Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MMP PowerPoint Presentation

MMP

275 Views Download Presentation
Download Presentation

MMP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MMP

  2. LINIJE SILE MMP

  3. SPASO ČANKOVIČ Zagreb IGOR VIDMAR GORAN LISICA LINIJE SILE Reka REPUBLIKA DANAS VJESTNIK Beograd REPORTER MMP ŠKUC + TANJA LAHOVNIK LIDIJA BERNIK LELA B. NJATIN in AINA ŠMID DEJAN KRŠIČ MODNI KAZETOFON ANA LENDAVAJ

  4. MZIN REŠKI BIENALE MLADIH 93 LINIJE SILE MATEJ ANDRAŽ VOGRINČIČ AINA ŠMID LIDIJA BERNIK 96 SELEKCIJA ŠKUC ALENKA PIRMAN PLAY YOUR CITY Moderna galerija MARKO JAKŠE JURE ZADNJIKAR ŽIGA OKORN MIHAELA CIUHA MOJCA OBLAK-CROWTHER ARS VIVENDI Mars RAZGLEDI Fragile McDonalds TANJA MASTNAK TADEJ POGAČAR MMP SELEKCIJA + ŽIRIJA PETRA VARL SIMONČIČ TURN AROUND, WOMAN Bienale v Vidmu REŠKI BIENALE MLADIH 95 95 REPUBLIKA URBANIA JŠA DELO DAMIJAN KRACINA SELEKCIJA IGOR ZABEL ALEKSANDER BASSIN SCCA RAZPIS MADŽARKO-SLOVENSKA RAZSTAVA PEPELKOVA KALUŽE - BLITZART TELO ANGELA MIRKO BRATUŠA