1 / 15

Tőkefinanszírozás

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Kecskemét, 2013. november 28. A tőkefinanszírozás lényege: részesedés szerzése , n incsen fedezet, pénzügyi forrás biztosítása, ellenőrzés, közös kockázatvállalás, hozam elérése (cél), ideiglenes jelenlét ( exit ).

penney
Download Presentation

Tőkefinanszírozás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Kecskemét, 2013. november 28.

 2. A tőkefinanszírozás lényege: • részesedés szerzése, • nincsen fedezet, • pénzügyi forrás biztosítása, • ellenőrzés, • közös kockázatvállalás, • hozam elérése (cél), • ideiglenes jelenlét (exit).

 3. magántőke(alapok, befektetőcégek) állami tőkebefektetők(IKTA, CELIN, KVFP, MFB Invest)

 4. EB notifikációja szerint, EU-s forrással működő alapok állami tőkebefektetők(IKTA, CELIN, KVFP, MFB Invest) magántőke(alapok, befektetőcégek) SZTA JEREMIE kockázati tőke-alapok

 5. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei • Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói jogait az NFÜ gyakorolja • 2011. január 14-én bejelentésre, 2011. június 1-én meghirdetésre került – www.szta.hu • Az SZTA futamideje: 10 év, befektetési időszak: 2015. december 31-ig. • Minden régióban 2 milliárd Ft-ot fektet be • A tranzakciók tervezett száma kb. 80-100 db • Vissza nem térítendő támogatással, hitellel vagy garanciával ötvözhető tőke

 6. 2. Célcsoportunk • az ún. „hagyományos iparágakban” tevékenykedik • legalább 2 éves termelő vagy szolgáltató kkv • terméke jelen van a piacon • fejlesztési forrástkeres, nem „megmentési” tőkét • felkészült menedzsmenttel rendelkezik • nem működhet ún. „érzékeny iparágban”, illetve fő tevékenysége és árbevétele nem származhat elsődlegesen a mezőgazdaságból

 7. kizárólag tőkeemelés, a jegyzett tőke emelése ázsióval is, • a befektetés (tervezett) időtartama: 4-6 év, • a kilépés stratégiája a jelenlegi tulajdonosokat hozza helyzetbe, • az SZTA egyértelmű tőkekockázatot vállal (nincs fedezet), • az SZTA elvárt hozama: évi kb. 10-12% (nincs egyéb költség), • legfeljebb 49%-os (kisebbségi) részesedés-szerzés • nincs operatív részvétel, kizárólag monitoring. 3. A befektetés fő jellemzői

 8. 4. Az SZTA tőkekonstrukciói • Csekély összegű tőkebefektetés • Egyedi társbefektetés privát részvétellel • Induló kisvállalkozások kezdeti finanszírozása • Privát társbefektetővel keretszerződés alapján megvalósuló tőkebefektetés

 9. 4.1. Csekély összegű tőkebefektetés • Tőkebefektetés maximuma: 55-60 mFt (max.200.000 EUR) + ugyanekkora tagi kölcsön • Legalább két éves, piaci működéssel és termékkel bíró vállalkozás • Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 5 fő

 10. 4.2. Egyedi társbefektetés privát részvétellel • Tőkebefektetés maximuma: ~200 mFt (max.750.000 EUR) + maximum a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön • Legalább két éves, piaci működéssel és termékkel bíró vállalkozás • Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 25 fő • Az SZTA a teljes befektetés max. 70%-át biztosítja • Célvállalkozás a teljes befektetés 20%-át biztosítja tőkeként • Külső partner a teljes befektetés 10%-át biztosítja

 11. 4.3. Induló kisvállalkozások kezdeti finanszírozása • Tőkebefektetés maximuma: ~200 mFt (max.750.000 EUR) + a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön • Induló, üzletág kiválással létrejövő új vállalkozások • Tranzakciók kötelező meghirdetése és magán társbefektető bevonása • A meghirdetés sikertelensége esetén az SZTA önállóan is finanszírozhat

 12. 4.4. Privát társbefektetővel keretszerződés alapján megvalósuló tőkebefektetés • Tőkebefektetés maximuma: ~200 mFt(max.750.000 EUR) + maximum a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön • Legalább két éves, piaci működéssel és termékkel bíró vállalkozás • Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 25 fő • Az SZTA a teljes befektetés max. 70%-át biztosítja • Külső partner a teljes befektetés min. 30%-át biztosítja tőkeként • Célcsoport: privát forrással rendelkező gazdasági szereplők

 13. 3-4 hónap 5. Tőkebefektetési folyamat • Jelentkezési adatlap (www.szta.hu „termékeink” oldal), • Munkaszervezeti minősítés (üzleti terv alapján), • Befektetési ajánlat („termsheet”), • Befektetési Bizottság, • Jogi és pénzügyi átvilágítás, • Igazgatóság („kockázati döntés”), • Szerződéskötés, • Együttműködés és exit.

 14. 6. Jelenlegi helyzet – legaktívabb tőkepiaci befektető • 25 befektetés • Fémszerkezetgyártás • Autóipari beszállító • Bútoripar • Háztartási gépgyártás • Csomagolástechnika • Informatika • Magánklinika • Kreatív ipar • 1,9 milliárd Ft kihelyezett tőke • Szindikálás alatt 1,5 milliárd Ft • További 21 pozitív döntés 2 mrd Ft értékben • 433 megtartott munkahely • 169 új munkahely 2 éven belül

 15. Köszönöm a figyelmüket! blog.szta.hu www.szta.hu torok.jozsef@szta.hu

More Related