tieliikenneonnettomuudet salon kaupungin alueella vuosina 2005 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella vuosina 2005-2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella vuosina 2005-2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31
penelope-pickett

Tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella vuosina 2005-2009 - PowerPoint PPT Presentation

61 Views
Download Presentation
Tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella vuosina 2005-2009
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella vuosina 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010

 2. Esityksen sisältö Tähän esitykseen on koottu tietoja Salon kaupungin alueella vuosina 2005-2009 ja vuosina 2000-2009 tapahtuneista poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista. Onnettomuuksien osallisten tiedot koskevat koko Salon seutua (Salon ja Someron kaupungit). • Onnettomuusmäärä ja kehitys: diat 3-5 • Osalliset: diat 6-11 • Onnettomuuden tapahtuma-aika: diat 12-14 • Onnettomuusluokka: 15-17 • Olosuhteet tapahtumahetkellä: diat 18-20 • Onnettomuuspaikan tyyppi: diat 21-22 • Pahimmat onnettomuuspaikat: diat 25-27 • Yhteenveto: dia 28 • Onnettomuuskustannukset: diat 29-30

 3. Määritelmiä • Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tai alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. • Omaisuusvahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut eikä vammautunut. • Henkilövahinkoihin johtaneella liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku on kuollut tai vammautunut. (lyhenne: HEVA-onnettomuus) • Poliisin tietoon tulevat kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet, mutta vain osa lievemmistä onnettomuuksista. Tilastokeskuksen mukaan poliisin tietoon tulee 20 % henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista.

 4. Onnettomuusmäärä vuosina 2005-2009 • Salon kaupungin alueella on tapahtunut vuosittain keskimäärin 545 onnettomuutta, joista 74 on johtanut loukkaantumiseen ja 6kuolemaan

 5. Onnettomuuden tapahtuma-aika: kuukausiKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 6. Onnettomuuden tapahtuma-aika: viikonpäiväKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 7. Onnettomuuden tapahtuma-aika: kellonaikaKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 8. Onnettomuusluokka Kaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 9. Onnettomuusluokka Maanteillä tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 10. Onnettomuusluokka Katuverkolla tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 11. Olosuhteet tapahtumahetkellä: valoisuusKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 12. Olosuhteet tapahtumahetkellä: sääKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 13. Olosuhteet tapahtumahetkellä: tiekeliKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 14. Onnettomuuspaikan tiedot: tienpitäjäKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon seudulla 2005-2009

 15. Onnettomuuspaikan tiedot: tyyppiKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 16. Onnettomuuspaikan tiedot: risteysvarustusKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 17. Onnettomuuspaikan tiedot: nopeusrajoitusKaikki tieliikenneonnettomuudet Salon kaupungin alueella 2005-2009

 18. Pahimmat onnettomuuspaikat • Pahimmat onnettomuuspaikat on määritelty vuosien 2005-2009 aikana tapahtuneista onnettomuuksista kasaumapisteinä ja mustapisteindeksinä • Kasaumapiste: 50 metrin säteellä • vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tai • vähintään 2 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta tai • yhteensä vähintään 5 onnettomuutta. • Mustapisteanalyysi: • henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kerroin on 1 ja • omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kerroin on 0,2.

 19. Pahimmat onnettomuuspaikat Salossa 2005-2009 * Vuosien 2005-2009 aikana tapahtuneet kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet (kpl)

 20. Onnettomuusanalyysin yhteenveto • Asukasmäärään suhteutettuna Salossa tapahtuu 55 % enemmän onnettomuuksia ja 15 % enemmän HEVA-onnettomuuksia kuin koko Suomessa keskimäärin • Suurin osa (69 %) onnettomuuksista tapahtuu maanteillä • Henkilövahingoista • Ajoneuvoliikenne: 76 % maanteillä • Kevytliikenne: 52 % kaduilla, kuolemat maanteillä • Peuraonnettomuuksia kolmasosa • Yksittäisonnettomuuksia 1/4 kaikista onnettomuuksista ja 40 % henkilövahinko-onnettomuuksista • Jalankulkija-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia 6 % kaikista onnettomuuksista ja yli neljäsosa kaikista henkilövahingoista. • Mopo-onnettomuuksien määrä on lisääntynyt • Suurin osa onnettomuuksista tapahtuu hyvissä olosuhteissa • Nuoret usein osallisina onnettomuuksissa

 21. Onnettomuuskustannukset • Onnettomuuksista aiheutuvat aineelliset vahingot sekä uhrien hyvinvoinnille aiheutuneet aineettomat menetykset • Yksikkökustannukset • Omaisuusvahinkoon johtanut onnettomuus 2 700 € • Henkilövahinkoon johtanut onnettomuus 471 000 € • Kuntien osuus 15-20 % • Salon kaupungin alueella tapahtuneiden onnettomuuksien • Kustannukset yhteensä vuodessa (KA 05-09) 38,7 M€ • Kunnan osuus 5,8-7,7 M€

 22. Salon kaupungin osuus vuotuisista onnettomuuskustannuksista 5 vuoden keskiarvona