slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUDICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUDICE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

RUDICE - PowerPoint PPT Presentation

penney
118 Views
Download Presentation

RUDICE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RUDICE Naše obec navázala kontakt s obcí Rudice. Názvy obcí jsou podobné a podobná je i historie. Obec leží ve střední části Moravského krasu. Dominantou obce je větrný mlýn.

  2. Nedaleko obce se nachází starý lom Seč. Dosahuje hloubky 20-30m.

  3. Muzeum historie obce, hornictví, hutnictví a expozice mineralogie a speleologie.

  4. Foto: Marie Jašová Hudební podklad: Růženka Horáková