vilniaus komercinio arbitra o teismas gin kylan i i sporto teisini santyki nagrin jimo tvarka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMAS: GINČŲ KYLANČIŲ IŠ SPORTO TEISINIŲ SANTYKIŲ NAGRINĖJIMO TVARKA. 2013. Arbitražas – kas tai?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2013' - pello


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vilniaus komercinio arbitra o teismas gin kylan i i sporto teisini santyki nagrin jimo tvarka

VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMAS: GINČŲ KYLANČIŲ IŠ SPORTO TEISINIŲ SANTYKIŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

2013

arbitra as kas tai
Arbitražas – kas tai?

Arbitražas- ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniaiasmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į teismą, o į jų susitarimu paskirtą arbitrą (arbitrus), kurie priima arbitražo sprendimą, privalomą ginčo šalims.

vilniaus komercinio arbitra o teismas vkat
Vilniaus komercinio arbitražo teismas (VKAT)
 • Nuolatinė arbitražo institucija;
 • Patyrusi institucija (>16 metų);
 • Ne pelno siekianti;
 • Nevalstybinė.
arbitra o proced ros privalumai
Arbitražo procedūros privalumai
 • Konfidencialumas;
 • Lankstumas;
 • Galimybė pasirinkti arbitrus;
 • Riboti skundimo pagrindai
 • Galimos mažesnės laiko ir lėšų sąnaudos
 • Arbitražo sprendimas= teismo sprendimas
 • Pripažinimo ir vykdymo galimybės 148 valstybių
vkat arbitra o proced ros reglamento nuo 2013 m sausio 1 d naujov s

Jei šalys nesusitarė dėl arbitrų skaičių ir neprašo kitaip, ginčą nagrinėja 1 arbitras,

Laikinojo arbitro procedūra – laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki arbitražo teismo suformavimo

Pagreitinta mažų ginčų, kylančių ir finansinių paslaugų teisinių santykių nagrinėjimo tvarka (Priedas Nr.3)

VKAT Arbitražo procedūros reglamento (nuo 2013 m. sausio 1 d.) naujovės
sporto gin sprendimas arbitra e
Sporto ginčų sprendimas arbitraže
 • LR kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 str. 2 d.:
 • “Jeigu ginčo šalys pageidauja, jos gali ginčą spręsti sporto arbitraže. <...>”
gin kylan i i sporto teisini santyki nagrin jimo tvarka 1
Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka (1)
 • Galioja nuo 2013 m. kovo 1 d.
 • Objektas: ginčai, kylantys iš sutartinių ar nesutartinių sporto teisinių santykių tarp sporto teisinių santykių subjektų;
 • Ieškinys surašomas pagal VKAT patvirtintą pavyzdinę ieškininio pareiškimo formą.
gin kylan i i sporto teisini santyki nagrin jimo tvarka 2
Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka (2)

Jeigu ginčo šalys nesusitaria kitaip:

 • Ginčas nagrinėjamas arbitražo teismo sudaryto iš vieno arbitro, kurį skiria VKAT pirmininkas, jeigu šalys per dvi savaites nuo ieškinio pateikimo arbitražui nesutarė dėl arbitro paskyrimo;
 • Kai iš atsakovo yra gautas atsiliepimas į ieškinį arba sueina terminas atsiliepimui pateikti, arbitražo teismas paskiria posėdžio datą; Ginčas paprastai turi būti išnagrinėtas per pirmą posėdį.
slide10

Ginčas yra nagrinėjamas rašytinių ir/arba žodinių įrodymų pagrindu.

Ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas byloje priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo bylos perdavimo arbitražo teismui dienos. Pratęsimas galimas ne daugiau kaip 2 mėnesiam;

Arbitražinio nagrinėjimo rinkliavos už arbitražinį nagrinėjimą nustatomos vadovaujantis VKAT arbitražo procedūros reglamento Priedu Nr. 2.

Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių, nagrinėjimo tvarka (3)

reglamento priedas nr 2 arbitra o rinkliavos ir j mok jimo tvarka
Reglamento Priedas Nr. 2Arbitražo rinkliavos ir jų mokėjimo tvarka

Arbitražo rinkliavos

arbitravimo rinkliava
Arbitravimo rinkliava

Arbitravimo rinkliavos dydis nustatomas pagal ieškinio (pranešimo apie arbitražą), priešieškinio reikalavimų (ginčo) sumas, vadovaujantis šia lentele:

* Kai ginčą nagrinėja 3 arbitrai, arbitravimo rinkliava didinama 70 procentų.

slide13

Nuolatinė arbitražo institucija

„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“

Gedimino pr. 50

LT – 01110 Vilnius

Lietuva

Tel.: 8 5 261 4517

Faks.: 8 5 278 4363

info@arbitrazas.lt

www.arbitrazas.lt