slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
דרך היין - תכנית אב PowerPoint Presentation
Download Presentation
דרך היין - תכנית אב

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

דרך היין - תכנית אב - PowerPoint PPT Presentation

pekelo
243 Views
Download Presentation

דרך היין - תכנית אב

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מועצה אזורית רמת נגב מנהל מקרקעי ישראל חברה מנהלת: אהוד תייר ניהול והנדסה בע”מ ניהול פרוייקט: זאב טמקין - תיק פרוייקטים תכנון: תכנון נוף בע”מ אדריכלי נוף יאיר אביגדור אדריכלות ותכנון ערים דרך היין - תכנית אב כבישים: מהוד מדידות והנדסה בע”מ יעוץ חקלאי קרקע ומים: יענקלה מוסקוביץ מים וביוב: אריה שוורץ מערכת חשמל ותקשורת: איציק ארבל ייעוץ כלכלי: אהוד פסטרנק צוות התכנון

 2. תהליך העבודה שלב א • ניתוח סביבת התכנון ומצב קיים. • קביעת פרוגרמה ראשונית. • גיבוש הקונצפט , קביעת פוטנציאל ומהות מוקדי הפיתוח. • איתורואיפיוןנקודות ישוב פוטנציאליות וקימות . • מסקנות והגדרת פרוגרמה כלכלית .

 3. באר שבע מפת הסביבה דימונה צומת הנגב ירוחם משאבי שדה צומת חלוקים שדה בוקר עין עבדת מצפהרמון

 4. לבאר שבע לבאר שבע צומת הנגב רתמים רביבים משאבי שדה ירוחם טללים אשלים צומת חלוקים שדה בוקר מדרשת ביןגוריון צומת צפרים עין עבדת בית כלא נפחה צומת הרוחות מצפהרמון מפת יחידות נוף ציר דרך היין מאופיין ביחידות נוף מישוריות רחבות וביחידות נוף גבעות/הרריות לסירוגין. האזורים ההרריים: רגישות נופית גבוהה, השטח הפנוי (שאינו בשמורה או שטח אש) מצומצם ביותר, כל כניסה לשטח מהווה התערבות חריפה בנוף. באזורים המישוריים: רגישות נופית נמוכה, השטח הפנוי רחב, הנוף "סובל" התערבות משמעותית יותר. רכס ירוחם הרי חתירה המכתש הגדול בקעת צין רמת מטרד מקרא נוף הררי מבותר נוף מישורי מבותר (כולל: מישורים, רמות, בקעים ומכתשים) מישור הרוחות מכתש רמון

 5. לבאר שבע צומת הנגב רתמים רביבים משאבי שדה ירוחם טללים אשלים המכתש הגדול צומת חלוקים שדה בוקר מדרשת ביןגוריון צומת צפרים עין עבדת בית כלא נפחה צומת הרוחות מצפהרמון מפת שטחי אש

 6. לבאר שבע לבאר שבע צומת הנגב צומת הנגב רתמים רתמים רביבים רביבים משאבי שדה משאבי שדה ירוחם ירוחם 4 2 טללים טללים 1 2 3 אשלים אשלים 12 המכתש הגדול המכתש הגדול 12 6 צומת חלוקים צומת חלוקים 5 11 שדה בוקר שדה בוקר 5 7 מדרשת ביןגוריון מדרשת ביןגוריון 5 5 9 צומת צפרים צומת צפרים 8 5 עין עבדת עין עבדת 10 5 בית כלא נפחה בית כלא נפחה 5 13 צומת הרוחות צומת הרוחות 13 5 מצפהרמון מצפהרמון מפת שמורות הטבע והגנים הלאומיים 1. גן לאומי פארק ירוחם 2. שמורת חלמוניות ירוחם 3. שמורת נרקיסי נחל מסעד 4. שמורת חולות משאבים 5. שמורת מצוקהצינים 6. גן לאומי שבטה 7. שמורת נחל לבן 8. גן לאומי עין עבדת 9. גן לאומי גן הפסלים 10. גן לאומי עבדת 11. שמורת מכתשים עיןיהב 12. שמורת חלמוניות רכס בוקר 13. שמורת הר הנגב מקרא גן לאומי שמורת טבע

 7. לבאר שבע צומת הנגב רתמים רביבים משאבי שדה ירוחם טללים אשלים המכתש הגדול צומת חלוקים שדה בוקר מדרשת ביןגוריון צומת צפרים עין עבדת בית כלא נפחה צומת הרוחות מצפהרמון מפת ייעור - תמ”א 22 מקרא יער טבעי לשימור יער נטע אדם קיים יער נטע אדם מוצע

 8. כולל איתור אתרי עתיקות תכנית מתאר מקומיתרמת נגב - דרום

 9. כולל איתור אתרי עתיקות תכנית מתאר מקומיתרמת נגב - דרום

 10. לבאר שבע צומת הנגב רתמים רביבים משאבי שדה ירוחם טללים אשלים המכתש הגדול צומת חלוקים שדה בוקר מדרשת ביןגוריון צומת צפרים עין עבדת בית כלא נפחה • מפת שטחי אש • מפת שמורות טבע • מפת גנים לאומיים צומת הרוחות • מפת ייעור מצפהרמון מפת קומפילציה - מרחב התכנון מקרא שטח אש גן לאומי שמורת טבע יער טבעי לשימור יער נטע אדם קיים יער נטע אדם מוצע רשימת תכניות

 11. דרך היין - עקרונות תכנון • רצף אירועים ומקומות,  גיוון נושאים ותחומים: • חקלאות, תיירות, תרבות, היסטוריה, נופש, אכסון, מורשת וכד'. •  חקלאות ותיירות - מאפיינים מרכזיים בתכני חוות. •  קישור ל"מרחב דרך הבשמים". • מופע ירוק לכל אורך הציר, המתאים עצמו למרכיבי הנוף. • חוות דרך היין כ”מוצר תיירותי” מקורי. ציר דרך היין - ציר תיירותי חקלאי במרחב דרכי הבשמים, המוסיף ממד תוכני לאזור רמת הנגב, ויוצר חווית ביקור חדשה.

 12. דרך היין במרחב דרך הבשמים • מטרות תכנית האב - דרכי הבשמים: • חיבור שטחי איכות במרחב דרך הבשמים למכלול אחד, ובהם הנכסים הטבעיים הקיימים והמוכרזים, יחד עם שטחים נוספים בעלי ערך, שיש חשיבות לשמרם • חיזוק וביסוס ההתיישבות בנגב • שימור וחיזוק המורשת ההיסטורית של דרכי הבשמים, כמוקד משיכה לתיירות פנים וחוץ • הרחבת מאגר הזדמנויות היזמות והתעסוקה לכל קבוצות האוכלוסייה בנגב • חיזוק תדמית הנגב כסביבת חיים איכותית • הידוק הקשרים התיירותיים והכלכליים בין ישראל ועמי האזור טרסה חקלאית - מעבר מנוודות, למצודות דרכים וחאנים לשיירות, לנקודות קבע. דרך היין – ציר אורכי ארצי, המשתלב במרחב דרכי הבשמים. הבנת החקלאות בכלל, וחקלאות היין בפרט כמיצגת ההיסטוריה החקלאית של הנגב.

 13. דרך היין כציר ירוק • יצירת מקצב של נקודות "ירוקות" מסוגים שונים: • חניוני נופש - לימנים . • פינות ירוקות - טרסות חקלאיות קדומות משוקמות . • שטחי חקלאות נרחבים : חוות חקלאיות, חקלאות הקיבוצים והמושבים. • נוף ירוק רחוק. • מופע ירוק רחב באזורים המישוריים. • מופע ירוק נקודתי משולב באתרי נוף קיימים ליצירת רצף חקלאי, היסטורי ונופי באזורים ההרריים.

 14. נוף הררי נוף מישורי רחב חקלאות ואדיות מצומצמת, בפריסות קטנות חקלאות רחבה חוות חקלאיות בודדות חוות חקלאיות במקבצים היקף בינוי מצומצם בהיקף, בגודל המבנים וכד'. תשומת לב על ניצפות מהציר בניה ורסטילית בחוות מותרים מבנים חקלאיים בהיקף מוגבל מאד, ובמיקום מוסתר. מותרים מבנים חקלאיים אכסון מצומצם – צימרים בודדים אכסון בהיקף גדול בישובים הקיימים (לא בשטח החוות) התאמת אופי הציר לאופי הנוף

 15. רעיונות לשיווק ומיצוב ציר דרך היין • ימי אירועים מיוחדים: “שבועות בדרך היין" • "בציר בדרך היין" • "מוסיקה גבינות ויין בדרך היין" • שילוב פעילויות– תרבות, ספורט ופנאי. • סימון • "לוגו" תלת-מימדי • שילוט בחוות עצמן – כולל מידע על המקום והחווה • שילוט בנקודות מפתח לאורך הדרך • מידע • מרכז מידע/מרכז מבקרים (אפשרות לשילוב באתרים קיימים) • "קיוסק" מידע (מאויש בימים מיוחדים)

 16. מקומות, אנשים, נוף, צמחיה, בעלי חיים, חומרים….

 17. לבאר שבע לבאר שבע צומת הנגב צומת הנגב רתמים רתמים רביבים רביבים באר שבע משאבי שדה משאבי שדה ירוחם ירוחם 4 2 טללים טללים 1 2 3 אשלים אשלים דימונה צומת הנגב משאבי שדה ירוחם 12 המכתש הגדול המכתש הגדול 12 צומת חלוקים 6 שדה בוקר צומת חלוקים צומת חלוקים עין עבדת 5 11 שדה בוקר שדה בוקר 5 7 מדרשת ביןגוריון מדרשת ביןגוריון 5 מקרא 5 9 צומת צפרים צומת צפרים מצפהרמון 8 כניסה ראשית / משנית מוקד תיירות משולב 5 עין עבדת עין עבדת 10 חווה קיימת חווה מוצעת 5 חווה מוצעת לנטיעה בלבד בית כלא נפחה בית כלא נפחה אתר הקשור למים ארכיאולוגיה תצפית תיירות אתר טבע חניון לילה אנדרטה 5 13 צומת הרוחות צומת הרוחות 13 5 מצפהרמון מצפהרמון מפת פרוייקט - ציר דרך היין

 18. חלק ב’ איתור וסיווג חוות חקלאיות - ציר דרך היין

 19. לבאר שבע צומת הנגב רתמים רביבים משאבי שדה ירוחם טללים אשלים המכתש הגדול צומת חלוקים שדה בוקר מדרשת ביןגוריון מקרא צומת צפרים אתר קיים אתר מוצע עין עבדת אתר מוצע לנטיעה בלבד בית כלא נפחה • מפת שטחי אש • מפת שמורות טבע • מפת גנים לאומיים צומת הרוחות • מפת ייעור מצפהרמון סימון החוות על רקע מפת קומפילציה רשימת תכניות

 20. לבאר שבע צומת הנגב רתמים רביבים באר שבע משאבי שדה ירוחם טללים אשלים דימונה צומת הנגב משאבי שדה ירוחם המכתש הגדול צומת חלוקים שדה בוקר צומת חלוקים עין עבדת שדה בוקר מדרשת ביןגוריון מקרא צומת צפרים מצפהרמון אתר קיים אתר מוצע עין עבדת אתר מוצע לנטיעה בלבד בית כלא נפחה צומת הרוחות מצפהרמון מפת פריסת החוות

 21. 0 1 2 3 חוות דרך היין • מאפיינים: • יחידת נוף הררית • היסטוריה חקלאות עתיקה • שטחים חקלאיים אופציונאליים מוגבלים לואדיות. • נגישות טובה לכביש. • האתר נגלה בהדרגה • רגישות נופית גבוהה. חווה מס' 21 – כרמי עבדת מדרשת בן גוריון שדה בוקר צומת ציפורים 21 עבדת

 22. 0 1 2 3 חוות דרך היין • מאפיינים: • יחידת נוף מישורית - מישור הרוחות • צמחיית אשלים קיימת • שטחים חקלאיים אופציונאליים נרחבים מאד. • סמיכות למחנה בה”ד 1. • האתר נצפה היטב מנקודה 28. • רגישות נופית בינונית. חווה מס' 29 שמורת הר הנגב 29 צומת הרוחות מכתש רמון

 23. שיקולים באיתור החוות • שטח פנוי – אינו שמורת טבע או שטח אש. • איכות המקום: איכות נופית, היסטורית וכד'. • פגיעה נופית מינימלית. • שימוש בשטח מופר, הזדמנות לשיקום כולל של השטח. • בחינת מהות הקשר הויזואלי מהציר המרכזי (מלא, מרומז….) • מיקום ברצף ארועים:מסלול טיול - תצפית נוף - חווה חקלאית - חניון פיקניק. • נגישות פיזית נוחה. • זמינות למשאבים: מים, חשמל וכד'.

 24. חוות דרך היין - תנאי סף לכניסה • חקלאות. • תיירות – מקום לביקור. מקום בילוי, הסעדה, לימוד והדרכה. • השתלבות בנוף. • עדיפות לחוות המשלבות חקלאות ותיירות. • יכולת עמידה כלכלית לאורך שנים. • שיקולים חקלאיים:זמינות מים, התאמה לגידולי יין וחקלאות בכלל. • שיקולים הנדסיים וזמינות תשתיות.

 25. שיקולים באיתור מדוייק של החווה • אקלים ומיקרו אקלים. • איכות נופית מקומית. • "ניצפות חלקית", מיקום מרומז, אך לא בקו הרקיע. • שיקולים אקולוגיים מקומיים: • שימוש במיים מושבים • התיחסות לשטח איגום מי נגר • ניצול שטח מופר

 26. מאפיינים חקלאיים

 27. מאפיינים חקלאיים

 28. פרמטרים כלכליים להגדרה של חווה טיפוסית

 29. היבטים כלכליים להגדרת חווה טיפוסית

 30. הדרכת נוער מטעי זיתים דירעיזים כרם גפנים ליין מטע שקדים מטעי זיתים יקב בוטיק מיסעדה שלושה צימרים שלושה צימרים טיולי גמליםוג’יפים דוגמאות להרכב החוות

 31. דרכי גישה והתחברויות אתר כבישאפשרות חיבור תאור הערות

 32. דרכי גישה והתחברויות אתר כביש אפשרות חיבור תאור הערות

 33. תשתיות חשמל ובזק

 34. תשתיות חשמל ובזק

 35. מים וביוב

 36. מים וביוב

 37. מטריצת מדדים לבחינת החוות

 38. מטריצת מדדים לבחינת החוות

 39. לבאר שבע לבאר שבע צומת הנגב צומת הנגב רתמים רתמים רביבים רביבים באר שבע משאבי שדה משאבי שדה ירוחם ירוחם 4 2 טללים טללים 1 2 3 אשלים אשלים דימונה צומת הנגב משאבי שדה ירוחם 12 המכתש הגדול המכתש הגדול 12 צומת חלוקים 6 שדה בוקר צומת חלוקים צומת חלוקים עין עבדת 5 11 שדה בוקר שדה בוקר 5 7 מדרשת ביןגוריון מדרשת ביןגוריון 5 מקרא 5 9 צומת צפרים צומת צפרים מצפהרמון 8 כניסה ראשית / משנית מוקד תיירות משולב 5 עין עבדת עין עבדת 10 חווה קיימת חווה מוצעת 5 חווה מוצעת לנטיעה בלבד בית כלא נפחה בית כלא נפחה אתר הקשור למים ארכיאולוגיה תצפית תיירות אתר טבע חניון לילה אנדרטה 5 13 צומת הרוחות צומת הרוחות 13 5 מצפהרמון מצפהרמון מפת פרוייקט - ציר דרך היין

 40. הליך סטטוטורי מוצע • הכנת שינוי לתכנית מתאר מקומית רמת הנגב, המהווה שינוילת.מ.מ 4/14. • התכנית תכלול: • הוראות להכנת תכניות מפורטות נפרדות לכל חווה, לאישור ברמת הוועדה המקומית בלבד. • איתור הנקודות המוצעות לחוות בהן נכללים מגורים, בתשריטבקנ”מ 1:50,000. • תקנון - הגדרת המותר והאסור בנקודות אלה: גודל מקסימלי , סטייה מותרת במיקום, עקרונות בניה, עקרונות עיצוב ארכיטקטוני ונופיוכד’. • אישור התכנית בוועדה המחוזית, והמלצה להפקדה במועצה הארצית. • אישור התכנית במועצה הארצית. • הכנת תכניות מתאר מפורטות לכל חווה וחווה, ואישורן בוועדה המקומית. • כל תכנית תכלול: גבולות מדויקים של שטחי בניה ושטחים חקלאיים, אחוזי בניה, שימושים מותרים, מיגבלות בניה, תוואי גישה, חיבור לתשתיותוכד’. • קנ”מ לתכנית 1:2,500, קנ”מ לתכנית בינוי 1:1,250, קנ”מ לחתכים 1:500. • הוצאת היתרי בניה ע”פ התכניות המפורטות.