hodina 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodina 5. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodina 5.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 33
penelope-duncan

Hodina 5. - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Hodina 5.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 14SIAP – SÍTĚ A PROTOKOLY Hodina 5.

 2. Články o sítích • http://www.samuraj-cz.com/serie/zaklady-pocitacovych-siti/ • http://www.samuraj-cz.com/serie/pocitacove-site-computer-networks/

 3. TCP/IP model http://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-model-encapsulace-paketu-vs-ramec/

 4. Zapouzdřování dat a hlavičky http://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-model-encapsulace-paketu-vs-ramec/

 5. Propojení podsítí Podsíť 2 Podsíť 1 FD, FEL, …. => ČVUT => CESNET => ……

 6. Přenos rámce přes SWITCH http://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-a-ethernet-cesta-v-siti-aktivni-sitove-prvky/

 7. Přenos rámce přes SWITCH

 8. Přenos rámce přes ROUTER http://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-a-ethernet-cesta-v-siti-aktivni-sitove-prvky/

 9. Přenos rámce přes ROUTER http://www.samuraj-cz.com/clanek/tcpip-a-ethernet-cesta-v-siti-aktivni-sitove-prvky/

 10. ÚKOL – doplňte IP a MAC adresy IP zdroje: MAC zdroje: IP cíle: MAC cíle: IP zdroje: MAC zdroje IP cíle: MAC cíle:

 11. Řešení IP zdroje: 147.32.102.209 MAC zdroje: DD:DD:DD:DD:DD IP cíle: 147.32.3.9 MAC cíle: BB:BB:BB:BB:BB:BB IP zdroje: 147.32.102.209 MAC zdroje: 11:11:11:11:11:11 IP cíle: 147.32.100.1 MAC cíle: 55:55:55:55:55:55

 12. Internet a soukromá síť I. • IPv4 • veřejné IP adresy • neveřejné IP adresy (RFC 1918) • 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix) • 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) • 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

 13. Internet a soukromá síť II. soukromá síť NAT = Network Address Translation PAT = Port Address Translation

 14. Přenos rámce přes NAT (PAT) IP a port zdroje: 147.32.252.65:22222 MAC zdroje: 00:22:22:22:22:22 IP a port cíle: 147.32.3.9:80 MAC cíle: 00:11:11:11:11:11 IP a port zdroje: 10.0.0.5:9999 MAC zdroje: 00:AA:AA:AA:AA:AA IP a port cíle: 147.32.3.9:80 MAC cíle: 00:EE:EE:EE:EE:EE převodní tabulka 10.0.0.5:9999 ↔ 147.32.252.65:22222

 15. Přenos rámce zpět přes NAT IP a port zdroje: 147.32.3.9:80 MAC zdroje: 00:11:11:11:11:11 IP a port cíle: 147.32.252.65:22222 MAC cíle: 00:22:22:22:22:22 IP a port zdroje: 147.32.3.9:80 MAC zdroje: 00:EE:EE:EE:EE:EE IP a port cíle: 10.0.0.5:9999 MAC cíle: 00:AA:AA:AA:AA:AA převodní tabulka 10.0.0.5:9999 ↔ 147.32.252.65:22222

 16. Přenos rámce přes NAT (PAT)

 17. cmd.exe • cmd.exe = shell v operačním systému Microsoft Windows poskytující v tomto systému rozhraní příkazového řádku • Příkazová řádka umožňuje ovládat počítač pomocí textových příkazů - oproti grafickému rozhraní nabízí vyšší produktivitu • Start / Spustit cmd

 18. IPCONFIG • IPCONFIG • základní diagnostický příkaz, který vypíše síťová nastavení všech existujících síťových adaptérů a připojení • ÚKOL: zjistěte MAC adresu u vašeho PC (pozn. použijte u příkazu přepínač /all)

 19. IPCONFIG • ipconfig /all

 20. IP adresa „externí“ vs. „interní“ • Zjištění IP adresy „externí“ • http://www.mojeip.cz • Zjištění IP adresy „interní“ • IPCONFIG soukromá síť

 21. PING • Příkaz PING (Packet InterNet Groper) • prověří funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními (počítače, síťová zařízení) v počítačové síti, která používá rodinu protokolů TCP/IP • při své činnosti periodicky odesílá IP datagramy a očekává odezvu protistrany • při úspěšném obdržení odpovědi vypíše délku zpoždění (latence) a na závěr statistický souhrn

 22. PING • Příkaz PING (Packet InterNet Groper) • parametr - doménové jméno nebo IP adresa síťového rozhraní, jehož dostupnost chceme prověřit • ÚKOL: • pinkněte na webový server fakulty • pinkněte na bránu 147.32.100.1

 23. PING • Parametry příkazu PING • výpis možností: ping /? • ping –a (překládá adresu na název hostitele) • ÚKOL – všimněte si rozdílu ve výsledku mezi ping 147.32.100.103a ping –a 147.32.100.103

 24. TRACERT • Příkaz TRACERT • slouží k analýze počítačové sítě – určuje trasu k cíli • vypisuje uzly (resp. směrovače/routery) na cestě datagramů od zdroje až k zadanému cíli • konkrétněji: říká, přes které aktivní prvky jde dotaz (brána, uzly) například na seznam.cz • ÚKOL: vypište trasu k www.seznam.cz

 25. TRACERT http://www.samuraj-cz.com/clanek/vite-jak-pracuje-router/

 26. ARP • Příkaz ARP • umožňuje prohlížet a upravovat ARP mezipaměť, kde jsou uchovávány dvojice IP adresa – MAC adresa (aby se pro každou komunikaci/paket nemusela zjišťovat MAC adresa pomocí ARP protokolu, je ukládána po nějakou dobu – typ záznamu „dynamická“ – dvojice IP adresa – MAC adresa v mezipaměti ARP) • ÚKOL • pinkněte na adresu 147.32.100.71 a zjistěte MAC adresu tohoto stroje • zjistěte MAC adresu svého souseda

 27. ARP - řešení

 28. ARP • Dotaz • můžete zjistit MAC adresu serveru, na kterém běží doména vvvs.cvut.cz?

 29. NSLOOKUP • Příkaz NSLOOKUP • nástroj pro testování a odstraňování problémů se servery DNS • interaktivní režim – po spuštění příkazu "nslookup" • ukončuje se příkazem "exit" • ÚKOL • zjistěte doménové jméno serveru s IP adresou 147.32.100.71 • zjistěte, zda je doména "mms.fd.cvut.cz" aliasem

 30. NSLOOKUP

 31. NSLOOKUP • ÚKOL • změňte DNS server na 8.26.56.26 • zjistěte doménové jméno serveru s IP adresou 77.75.76.3 • zjistěte, zda je doména "idnes.cz" aliasem

 32. NSLOOKUP

 33. DOTAZ Proč není možné do seznamu DNS serverů vložit doménové jméno?