Tankekart - PowerPoint PPT Presentation

tankekart n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tankekart PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Tankekart
130 Views
Download Presentation
peggy
Download Presentation

Tankekart

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tankekart FreeMind

  2. Når kan vi bruk FreeMind/tankekart til hva? Jeg er litt rotete av meg, har mange idéer som forsvinner fortere enn de dukker opp. Mine ”IKT-greier” ligger enten på den bærbare, på den nye stasjonære, på den gamle stasjonære, på ei av minnepennene, på én av de eksterne harddiskene, på maskinen på jobb, på nettet? ? As with other mind mapping software packages, FreeMind allows the user to edit a hierarchical set of ideas around a central concept. The non-linear approach assists in brainstorming new outlines and projects as ideas are added around the mind map. FreeMind is a freemind mapping application written in Java. FreeMind is licensed under the GNU General Public License. It provides extensive export capabilities. It runs on Microsoft Windows, Linux and Mac OS X via the Java Runtime Environment. FreeMind was a nominee for Best Project in SourceForge.net's Community Choice Awards for 2008, which featured Open Source software projects. Fra http://en.wikipedia.org/wiki/FreeMind

  3. http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

  4. Hva lærer studentene/elevene med en slik oppgave? finne frem til kilder i bøker og på nett (http://www.vox.no/soklurt/) korrekt bruk av kilder (i hht lov om åndsverk og opphavsrett, http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl) bildebehandling ”avansert” tekstbehandling layout å skrive bedre? bli glad i å gå på tur? annet?

  5. Ressurser

  6. Laste ned, installere og prøve ut? http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download Hva skal du tankekarte?