Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät.
Download
1 / 25

Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. ISO/IEC 27000 -standardiperhe Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2012. Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät.' - peigi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät.

ISO/IEC 27000 -standardiperhe

Kalvosarja oppilaitoksille

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

2012


Tervetuloa luentoaineiston k ytt j ksi
Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! hallintajärjestelmät.

Tämän luentoaineiston ovat laatineet Teemu Väisänen VTT:ltä ja Juha Kreus Laurea ammattikorkeakoulusta. Kalvosarja on tuotettu SFS:n projektirahoituksella.

TTY:n Tietoturvallisuuden jatkokurssin tarpeisiin tiivisti J. Koskinen 29.11.2012. Yksi tiivistyksistä on lyhenne

TT = Tietoturva(llisuus)


Tietoturvallisuuden hallintaj rjestelm
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä hallintajärjestelmät.

 • on osa yleistä hallintajärjestelmää, joka luodaan ja toteutetaan liiketoimintariskien arviointiin perustuen ja jota käytetään, valvotaan, katselmoidaan, ylläpidetään ja parannetaan tavoitteena hyvä TT.

 • Organisoi ja helpottaa yritysjohdon TT-työtä.

 • Hallintajärjestelmien tulisi kattaa kaikki tietoturvan johtamisessa, hallinnoimisessa ja valvonnassa tarvittavat menettelyt ja toimenpiteet.

 • ei ole yksittäinen dokumentti, vaan moniosainen prosessi, jota on kehitettävä jatkuvasti.

 • Hallintajärjestelmän osia ovat mm. riskianalyysi, TT-politiikka sekä TT-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat.


27000 standardiperhe
27000-standardiperhe hallintajärjestelmät.

 • ISO/IEC 27000 viittaa kasvavaan ISO/IEC-standardiperheeseen, jonka yhteinen otsikko on "Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät".

 • Tarjoaa suosituksia TT:n hallintaan, riskeihin ja kontrollointiin TT:n hallintajärjestelmissä.

 • Myös muut 27-alkuiset tietoturvallisuuteen liittyvät standardit lasketaan toisinaan perheeseen kuuluvaksi.


27000 standardiperheen historia ja kehittyminen
27000-standardiperheen historia ja kehittyminen hallintajärjestelmät.

 • Englannin aloite

  • 1992: Code of Practice for Information Security Management (hallituksen opaste)

  • 1995: Muutetaan BSI standardiksi BS 7799

  • 1999: Sertifiointi alkaa täysimääräisenä

 • 2000: ISO/IEC 17799  ISO/IEC 27002:2005

 • 2002: BS7799-2. Information Security Management Specification  ISO/IEC 27001:2005

 • 27000, 27001 ja 27002:n 2. painos valmisteilla

 • Uudet versiot vuoden 2013 aikana


27000 standardiperhe1
27000-standardiperhe… hallintajärjestelmät.

 • 27000: 2009 - Yleiskatsaus ja sanasto - Overview and vocabulary

 • 27001: 2005 - Vaatimukset

 • 27002: 2005 - Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje

 • 27003: 2010 - Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamisohjeita

 • 27004: 2009 - Mittaaminen

 • 27005: 2011 - Tietoturvariskien hallinta

 • 27006: 2011 - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems

 • 27007: 2011 - Guidelines for Information Security Management Systems Auditing

 • 27008: 2011 - Guidelines for auditors on information security management systems controls

 • 27010 : ?- Information security management for inter-sector and inter-organizational communications

 • 27011: 2008 - Information security management guidelines for telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002


27000 standardiperhe2
…27000-standardiperhe… hallintajärjestelmät.

 • 27013:? - Guidelines on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1

 • 27014:? - Governance of information security

 • 27015:? - Proposal on an Information security management guidelines for financial and insurance services

 • 27016:? - Organizational economics

 • 27017:? - Cloud computing security and privacy management system -- Security controls

 • 27018:? - Code of practice for data protection controls for public cloud computing services

 • 27031:2011 - Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity

 • 27032:? - Guidelines for cybersecurity

 • 27033:eri osia(1–7) - Network security

 • 27034:eri osia(1–5) - Application security

 • 27035:2011 - Information security incident management

 • 27036:eri osia(1-3) - Information security for supplier relationships


27000 standardiperhe3
…27000-standardiperhe hallintajärjestelmät.

 • 27037:? - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

 • 27038:? - Specification for Digital Redaction

 • 27039:? - Selection, deployment and operations of intrusion detection systems

 • 27040:? - Storage security

 • 27041:? - Guidance on assuring suitability and adequacy of investigation methods

 • 27042:? - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence

 • 27043:? - Investigation principles and processes

 • 27799:2008 - Health Informatics: Information security management in health using ISO/IEC 27002


27000 viitekehys
27000 viitekehys hallintajärjestelmät.


Standardit ja lains d nt
Standardit ja lainsäädäntö hallintajärjestelmät.

 • Standardisoimislaki

 • Sertifiointilaitoksia koskeva lainsäädäntö

 • Yhteissääntely

 • Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI)

  • Päätavoitteena yhtenäistää viranomaistoimintoja silloin, kun viranomainen toteuttaa kohteen turvallisuustason auditoinnin yrityksessä tai muussa yhteisössä.

 • Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI)

  • Tavoitteena on parantaa valtionhallinnon toimintoja kehittämällä tietoturvallisuutta sekä edistää TT:n saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta.


Iso iec 27000 2009 yleiskatsaus ja sanasto
ISO/IEC 27000:2009 hallintajärjestelmät.”Yleiskatsaus ja sanasto”

 • Sisältää koko ISO/IEC 27000 -perheen

  • yleiskatsauksen ja esittelyn,

  • perheessä käytettyjen termien määritelmät ja niiden luokitukset ja

  • yleisiä vaatimuksia.

 • Määrittelee yleiset vaatimukset

  • TT:n hallintajärjestelmän luomiselle,

  • toteuttamiselle,

  • käyttämisellä,

  • valvonnalle,

  • katselmoinnille,

  • ylläpidolle ja

  • parantamiselle.


Iso iec 27001 ja 27005 standardit
ISO/IEC 27001 ja 27005 -standardit hallintajärjestelmät.

 • Kaksi ehkä tärkeintä 27000-perheen standardia

 • Määrittävät TT:n hallintajärjestelmän vaatimukset (27001) ja riskienhallinnan (27005).

 • TT:n hallintajärjestelmän käyttöönotto on organisaation strateginen päätös.

 • Vuoteen 2009 mennessä yli 12000 organisaatiota oli 27001-sertifioitu.


Iso iec 27001 2005 vaatimukset
ISO/IEC 27001:2005 hallintajärjestelmät.”Vaatimukset”

 • Tavoitteena linjata TT:n hallinta bisneksen määräystenmukaisuuden ja riskien vähennystavoitteiden kanssa

 • Tarkoituksena suojella luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta (CIA-malli)

 • On hallinnointistandardi eikä tekninen standardi

  • Ei kuvaa teknisesti ISMS-järjestelmien yksityiskohtia

 • Keskittyy tietotekniikan lisäksi myös bisnesprosesseihin

 • Keskittyy löytämään, hallinnoimaan ja vähentämään tärkeään tietoon liittyviä riskejä

  • Tieto voi tai voi olla liittymättä tietotekniikkaan tai voi tai voi olla olematta digitaalisessa muodossa27001 vaatii ett hallinto
27001 vaatii, että hallinto prosesseihin

 • tarkastelee organisaation TT-riskejä järjestelmällisesti, ottaen huomioon uhkat, haavoittuvuudet ja vaikutukset

 • suunnittelee ja toteuttaa yhdenmukaiset ja kattavat TT-kontrollit ja riskien käsittelyohjeet

 • omaksuu kattavan hallintoprosessin varmistaakseen TT-kontrollien jatkuvuuden tulevaisuudessa.


27001 n k ytt
27001:n käyttö prosesseihin

 • Käytetään usein yhdessä ISO/IEC 27002:n kanssa

 • Liite A sisältää suppean listan ISO/IEC 27002:n TT-kontrolleista

 • ISO/IEC 27002 tarjoaa ylimääräistä tietoa ja neuvoo kontrollien toteutuksessa

 • 27001 antaa vaatimuksia TT:n hallintajärjestelmän

  • sisäiseen auditointiin,

  • johdon katselmointiin, ja

  • parantamiseen


27001 n liite a
27001:n liite A prosesseihin

 • Liite A luettelee valvontatavoitteet ja turvamekanismit

 • Esim. A.10.5 Varmuuskopiointi

  • Tavoite: Tietotekniikka- ja tietojenkäsittelypalveluiden eheyden ja käytettävyyden säilyttäminen.

 • A.10.5.1: Tietojen varmuuskopiointi

  • Turvamekanismi: Tiedoista ja ohjelmistoista tulee ottaa varmuuskopiot ja testata ne säännöllisesti sovittujen varmuuskopioperiaatteiden mukaisesti.


27001 n liite a esimerkkej
27001:n liite A - esimerkkejä prosesseihin

 • A.10.10 Tarkkailu

  • Tavoite: Luvattomien tietojenkäsittelytoimintojen havaitseminen.

 • A.10.10.4: Pääkäyttäjä- ja operaattorilokit

  • Turvamekanismi: Järjestelmän pääkäyttäjien ja operaattoreiden toiminnot tulee kirjata.

 • A.10.10.6: Kellojen synkronointi

  • Turvamekanismi: Kaikkien samassa organisaatiossa tai turvallisuusalueella olevien olennaisten tietojenkäsittelyjärjestelmien kellot tulee synkronoida sovitun tarkan ajanlähteen kanssa.


Iso iec 27005 2011 tietoturvariskien hallinta
ISO/IEC 27005:2011: prosesseihin”Tietoturvariskien hallinta”

 • Sisältää ohjeita organisaation TT-riskien hallinnasta.

 • Tukee erityisesti ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimuksia.

 • Ei esitä mitään tiettyä TT-riskien hallinnan menettelytapaa.

 • Sisältää jäsentyneen, järjestelmällisen ja tiukan riskien analysointiprosessin, jonka 5 askelman avulla voidaan tuottaa riskien käsittelysuunnitelma

 • Ensimmäinen versio julkaistu 2008, toinen 2011.

 • Suunnattu lähinnä organisaation TT-riskien hallinnasta vastaaville johtajille ja henkilöstölle.
Esimerkki auditointiprosessista
Esimerkki auditointiprosessista prosesseihin

 • Vaihe 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän alustava ja epävirallinen katselmointi

  • Keskeisten asiakirjojen olemassaolon ja kattavuuden tarkistamiseen (organisaation TT-politiikka, soveltamissuunnitelma, riskien käsittelysuunnitelma).

 • Vaihe 2. Yksityiskohtaisempi ja muodollisempi auditointi

  • TT:n hallintajärjestelmän testaus ISO/IEC 27001:n vaatimuksia vasten, sekä todisteiden keräys siitä, että johtamisjärjestelmä on suunniteltu ja toteutettu oikein ja on käytössä. Läpipääsy antaa sertifioinnin.

 • Vaihe 3. jatkokatselmoinnit ja auditoinnit

  • Säännöllinen uudelleenarviointi.


Standardin soveltaminen ja kokemuksia
Standardin soveltaminen ja kokemuksia* prosesseihin

 • Johdon todellinen sitouttaminen voi olla hankalaa

  • Johto voi lähteä innokkaana mukaan, koska heidän mielestään tietoturva on tärkeää, mutta siinä vaiheessa kun heidän pitää muuttaa omaa käytöstään, kohdataan hankaluuksia

  • Johto pitää pystyä sitouttamaan kunnolla ennen kuin standardeja aletaan viedä alemmille portaille

 • Kaikkien hallintotasojen kouluttaminen ja sitouttaminen on tärkeää

 • Yritys voi olla ennakoiva tietoturvan suhteen.

 • Suurilta ja kalliilta yllätyksiltä voidaan välttyä.

 • Jotkut 27K:n asiat eivät ole välttämättä kustannustehokkaita erityisesti pienille yrityksille.

  * Lea Viljanen


Tt standardin k yt n hy dyt
TT-standardin käytön hyödyt prosesseihin

 • ISO/IEC 27001:

  • Parempi kuva organisaatiossa itsestään.

   • Tietoturvaan liittyvän tiedon määrä ja ymmärrys sen tärkeydestä lisääntyy.

  • Vältetyt riskit vähentävät kuluja.

  • Organisaation operaatiot sujuvat sulavammin, koska vastuut ja businessprosessit on selvästi määritelty.

  • TT-valveutuneisuus paranee.

  • Asiakkaiden luottamus ja näkemys yrityksestä paranee.


Lis tietoa standardeista
Lisätietoa standardeista prosesseihin

 • ISO:n online browsing platform -palvelu

  • http://www.iso.org/obp/ui

 • 27K-standardiperheestä vastaa kansainvälinen ISO/IEC JTC 1/SC 27 -komitea, erityisesti sen työryhmä 1 (WG 1).

 • Suomessa SFS:n seurantaryhmä SR 307 Tietoturvatekniikat seuraa komitean ja sen työryhmien työtä ja lähettää kansallisia kannanottoja.

  • Puheenjohtaja: Reijo Savola (VTT)

  • Sihteeri: Juha Vartiainen (SFS)


ad