funkcije proteinov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Funkcije proteinov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Funkcije proteinov - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Funkcije proteinov. Transport/skladiščenje določenih molekul (ligandov, npr. Hb, Mb) Uravnavanje procesov (DNA-vezavni proteini) Oporna funkcija (strukturni proteini, npr keratini, kolagen ...) Kontraktilni proteini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Funkcije proteinov' - penda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
funkcije proteinov
Funkcije proteinov
 • Transport/skladiščenje določenih molekul (ligandov, npr. Hb, Mb)
 • Uravnavanje procesov (DNA-vezavni proteini)
 • Oporna funkcija (strukturni proteini, npr keratini, kolagen ...)
 • Kontraktilni proteini
 • Membranski proteini, vključeni v transport molekul/ionov preko bioloških membran
 • Proteini, vključeni v prenos signala (receptorji, G-proteini, kinaze ...)
 • Obramba pred tujki/invazivnimi organizmi (imunoglobulini/Ig)
 • Kataliza biokemijskih reakcij (encimi)
imunski sistem vklju uje vrsto specializiranih celic in proteinov
Imunski sistem vključuje vrsto specializiranih celic in proteinov
 • Levkociti: makrofagi in limfociti
 • Lahko zapustijo krvni obtok, preidejo v tkiva
 • Limfociti proizvajajo proteine, imunoglobuline (Ig) in receptorje (Rp) na površini - prepoznajo tuje molekule (delce) in jih uničijo
 • Imunski sistem včasih prepozna tudi svoje lastne molekule
 • Človek: 108 različnih Ig velika verjetnost, za prepoznanje vseh tujih molekul - antigenov
 • Antigen: vsaka molekula, ki vzpodbudi imunski odgovor: virus, bakterijska celična stena, protein .... (Mr> 5000)
 • Ig ali Rp se veže na določen del antigena – antigenska determinanta (epitop)
levkociti vklju eni v imunski sistem
Levkociti, vključeni v imunski sistem

Vrsta celic

Funkcija

 • celica pomagalka: limfocit T, ki pomaga limfocitu B pri sintezi protiteles; sin. pomagalka;
 • celica ubijalka limfocit T, odgovoren za celično imunost, ker raztaplja antigensko tuje celice; sin. ubijalka; (Slovenski Medicinski Slovar 2005)
proteini mhc major histocompatibility complex
Proteini MHC (Major Histocompatibility Complex)

več verig 

več verig 

več verig 

1 veriga 

 • MHC II – na površini specializiranih celic
 • (makrofagi, limfociti B, ki privzamejo
 • tuje proteine/antigene)
 • Na površini se izpostavijo peptidi,
 • nastali z znotrajcelično razgradnjo tujih
 • proteinov
 • MHC I – na površini vseh celic
 • Prepoznajo receptorji celic T
 • Selekcija: po zorenju v timusu ostane
 • 5% celic T, ki prepoznajo samo tuje
 • peptide
vloga kompleks a hla mhc prepozna in lo i svoje celice od nesvojih
Vloga kompleksa HLA (MHC) – prepozna in loči “svoje” celice od “nesvojih”

Celica B

HLA

(MHC-II)

Celica

pomagalka

struktura love kega proteina mhc razreda i
Struktura človeškega proteina MHC razreda I

veriga 

veriga 

Antigen:

peptid, nastal z razgradjo virusa HIV

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

slide7

Celični

imunski odziv

MHC I

MHC II

Voet D, Voet JG

Biochemistry,

John Wiley 1998

Razliko “svoj” / “nesvoj” prepoznajo peptidi na površini celic – detekcija z MHC (Major Histocompatibility Complex)

struktura imunoglobulina g
Struktura imunoglobulina G

Model strukture IgG

Domena: Imunoglobulinsko zvitje

Vezan ogljikovodik

(OH)

pregib –

delovanje

proteinaz

OH

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

vezava antigena na igg
Vezava antigena na IgG

protitelo

kompleks antigen-protitelo

 • Inducirano prilagajanje
 • Visoka afiniteta (Kd~10 nM)

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

razredi imunoglobulinov pri vreten arjih
Težke verige

 (IgA)

 (IgD)

 (IgG)

 (IgE)

 (IgM)

Lahke verige

Razredi imunoglobulinov pri vretenčarjih

Ganong WF, Review of Medical Physiology 2003

 • Ig predstavljajo 20% krvnih proteinov
 • prepoznajo in vežejo velike tuje molekule in jih usmerjajo v razkroj
vrste imunoglobulinov
Vrste imunoglobulinov

J chain

IgM – pentamer iz enot IgM

fagocitoza virusa vezanega na protitelo z makrofagom
Fagocitoza virusa, vezanega na protitelo, z makrofagom

Fc receptor

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

vezava antigena na igg inducirano prilagajanje visoka afiniteta
Vezava antigena na IgG – inducirano prilagajanje → visoka afiniteta

P + L ↔ PL

P, protein/protitelo

L, ligand/antigen

PL, kompleks protein.ligand

Kd, disociacijska konstanta

komplesa PL,

vredsnosti 10-9 M

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

slide14

Od kod prepoznavanje velikega števila antigenov? Nastanek lahke verige člveškega IgG z rekombinacijo/prerazporeditvijo odsekov genov V in J

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

analitske tehnike z uporabo protiteles
Analitske tehnike z uporabo protiteles

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

lo itev specifi nih proteinov s kolonsko kromatografijo na osnovi interakcij antigen protitelo
Ločitev specifičnih proteinov s kolonsko kromatografijo na osnovi interakcij antigen-protitelo

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

analitska tehnika elisa e nzyme l inked i mmunosorbent a ssay
Analitska tehnika ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
 • Monoklonska protitelesa
 • Poliklonska protitelesa

Nelson DL, Cox MM, Lehninger Principles of Biochemistry, 2005

slide18
Ločitev proteinov z elektroforezo in prenos na nitrocelulozo, prepojeno s protitelesi na specifičen antigen (angl. immunoblot)