Effektivitet vad r det och hur g r man
Download
1 / 20

Effektivitet – vad är det och hur gör man? - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Effektivitet – vad är det och hur gör man?. Matilda Hansson [email protected] Handbok för effektivitetsanalyser För god hälsa, vård och omsorg. Handbok för effektivitetsanalyser. Ladda ner och beställ socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-12 Webbsida

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Effektivitet – vad är det och hur gör man?' - pello


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Handbok f r effektivitetsanalyser

Handbok föreffektivitetsanalyser

För god hälsa, vård och omsorg

Handbok för effektivitetsanalyser

Ladda ner och beställsocialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-12

Webbsida

socialstyrelsen.se/effektivitet


Inneh ll
Innehåll

 • Om effektivitet

 • Att välja perspektiv

 • Att välja angreppssätt

 • Att mäta

 • Att jämföra

 • Bilaga med datakällor

Fem angreppss tt
Fem angreppssätt

 • Effektivitet i relation till mål

 • Effektivitet som jämförelse

 • Produktivitet

 • Separat redovisning

  • Resursanvändning

  • Produktionsvolym

  • Kvalitet

  • Resultat

 • Ineffektivt resursutnyttjande
Effektivitet som j mf relse
Effektivitet som jämförelse

Kostnad per lyckat fall


Produktivitet
Produktivitet

Källa: Center for Health Economics, University of York.


Separat redovisning
Separat redovisning

Några exempel:

 • Öppna jämförelser, Socialstyrelsen, SKL

 • Nationell utvärdering, Socialstyrelsen

 • Nationella kvalitetsregister
Att m ta resurser
Att mäta - resurser

 • Tre kostnadsbegrepp

  • Kostnad för den egna produktionen

  • Kostnad för det egna åtagandet

  • Finansiering genom skatter och generella statsbidrag, nettokostnad

 • Datakällor

  Räkenskapssammandrag,kostnad per patient (KPP) ochkostnad per brukare (KPB)


Att m ta produktion
Att mäta - produktion

 • Datakällor

  Officiell statistik, socialtjänst- och hälsodataregister, kvalitetsregister m.fl.

 • Samkörningar av register

 • Kvalitet – t.ex. öppna jämförelser, kvalitetsregister


Att m ta resultat
Att mäta - resultat

 • Svårt hitta resultatmått som enbart är resultat av en specifik verksamhet – mycket påverkar

 • Datakällor

  Socialtjänst- och hälsodataregister, kvalitetsregister och andra register hos SCB, Försäkringskassan, Arbetsförmedling m.fl.


Tidsperspektiv
Tidsperspektiv

Resurser, produktionsvolym och resultat uppstår ofta vid olika tidpunkter

Exempel:

De resurser som läggs på skolan i dag ser vi resultatet av i framtiden när barnen vuxit upp

Resurser Produktion Resultat


Att j mf ra
Att jämföra

 • Ta hänsyn till skillnader i förutsättning

  • Diagnosrelaterade grupper, DRG

  • Kommungrupper

  • Utjämningssystemet

 • Jämförelser över tid

  • Olika fastprisindex ger olika resultat


Fortsatt arbete
Fortsatt arbete

 • Utveckling av kostnader för socialtjänsten – förslag till RS

 • Utveckla effektivitetsindikatorer till öppna jämförelser

 • Pilotprojekt – kartlägga möjliga effektivitetsvinster

 • Vilket fastprisindex ska användas?

 • Nya webbsidor om effektivitet www.socialstyrelsen.se/effektivitet

 • Regelbunden uppdatering och komplettering av handboken på webben


ad