foreldremøte for nye 8 klasser.
Program

Oslo kommune

Skoleetaten

PROGRAM

 • Informasjon fra skolens ledelse

  • Marienlyst skole

  • Visjon, posisjon og verdier

  • Regler og forventninger

  • Organisering

  • Vurdering

  • Tenkekart

  • Sosialpedagogisk rådgiver

  • Utdannings- og yrkesrådgiver

  • Valgfag


MARIENLYST SKOLES

Administrasjon

Leif Bjarne Ersnes

Rektor

Berit Arnesen

Assisterende rektor

Vibeke Holter

Undervisningsinspektør 8-10 trinn

Kjetil Sandbakken

Undervisningsinspektør 5-7 trinn

Tove Heggedal

Undervisningsinspektør Spes.ped

Annichen Ytrehus Hveding

Sosialpedagogisk rådgiver u. trinn

Anne Brita Barstad

Utdannings- og yrkes rådgiver


Oslo kommune

Skoleetaten

Marienlyst skole

 • Omtrent 840 elever

 • På barnetrinnet har vi 420 elever hvorav 200 i aktivitetsskolen

 • På u-trinnet har vi 360 elever 120+120+120

 • To mottaksklasser på ungdomstrinnet

 • To spesialklasser, en på barnetrinnet og en

  på ungdomstrinnet

 • Multifunksjonshemmet-klasse

 • 90 lærere, 15 i aktivitetsskolen og med alle ansatte ca 130

 • Vi har et totalt budsjett på ca. 104 mill

 • 650 elever

 • På barnetrinnet har vi 390 elever hvorav 120 i aktivtetssskolen (SFO)

 • På u-trinnet har vi 300 elever

 • En mottaksklasse på ungdomstrinnet

 • To spesialklasser, en på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet

 • 65 lærere, 15 på SFO og med alle ansatte ca 90

 • Vi har et totalt budsjett på ca. 59 mill


Skole ret 2010 11

Vi har

Barnetrinn 1-7, MAKS (Marienlyst AKtivitetsSkole), spesialklasse,

multifunksjonshemmede, mottaksklasse

Ungdomstrinn 8 – 10, spesialklasse, multifunksjonshemmede, mottaksklasse

Tusentrippen bhg - 6-avdelings barnehage

POSISJON

Vi er en skole for tilhørighet og mangfold med god utvikling for alle

VERDI

 • Vi er en skole for alle

 • Vi har et trygt miljø der vi respekterer alle

 • Vi har et strukturert, forpliktende samarbeid

 • Vi får faglige utfordringer

 • Vi møter presis og forberedt

Pedagogisk

plattform

Skoleåret

2010/11

PEDAGOGISK PLATTFORM

TRYGGHET

Vi skaper læring og trivsel

Elevene viser at de bryr seg om hverandre både i faglig arbeid og sosialt.

Skolens aktive og bevisste bruk av musikk, kultur og kreative fag, har en

positiv innvirkning på læringsmiljøet.

MESTRING

Vår skole gir alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter

individuelt og i samarbeid med andre

Lærerne stimulerer elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

Skolens ledelse legger til rette for samarbeid med hjemmet og sikrer

foreldres/foresattes medansvar i skolen

VISJON

Én skole

Felles innsats

Gode resultater


Oslo kommune

Skoleetaten

4 UDISKUTABLE REGLER

VI HAR INGEN BANNING OG NEDSETTENDE

SPRÅKBRUK

 • Vi snakker vennlig

 • Vi hilser høflig

  VI RESPEKTER HVERANDRE OG

  HVERANDRES EIENDELER

  INGEN FORM FOR MOBBING, VOLD OG RASISME

  VI HOLDER SKOLEN REN OG RYDDIG


Konsekvenser

Oslo kommune

Skoleetaten

KONSEKVENSER

 • Advarsel fra lærer

 • Samtale med lærer etter timen/skrive logg etter timen

 • Melding hjem fra lærer

 • Møte på kontoret

 • Møte med foresatte

 • Organisert undervisning utenfor klassen

 • Utvisning inntil tre dager

 • Politikontakten innkalles ved voldssaker


Oslo kommune

Skoleetaten

På Marienlyst skole forventer vi at elevene

 • møter presis og forberedt

 • snakker vennlig og hilser høflig

 • sier i fra hvis de ser at noen blir utsatt for krenkende adferd

  Som forelder ved Marienlyst skole forvente vi at du:

 • Følger med på Fronter

 • Gir beskjed ved fravær gjennom mobilskolen

 • Følger opp lekse og skolearbeid

 • Samarbeider positivt med skolenVurdering1
Vurdering

 • Elevene vil fra 8 trinn få karakterer i alle fag og i orden og oppførsel. Tallkarakterene i fagene er fra 1 til 6, mens i orden og oppførsel gis karakterene godt, nokså god, lite godt.

 • Karakteren god skal gis for normal god oppførsel og orden.

 • God orden er at elevene «er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr»


Vurdering fortsetter
Vurdering fortsetter

 • God oppførsel er «knytt til i kva grad eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre»

 • Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.

 • § 9A-3 Skolens handlingsplan mot krenkande åtferd på skolens heimesider.


Vurdering gj res av l reren
Vurdering gjøres av læreren

Fagpersonen

Vurderingen

Vurderingen skal peke framover

Skal fokuser på hva eleven kan

Karakteren er ikke det viktigste – les kommentaren sammen med eleven

Hva skal eleven øve på til neste gang?


Tenkekart
Tenkekart

 • Thinking schools er et prosjekt innenfor EU Comenius hvor Marienlyst skole sammen med skoler fra England og Irland jobber systematisk med tenkekart.

 • Tenkekart er noe dere kommer i kontakt med som en pedagogisk metode for å, innehente, lagre, systematisere og organisere kunnskap innen alle fag.

 • Dette prosjektet er fortsatt i prosess og målet er å innarbeide dette som en læringsstrategi i alle fag.

 • Dette skal dere kunne kjenne igjen på alle trinn.


Sosialpedagogisk r dgiver
Sosialpedagogisk rådgiver

 • Sammensetting av klasser

  -Klassene settes sammen av nåværende kontaktlærer i samarbeid med sosiallærer på Marienlyst skole

  - Det tas pedagogiske og sosiale hensyn

  - Det er ikke anledning til å komme med ønsker

  - Klassene offentliggjøres først til høsten

 • Tempoplan

  • Torsdag 24.april: Elevene får informasjon om tilvalgsfag og litt om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen

  • Enkeltvedtakene om skoleplass sendes ut i månedsskifte april/mai

  • Fredag 9.mai: Frist for innlevering av skjema om tilvalgsfag

  • Tirsdag 10.juni kl. 1200: Elevene fra Ullevål kommer til Marienlyst skole og møter medelever og lærere.

 • Sosialpedagogisk rådgivers rolle

  - Følge opp enkeltelever i samarbeid med kontaktlærer

  • Ha samtaler med enkeltelever eller grupper som ønsker det

  • Samarbeide med PPT, BUP, barnevern, helsesøster, bydelen, politi

  • Fokus på fravær.

  • Være med i forebyggende arbeid: unge og rus, psykisk helse, mobbing, gatemegling


Frav r
Fravær

 • Hvis eleven er syk må foresatte sende melding til skolen hver dag sykdommen varer på mobilskolen SMS (MLY 8B Per er syk. Hilsen Anne) til 03686

 • Foresatte må sjekke fronter hver uke

 • Foresatte kan ikke komme med en oppsamlingsmelding på fraværet

 • Hvis dere er i tvil om fraværet skyldes noe annet enn sykdom, ta kontakt med sosiallærer slik at evt. tiltak kan settes i gang


2 fremmedspr k og fordypning
2. fremmedspråk og fordypning

Elevenes valg:

 • Norsk fordypning

 • Engelsk fordypning

 • Fransk

 • Spansk

 • Tysk

  Elevene får karakter som er tellende ved inntak til videregående skole.

  De kan trekkes ut til muntlig eksamen på 10.trinn.

  Bytte av tilvalg må gjøres før jul. VIKTIG!!!!

  § 1-8. Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen Elevane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.


P videreg ende skole studieforberedende utdanningsprogram m elevene ha 2 fremmedspr k
På videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram, må elevene ha 2.fremmedspråk.

 • Fortsette med språket de hadde på ungdomskolen, avsluttes etter 2 år på nivå II.

 • Fransk, spansk eller tysk på ungdomskolen, velger et nytt fremmedspråk på videregående, avsluttes etter 2 år på nivå I.

 • Språklig fordypning på ungdomskolen, velger 2. fremmedspråk på videregående, avsluttes etter 3 år på nivå II


Valgfag 8 trinn skolen har bestemt at klassen skal pr ve felles valgfag i hel klasse fordi
Valgfag 8. trinn: Skolen har bestemt at klassen skal prøve felles valgfag i hel klasse fordi:

 • Overgangen fra barne- til ungdomsskolen er stor og elevene skal:

  - starte i ny klasse og bli kjent med mange nye elever

  - bli kjent med ny kontaktlærer og mange faglærere

  - velge fremmedspråk eller fordypning

  - få karakterer i alle fag, samt orden og oppførsel

 • Felles valgfag vil styrke fellesskapet og legge til rette for å:

  - knytte gode relasjoner til andre i klassen

  - etablere et trygt og godt klassemiljø

  - forbygge mobbing

  - skape et godt læringsmiljø

  - drive aktiviteter og reise på turer man ellers ikke får tid til


Vurdering i valgfag
Vurdering i Valgfag felles valgfag i hel klasse fordi:

 • Elevene skal ha en standpunktkarakter i valgfag på 10. årstrinn eller på det trinnet faget avsluttes.

  Ved avslutninga av 10. årstrinn kan eleven ha hatt berre eitt valfag og éin standpunktkarakter, eller fleire valfag og fleire standpunktkarakterar. Alle standpunktkarakterane skal førast på vitnemålet, men det blir berekna eit gjennomsnitt som tel ved inntak til vidaregåande opplæring. Det vil seie at valfag ved inntak til vidaregåande opplæring i praksis er éin standpunktkarakter når elevens poengsum skal bereknast.


Leif igjen med siste rest
Leif igjen – med siste rest… felles valgfag i hel klasse fordi:


Frav r 7 1 i ordensreglementet
Fravær: §§7-1 i ordensreglementet felles valgfag i hel klasse fordi:

 • § 7-1 gjelder permisjon fra skolen:

  • Kontaktlærer innvilger inntil 3 dager

  • Rektor innvilger inntil 10 dager


7 1 permisjon
§ 7-1 Permisjon felles valgfag i hel klasse fordi:

 • Rektor/kontaktlærer skal forsvarlighetsvurdere permisjonssøknaden.

  • Ferie eller festfylte familiebegivenheter vil ikke innvilges

  • Elevens aktivitet i permisjonen

  • Elevens permisjonshistorikk

  • Elevens skoleprestasjoner

  • Søknadsfrist er 3 uker

  • Avslag skal begrunnes og kan ankes


7 1 permisjoner
§ 7-1 permisjoner felles valgfag i hel klasse fordi:

 • Hva kan innvilges?

  • VM, EM, NM eller tilsvarende kulturelle aktiviteter

   • Det gis ikke permisjon til samlinger eller trening, men kun selve konkurransedagen/dagene

  • Sorgfylte familiebegivenheter

  • Info: Denne informasjonen finnes på mange språk på http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no


Hva om vi drar allikevel
Hva om vi drar allikevel? felles valgfag i hel klasse fordi:

 • Etter 3 dager med udokumentert fravær vil skolen:

  • Tilskrive hjemmet om fraværet og straffeansvaret

  • Gjennomføre hjemmebesøk

  • Kontakte foresattes arbeidsgiver

  • Kontakte evt søsken eller andre som kjenner familien

  • Kontakte Utdanningsadministrasjonen

  • Tilskrive Skatt Øst/NAV med opplysninger om fraværet

  • Ta kontakt med skolens kontaktpersoner i:

   • Barnevernstjenesten

   • Bydelspoliti

   • Skolehelsetjenesten


Hva om vi drar allikevel1
Hva om vi drar allikevel? felles valgfag i hel klasse fordi:

 • Etter 14 dager:

  • Eleven skrives ut av skolen og plassen frigjøres for andre elever

   • Dette gjelder også om det er sannsynliggjort at eleven befinner seg i utlandet.

  • Saken oversendes UDE for å vurdere videre straffeforfølgelse, se U.dir veileder "Barn som ikke møter på skolen" av 12.07.2011


120 elever
120 elever felles valgfag i hel klasse fordi:

Vi har plass til 120 elever på 8 trinn.

Slik det ser ut i dag så er det 6-10 elever for mye.

Vi ønsker at om dere har søkt privatskoler eller andre skoler i oslo, at dere tar kontakt med oss.

Det er avstanden til skolen som er avgjørende om dere får plass – de med lengst reisevei og avstand til Marienlyst vil bli kontaktet for å bli overført til andre skoler.


H per dere ikke har hatt det slik
Håper dere ikke har hatt det slik: felles valgfag i hel klasse fordi:


Men at dere kommer hjem slik
Men at dere kommer hjem slik: felles valgfag i hel klasse fordi:


ad