? Regisztráció és minősítés ? - PowerPoint PPT Presentation

regisztr ci s min s t s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
? Regisztráció és minősítés ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
? Regisztráció és minősítés ?

play fullscreen
1 / 20
? Regisztráció és minősítés ?
70 Views
Download Presentation
pegeen
Download Presentation

? Regisztráció és minősítés ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ?Regisztráció és minősítés ? Márta István 2008.október

 2. „Magyarországon a fesztiválok és a helyi rendezvények vonzzák a legtöbb látogatót ..” „A 14-70 évesek 60%-a legalább egy alkalommal vett részt valamely rendezvényen 2004-ben– ez cca. 4,5 millió látogatót jelent évente !” „Közel 3.000 fesztivált , vagy fesztiválnak nevezett eseménysorozatot bonyolítanak le évente különböző szervezetek.” (Budapest Obszervatórium, 2005.)

 3. Definíciók • Latin : ünnep (közösségi)  • Értelmező kéziszótár : országos , vagy nemzetközi jellegű ünnepélyes előadás , bemutató stb. sorozata (pl.zenei fesztivál) • Idegen szavak kéziszótára : • 1. Ünnepi játékok , ünnepi előadás sorozat gyakran több ország • képviselőinek részvételével • 2. Ünnepélyes seregszemle  • Német : • 1. Kulturális nagyrendezvény • 2 Rendezvény , amelyen sok művész , több alkalommal lép fel. • AZ MFSZ JAVASLATA: • FESZTIVÁLNAK NEVEZHETŐ MINDEN OLYAN - EGY , VAGY TÖBB TÉMA KÖRÉ SZERVEZŐDŐ , RENDSZERESEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ , EGY , VAGY TÖBB HELYSZÍNEN TÖRTÉNŐ , MEGHÍRDETETT PROGRAMMAL RENDELKEZŐ KULTURÁLIS , MŰVÉSZETI , GASZTRONÓMIAI , SPORT , VAGY EGYÉB - ESEMÉNYSOROZAT , AMELYNEK CÉLJA , HOGY KÖZÖNSÉGE RÉSZÉRE KIEMELTEN SZÍNVONALAS , ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ , MINŐSÉGI , ISMERETEKET IS BŐVÍTŐ ÉS EGYBEN SZÓRAKOZTATÓ , SZABADIDŐS KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYT NYÚJTSON.

 4. A szakmai szövetségek által elfogadott definíció Fesztiválnak nevezhető minden olyan - egy vagy több téma köré szerveződő, rendszeresen megrendezésre kerülő, értékközvetítő - ünnepi eseménysorozat, amelynek célja, hogy látogatói részére közösségi élményt nyújtson. A minősített fesztivál kritériuma, hogy tagja legyen valamely hazai szakmai szervezetnek, amely meghatározza az egyes műfajok minőségi követelményeit. (Folklórfesztiválok Szövetsége, Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége, Szabadtéri Színházak Szövetsége, Magyar Fesztivál Szövetség)

 5. Fesztiváljaink jelentősége a gazdaság fellendítése innováció társadalmi összetartó erő ifjúságnevelés (oktatás, prevenció, ifjúságvédelem) területfejlesztés (települési, kistérségi, régiós) turisztikai desztinációk létrehozása és megerősítése település-vonzerő növekedése társadalmi integráció munkahelyteremtés kulturális turizmus fejlesztése a nemzeti identitástudat erősítése értékteremtés, értékmegőrzés és értékközvetítés andragógia régiók fejlődésének elősegítése. az országimázs javítása az országpropaganda fejlesztése turisztikai vonzerő növelése nemzetközi kulturális és gazdasági kapcsolatok élénkítése lehetőséget biztosít EU-s pályázati rendszerben való részvételre.

 6. A regisztráció/minősítési eljárásban résztvevők Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége CIOFF Hungary, Gasztronómiai Fesztiválok Szövetsége, Magyar Fesztivál Szövetség , Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége Szabadtéri Színházak Szövetsége OKM Közművelődési Főosztály – Sarkadi Tünde ÖTM Turizmus Magyar Művelődési Intézet Kupola Inkei-Hunyadi

 7. Szakmai Intéző Bizottság(SZIB) A SZIB szakmai kontroll feladatot és érdekképviseletet lát el a fesztiválok regisztrációjának és minősítésének előkészítésében és lebonyolításában. Tagjai : a szövetségek által delegált 5 fő. Feladatai közé tartozik : -egyeztetés, koordinálás -kommunikáció -operatív munka a regisztrációban és a minősítésben -érdekképviselet, érdekvédelem -kapcsolattartás intézményekkel, minisztériumokkal SZIB hatáskörbe tartozik: - a regisztrációs irányelvek meghatározása és ellenőrzése - a minősítési irányelvek meghatározása és bevezetése - igény szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja együttműködő partnereit tevékenységéről

 8. REGISZTRÁCIÓ - MINŐSÍTÉS Cél : az állami (rész)támogatások transzparenciája védjegy átláthatóság az egyéb támogatók, ill. a közönség részére a döntési mechanizmusok egyszerűsítése FELMÉRÉS RENDSZERBE FOGLALÁS ÁTLÁTHATÓSÁG TERVEZHETŐSÉG SZAKMAISÁG „HELYRERAKÁS”

 9. a folyamat… • az E-regisztrációs adatlap kitöltése (www.fesztivalregisztracio.hu) • SZIB befogadás • adatok összegezése • SZIB igazolások kiadása • az adatok és a SZIB által meghatározott irányelvek alapján: MINŐSÍTÉS

 10. I. ADATOK egységes adatbázis, statisztika, rendezvényfajták, évenkénti elmozdulások figyelése, összehasonlítás, minőségi konzekvenciák, információk II.EGYÉB ADATOK rendező szervezeti adatok jogi státusz helyszínek időpontok Kapcsolatok (hazai, nemzetközi) III. A FESZTIVÁL JELLEMZŐI a fesztivál kora fő profilja műfaji jellemzői hány településen zajlik hasznos napok száma előadások, programok száma helyszínek száma (zárt, szabadtéri) közreműködők száma (külföldi, magyar, hivatásos, nem hivatásos) látogatók száma (fizetős/nem fizetős/külföldi) produkciók megoszlása (belépős/ingyenes) célcsoport(ok) felmérések biztosítások A regisztrációs adatlap I.-II.-III.

 11. A regisztrációs adatlap IV. (nem publikus adatok)

 12. A minősítés Cél: prioritások meghatározása konszenzuális módon szakmai szempontrendszer meghatározása ajánlás és érv döntéshozóknak háttér a források összehangolásához Minősítési módszerek: kvantitatív (pontrendszer) kvalitatív (monitorozás)

 13. Minősítés – műfaji kategóriák Művészeti fesztiválok(zenei, színház, tánc, irodalom, képző- és iparművészet, film, videó, fotó, multimédia, népművészet/folklór, cirkuszegyéb művészeti) Tisztán amatőr művészetiés „felmenő” versenyek”(szavaló, kórus, színjátszó, tűzoltó és egyéb zenekar, stb.) Gasztronómiai fesztiválok (étel, ital, termény, gasztronómiai hagyományokat ápoló, kulináris, stb.) Egyéb , nem művészeti fesztiválok (tájhoz, természeti értékhez kötődő, hagyományőrző, illetve történelmi helyszínhez kötődő rendezvények, várjátékok, ünnepekhez, népszokáshoz kötődő (egyházi, világi) falunap, búcsú, vígalom, karnevál, sokadalom, fiesta, sport, természet, környezetvédelem, promóciós, márkához kötődő)

 14. KVALITATÍV ELJÁRÁS KVANTITATÍV M O N I T O R

 15. I. Kulturális érték: • kulturális pozíció, aránymegoszlás • „magaskultúra”(hagyományos magyar művészetszemlélet alapján: klasszikus és kortárs zene, opera, színház, balett, képzőművészet, film, stb.) • „párhuzamos kultúra” (alternatív, underground, kísérleti kifejezés is használatos – kortárs színház, mozgásszínház, tánc, performance, jazz, improvizatív-, ethno, elektronikus és underground zene, film, fotó, képzőművészet, new lines – minden nem kommersz, kísérletező forma) • „mainstream kultúra” (minőségi szórakoztató műfajok) • „szórakoztató” (kommersz) műfajok • egyes műfajok aránya(zene, színház, tánc, film, kiállítás, • performance, stb) • egyes műfajokon belül az önálló előadások száma, időtartama • hazai és külföldi előadók száma

 16. II.Turisztikai érték: • nézőszám:fizikai (1 belépő = 1 néző) és súlyozott is (napijegyek összesen + bérletes jegyek x műsornapok száma) • vendégéjszakák számaa rendezvény területén belül vagy a rendezvénnyel összefüggően a környékben (összevetve az önkormányzati statisztikával az IFA befizetésekről a fesztivál időpontjában) • turisztikai adóbefizetés(ld. „c” pont) • addicionális költéseka rendezvényen (pl. vendéglátás bevételei, jellemző termékek eladása: sör, üdítő, ásványvíz, stb.) és a rendezvénnyel összefüggően a környékben • turisztikai kínálatbanszerepel-e a rendezvény az (helyi, régiós, országos, nemzetközi) • közönség földrajzi összetétele(helyi, régiós, országos, nemzetközi) • kedvezményeklehetősége (utazási csekk, nagycsaládosok, fogyatékosok stb kedvezményei, kártyás-, devizás fizetési lehetőségek stb.) • „Hungarikum” jelleg(a Magyarországot a gasztronómiai hungarikumok mellett egyéb kulturális hungarikumok (pl. operett, cigányzene, magyar népzene – citera, tárogató, stb – jellemző jelenléte. • nemzetközi jelleg,európai kihatás: a fesztivál része-e nemzetközi szakmai szövetségeknek • rendez-e nemzetközi részvételű szakmai konferenciákat, találkozókat, workshopokat • rendez-e magyar kultúrát európai irányba promótáló bemutatókat szakembereknek • határokon átnyúló, nemzetközi együttműködésre alapozó projektek megvalósítása

 17. III. Közösségi, társadalmi érték: • non-profit szervezői háttér • tradíció (hány éve rendezik meg a fesztivált?) • társadalmi részvétel mértéke (önkéntesek száma és/vagy aránya a fizetett alkalmazottak/alvállalkozók számához viszonyítva) • lokális értékek ápolása (identitás- és értékőrzés, helyi fejlesztések támogatása) • közösségi innováció (helyi lakosok és/vagy célcsoportok kreatív bevonása a tervezés/lebonyolítás folyamatába) • civil szervezetek aktív tevékenysége/jelenléte • helyi humánerőforrás-fejlesztés • tágabb területfejlesztési kihatás, térség-marketing • karitativitás • helyi szereplők támogatása • helyi szereplők általi támogatás • rendlekezik-e olyan programelemmel, amely a szegregáció ellen használható fel • rendelkezik-e olyan program elemmel, amely a kihívással élőkre hívja fel a figyelmet, nekik nyújt megkülönböztetett figyelmet, illetve lehetővé teszi-e a kihívással élők részvételét (akadálymentes nézőtér, akadálymentes jegyvételi lehetőség) • drogprevenció és felvilágosítás • kisebbségek, szubkultúrák megjelenése • sport és egyéb közösségi megmozdulások • ifjúság bevonása a tervezés/lebonyolítás/értékelés munkálataiba • természetvédelem

 18. IV. Gazdasági érték: • profitorientált szervezői háttér • a rendezvény költségvetése és szaldója • az államháztartás alrendszereiből származó bevétel (állami, ágazati, önkormányzati, stb. támogatás) aránya a rendezvény költségvetésén belül • adó-, járulék- és díjbefizetések (pl. APEH, jogdíj, önkormányzati) • eladott jegyek száma (Artisjus bevallással összevetve) • alvállakozói kifizetések (helyi vs. egyéb) • helyi szereplők támogatása • helyi szereplők általi támogatás • munkahelyteremtés, állandó vagy időszaki foglalkoztatás • lista áron számított média megjelenés (barter külön forintosítva) • média típusonkénti részletezés (print, online, billboard, tv-rádió stb.) • média hatóköre szerinti részletezés (helyi, regionális, országos, nemzetközi) • marketing és reklámozás típusai (hagyományos, „gerilla” marketing, egyediségből – kultfesztivál – adódó hozzáállás, ATL és BTL lehetőségek)

 19. V. Törvényesség, szakmaiság: • rendezvény méretének, sajátosságának megfelelő szakhatósági megfelelés pl. ÁNTSZ, mentők, rendőrség stb.(szerződésekkel, számlákkal igazolva) • közönség kiszolgálása • fellépő produkció kiszolgálása