slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r. SYTUACJA PRAWNA Unijny Kodeks Celny (UKC) przekształci Zmodernizowany Kodeks Celny od 1 listopada 2013 r. UWAGA! zmiana daty stosowania ZKC z 24 czerwca 2013 na 1 listopada 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Unijny Kodeks Celny stan prac na czerwiec 2013 r.' - peigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Unijny Kodeks Celny

stan prac na czerwiec 2013 r.

slide2
SYTUACJA PRAWNA

Unijny Kodeks Celny (UKC) przekształci Zmodernizowany Kodeks Celny

od 1 listopada 2013 r.

UWAGA!

zmiana daty stosowania ZKC z 24 czerwca 2013 na 1 listopada 2013 r.

na podstawie odrębnego rozporządzenia - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania

W okresie 24 czerwca do 1 listopada – sytuacja prawna bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

projekt UKC:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0064:PL:NOT

projekt rozporządzenia zmieniającego datę stosowania UKC:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0193:PL:NOT

slide3
TRILOG

w Komisji Europejskiej i Radzie

- prace zakończone

Projekt UKC będący owocem kilkumiesięcznego trilogu PE, KE i Rady UE został przyjęty jednogłośnie przez Radę na posiedzeniu COREPER 23 maja b.r.

Oświadczenie DE do:

 • art. 7 ust. 3 (elektroniczna wymiana danych na podstawie UKC),
 • art. 125 g ust. 5 (przemieszczanie towarów w ramach czasowego składowania).

w Parlamencie Europejskim

- projekt uzgodniony

głosowanie:

- 29 maja przyjęcie w Komitecie IMCO,

- wrzesień – oficjalne głosowanie na sesji plenarnej

slide4
DALSZE PRACE

1) UKC:

 • tłumaczenie,
 • publikacja

2) przepisy wdrażające UKC:

 • opracowanie planu roboczego IT (określi zakres i terminy wdrożenia systemów IT),
 • podział na dwa odrębne akty wykonawczy i delegowany,
 • „odmrożenie” MCC IP wersja 3 i dalsze prace merytoryczne, z uwzględnieniem BPM.
slide5
ZAKRES ZMIAN
 • zmiany redakcyjne
 • dostosowanie do zmian w prawodawstwie UE
 • zmiany merytoryczne wynikające z prac nad przepisami wykonawczymi do ZKC, BPM i przygotowaniem IT
 • zmiany wynikające z Traktatu Lizbońskiego (art. 290 i 291 – akty delegowane i wykonawcze)
slide6
ZMIANY MERYTORYCZNE

Dotyczą głównie:

 • - czasowego składowania,
 • warunków i kryteriów AEO dla procedur specjalnych,
 • - odprawy scentralizowanej (przyjęcie i weryfikacja zgłoszenia celnego, zwolnienie towarów),
 • - wpisu do rejestru (zgłoszenie uzupełniające),
 • - powiadomienia o powrotnym wywozie.
slide7
ZMIANY MERYTORYCZNE
 • art. 83 ust. 2
 • zmiana z inicjatywy PL
 • pierwotnie
 • korzystanie przez AEO ze zwolnienia z zabezpieczenia generalnego i z ograniczenia kwoty referencyjnej dla dopuszczenia do obrotu
 • ostatecznie
 • rozszerzenie możliwości korzystania przez AEO z ograniczenia kwoty referencyjnej dla zabezpieczenia generalnego (poprawka PE przyjęta przez KE i Radę)
slide8
WPŁYW PRAC nad UKC na PL
 • zadanie wciąż strategiczne, jednak długoterminowe
 • ustabilizowanie przyszłego prawa ułatwi budowę systemów IT w UE i PL,
 • udział w dalszych pracach nad przepisami wykonawczymi/delegowanymi na poziomie KE i Rady, potrzebne konsultacje wewnątrz cła i z interesariuszami (w  tym z biznesem) w okresie przyjmowania aktów wykonawczych/delegowanych,

- kontynuowanie prac nad BPM-ami.

ad