Tancaments de Lear - PowerPoint PPT Presentation

pelearemos
les deslocalitzacions de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tancaments de Lear PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tancaments de Lear

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Tancaments de Lear
613 Views
Download Presentation

Tancaments de Lear

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Les deslocalitzacions de: T A N C A M E N T S ESPECIALISTES EN TANCAMENTS Lear es una empresa que fabrica instal·lacions elèctriques i seients per a l'automòbil. Dins de la península fins dia d’avui i tenia varies plantes de cablejats . Ara això ha canviat, en aquest moment hi queden 2 , Valls i Roquetes, en pocs dies solament hi quedarà Valls. A continuació, farem un breu resum dels tancaments portats a terme per aquesta empresa, que segons tothom són deslocalitzacions, i que Lear les porta a terme per que li comporten greus pèrdues…. Si, es clar! Però per a tots els treballadors.... Que... Han perdut la seva Feina! Crònica d’unes morts anunciades

  2. Cervera tanca la seva planta l’any 2002, la pobre Lear te que traslladar la seva producció a Polònia, però no deslocalitza tan sols se’n va. Tanca amb 900 treballadors, va a arribar a tenir uns 2000. Acord del Tancament: 60 dies per any treballat La multinacional ofereix també, recol·locar un centenar de treballadors a la seva planta d'Àvila, que rebrien un total 4.330 euros pel trasllat, i uns altres 50 empleats a la factoria de Valls (Tarragona), amb unes ajudes per habitatge i mudança de 2.165€. D'altra banda, els empleats de més de 55 anys van ser indemnitzats en les mateixes condicions que la resta de treballadors, a més de beneficiar-se d'un concert amb la Seguretat Social per seguir cotitzant fins als 65 anys. Lear anuncia resultats rècord en les vendes netes del quart trimestre i l'any complet 2003. Southfield, Michigan, January 26 / PRNewswire / - Lear Corporation (NYSE: LEA), el major proveïdor mundial de sistemes interiors per a fabricants d'automòbils, ha presentat avui els resultats financers del quart trimestre i l'any complet 2003, actualitzant també el seu guia de guanys per a l'any 2004. Dades més destacats del quart trimestre: - Vendes netes de 4.260 milions de dòlars, un augment del 13% respecte l'any anterior. - Ingressos nets per acció de 1,90 $, una pujada del 8% en comparació en l'any finalitzat. - Una generació del flux de caixa. - Millora l'11% en l'informe 2003 JD Power Seat Quality Report. - Declaració d'un dividend trimestral d'actius de 0,20$ per acció.

  3. Avila tanca l’any 2008. Lear també deixa a l’estacada uns 1500 treballadors , traslladant la seva producció a Tànger. Aquest es l’acord: 56 dies per any treballat. A més, un bon pla social, pel qual els treballadors de Lear tenen prioritat per ocupar les vacants i els nous llocs de treball que sorgeixin en qualsevol empresa d'Àvila, ja instal·lada o de nova creació. Una aportació econòmica per costejar la formació dels treballadors que es veuen afectats per l’ERO aquest any, amb la finalitat que tinguin més facilitat de trobar una altra feina. En aquest sentit, s’aconsegueix una quantitat de 100.000€ per formació. A més, la empresa indemnitza amb 1.000€ lineals a cada empleat afectat (és a dir, a tots els treballadors per igual, independentment de la categoria que tinguin) El fabricant nord-americà de components per a automòbils Lear va registrar un benefici net de 78,2 milions de dòlars (50,4 milions d'euros al canvi actual) durant els tres primers mesos de l'any 2008, el que es tradueix en un increment del 56,7% en comparació amb les dades del mateix període de l'exercici anterior. La facturació de la companyia nord-americana entre gener i març va assolir 3.857 milions de dòlars (2.488 milions d'euros)

  4. Octubre 2009, Lear comunica a la seva planta de Roquetes la presentació d'un ERO per tancar la planta i traslladar la producció a Hongria.La planta de Roquetes fins avui havia estat una planta model, ja que va aconseguir per a Lear infinitat de premis, distincions i mèrits dels seus clients. Va rebre visites de tot tipus, es podia dir que va ser l’orgull d’aquesta multinacional. Com a premi, tira al carrer a més de 500 treballadors, no importa en absolut tot el que els seus empleats van fer per ella. La planta de Roquetes portava ja més d'un any retallant el salari als seus treballadors, per mig d'aturades tècniques i un ERO, per fer front a la crisi. Els treballadors no van posar cap impediment i van permetre a la multinacional dur a terme aquestes retallades. I ara tot i les ajudes de les administracions, Lear acomiada als seus empleats per traslladar la seva producció a Hongria i així poder engrossir millor les seves arques, al·legant que no és una deslocalització.

  5. Aquest és el desolador mapa que ha deixat la multinacional Lear al seu pas per la península després de deslocalitzar pràcticament totes les seves plantes, centrant-se en aquests moments a tanca la seva planta de Roquetes. Malgrat tot, LEAR diu que no és deslocalització Deslocalització Es diu deslocalització al moviment que realitzen algunes empreses, generalment multinacionals, que traslladen els seus centres de treball de països desenvolupats a països amb menors costos per a ells. Les causes d'aquest procés solen ser la recerca de:      * Menor cost de la mà d'obra.      * Legislacions menys estrictes amb la protecció del medi ambient i la lluita contra la contaminació, inutilització de terres, etc.      * Condicions de treball més flexibles, que permetin menys seguretat en el treball, major jornada laboral, etc. Entre les causes de la deslocalització no hem de buscar la manca de rendibilitat de les empreses, ja que la majoria d'elles obté beneficis: la seva motivació és més aviat augmentar els seus beneficis a qualsevol preu.

  6. Doncs des de Roquetes tots els treballadors us diem: lluitarem units fins al final pel nostre futur.

  7. PE EMOS NO!! AL TANCAMENT