Preru ovac syst m up 8051
Download
1 / 11

Preru šovací systém uP 8051 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Preru šovací systém uP 8051. Harvardská architektúra. Druhy prerušení a ich priorita. Externé prerušenie INT0 ( P3.2 ) Prerušenie pretečením čítača T0 ( P3.4 ) Externé prerušenie INT1 ( P3.3 ) Prerušenie pretečením čítača T1 ( P3.5 ) Prerušenie od sériového kanálu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Preru šovací systém uP 8051' - pekelo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Preru ovac syst m up 8051

Prerušovací systém uP 8051Druhy preru en a ich priorita
Druhy prerušení a ich priorita

 • Externé prerušenie INT0 ( P3.2 )

 • Prerušenie pretečením čítača T0 ( P3.4 )

 • Externé prerušenie INT1 ( P3.3 )

 • Prerušenie pretečením čítača T1 ( P3.5 )

 • Prerušenie od sériového kanálu

 • Prerušenia sú zoradené podľa priority od najvyššej po najnižšiu. Je však možné poradie priority aj zmeniť podľa potreby

 • Prerušenie je vlastne reakcia procesora na danú udalosť (napr. zmena logického stavu na vstupe INT0, INT1, prijatie sériovej informácie, pretečenie časovača TF0, TF1, ...).

 • Návrat z podprogramu obsluhy prerušenia sa vykonáva inštrukciou RETI, ktorá je poslednou inštrukciou podprogramu.


Priebeh in truk n ho cyklu
Priebeh inštrukčného cyklu

 • Procesor vykonáva inštrukcie hlavného programu postupne jednu za druhou

 • Na konci každého inštrukčného cyklu testuje, či sa vyskytla žiadosť o prerušenie

 • Ak procesor zaregistruje takúto udalosť, opúšťa hlavný program a odskakuje na tzv. vektorovú adresu príslušného typu prerušenia

 • Vektorová adresa je miesto v pamäti programu, kde sa nachádza buď samotný podprogram obsluhy prerušenia alebo častejšie je tam skoková inštrukcia na príslušný podprogramOblas vektorov

0000H

JMP (skok na hlavný program)

0001H

30 ( nižší bajt adresy )

0002H

00 ( vyšší bajt adresy )

0003H

JMP ( skok na podprogram EXT 0 )

0004H

67 ( nižší bajt adresy )

8

0005H

00 ( vyšší bajt adresy )

- - - - - -

Začiatok programu

000AH

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu EXT 0

Vektorové adresy prerušení

000BH

JMP ( skok na podprogram EXT 1 )

Hlavný program :

000CH

00 ( nižší bajt adresy )

8

000DH

01( vyšší bajt adresy )

- - - - - -

0012H

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu EXT 1

EXT 0 :

0013H

JMP ( skok na podprogram TF0 )

0014H

30 ( nižší bajt adresy )

RETI

8

0015H

01( vyšší bajt adresy )

EXT 1 :

- - - - - -

RETI

001AH

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu TF0

TF0 :

001BH

JMP ( skok na podprogram TF1 )

001CH

60 ( nižší bajt adresy )

RETI

8

001DH

01( vyšší bajt adresy )

TF1 :

- - - - -

0022H

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu TF1

RETI

0023H

JMP ( skok na podprogram RI &TI )

RI & TI

0024H

80 ( nižší bajt adresy )

8

0025H

01( vyšší bajt adresy )

- - - - -

RETI

002BH

Koniec časti vyhradenej pre obsluhu RI & TI

END

Oblasť vektorov

Adresa iROM

0000H

0030H

0067H

0100H

0130H

0160H

0180H


Povolenie preru en
Povolenie prerušení

Register prerušení IE ( Interrupt enable ) ( adresa A8h )

 • EA – enable all centrálne povolenie prerušení

 • ES - enable serial povolenie sériového kanálu

 • ET1 – enable Timer1 povolenie časovača T1

 • EX1 – enable external1 povolenie externého prerušenia 1

 • ET0 – enable Timer0 povolenie časovača T0

 • EX0 - enable external0 povolenie externého prerušenia 0

 • LOG 1 – povolené LOG 0 - zakázané


Riadenie asova ov a pr znaky preru en
Riadenie časovačov a príznaky prerušení

Register TCON ( adresa 88h )

 • TF0 – Timer0 Flag príznak pretečenia časovača T0

 • TF1 – Timer1 Flag príznak pretečenia časovača T1

 • IE0 - Interrupt External 0 príznak externého prerušenia EX0

 • IE1 – Interrupt External 1 príznak externého prerušenia EX1

 • IT0 – typ externého prerušenia EX0 ( 1 – dobežná hrana )

 • IT1 - typ externého prerušenia EX1 ( 0 – úroveň LOG0 )

 • TR0, TR1 – štartovací bit pre čítače ( 1 – štart, 0 – stop )


Riadenie priority preru en
Riadenie priority prerušení

Register priority prerušení IP ( Interrupt Priority ) (adresa B8h)

 • PS – Priority Serial priorita prerušenia sériového kanálu

 • PT1 – Priority Timer1 priorita prerušenia časovača T1

 • PX1 – Priority External1 priorita externého prerušenia 1

 • PT0 - Priority Timer0 priorita prerušenia časovača T0

 • PX0 - Priority External0 priorita externého prerušenia 0

 • Prerušenia môžu mať vyššiu alebo nižšiu prioritu

 • Nastavením príslušného príznaku (1) sa danej žiadosti o prerušenie priradí vyššia prioritaPeci lne registre pracuj ce s preru en m
Špeciálne registre pracujúce s prerušením

adresa

 • TCON – riadenie čítačov

 • SCON – riadenie sériového kanálu

 • IE – register povolenia prerušení

 • IP – register nastavenia priority prerušení

88h

98h

A8h

B8h


ad