erasmus tudentsk mobility n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erasmus + Študentské mobility PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erasmus + Študentské mobility

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Erasmus + Študentské mobility - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Erasmus + Študentské mobility. Úsek pre vonkajšie vzťahy a marketing Erna Béres , Erasmus koordinátor Erna.Beres@tuke.sk. Erasmus+ všeobecné pravidlá. Európsky vzdelávací program pre VŠ / 28 členov EU, NIL, Turecko, Macedónsko a Švajčiarsko Univerzita musí mať udelený ECHE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erasmus + Študentské mobility' - pearl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erasmus tudentsk mobility

Erasmus +Študentské mobility

Úsek pre vonkajšie vzťahy a marketing

Erna Béres, Erasmus koordinátor

Erna.Beres@tuke.sk

Košice, 10.3. 2014

erasmus v eobecn pravidl
Erasmus+ všeobecné pravidlá
 • Európsky vzdelávací program pre VŠ /28 členov EU, NIL, Turecko, Macedónsko a Švajčiarsko
 • Univerzita musí mať udelený ECHE
 • Nová forma programu 2014-2020
 • Bilaterálne dohody
 • www.tuke.sk /erasmus

Košice, 10.3. 2014

erasmus vysoko kolsk vzdel vanie
Erasmus+vysokoškolské vzdelávanie
 • Akcia KA1 Vzdelávacia mobility jednotlivcov
 • Mobilita študentov na všetkých stupňoch VŠV za účelom štúdia a stáže max. 12. mesiacov
 • Mobilita zamestnancov VŠ
 • Spoločné magisterské študijné programy-/centralizovaná aktivita/

Košice, 10.3. 2014

tudentsk mobility za elom t dia
Študentské mobility za účelom štúdia
 • Mobilita na základe dohody medzi VŠ inštitúciami
 • Študent akreditovaného Bc.,Mgr.,PhD. študijného odboru na každom stupni
 • Každý študent – max. 12 mesiacov/v každom stupni vzdelávania
 • Študent 2.ročníka VŠ
 • Dĺžka pobytu 3-12 mesiacov
 • Študent nemôže sa vrátiť do domovskej krajiny

Košice, 10.3. 2014

tudentsk mobility za elom t dia1
Študentské mobility za účelom štúdia

Uznanie výsledkov študijného pobytu domácou VŠ na základe výpisu výsledkov

 • Dohoda o štúdiu
 • Študenti neplatia žiadne poplatky za výučbu, registráciu, skúšky a pod.
 • Pobytový grant /EU grant a zdroj MŠ SR/ nevykryje všetky náklady
 • Platby národných grantov a pôžičiek musia byť zachované
 • Erasmus charta študenta

Košice, 10.3. 2014

tudentsk mobility praktick st e
Študentské mobility- praktické stáže
 • Dĺžka stáže v podniku 2-12 mesiacov
 • Študent už 1. ročníka
 • Pridelenie kreditov alebo dodatku k diplomu na domácej fakulte za absolvovanie stáže
 • Čerství absolventi / do 1 roka od ukončenia štúdia a počas výberu ešte musí byť študentom
 • Vylúčené podniky: Európske inštitúcie, organizácie manažujúce EU programy

Košice, 10.3. 2014

tudentsk mobility praktick st e1
Študentské mobility- praktické stáže
 • Trainingagreement : detailný odborný program, dátum stáže, požiadavky na stážistu, úlohy
 • Erasmus charta študenta
 • Väčšina sa uskutoční cez letné mesiace
 • Pobytový grant zo zdrojov EU

Košice, 10.3. 2014

sr skupiny kraj n v ka grantu na mesiac v eur na akad rok 2014 15 mobilita tudentov
SR - SKUPINY KRAJÍN – výška grantu na mesiac v EUR na akad. rok 2014/15:Mobilita študentov

Košice, 10.3. 2014

mobilita tudentov
Mobilita študentov
 • Mobilita študentov – stáže
 • + 100 EUR/mesiac (450 - 500 - 550)
 • Študenti poberajúci sociálne štipendiá
 •  iba v prípade mobility na štúdium
 • + 100 EUR/mesiac (450 - 500 - 550)

Košice, 10.3. 2014

slide10

Pri výpočte dĺžky mobility Erasmus+ sa BERÚ do úvahy predchádzajúce Erasmus mobility z LLP!

Pr.: Študent magisterského stupňa sa v 1. ročníku zúčastnil v rámci LLP 8 mesačného študijného pobytu. Na akú dlhú mobilitu môže vycestovať v rámci programu Erasmus+

v magisterskom stupni? /4 mesiace/

Pr.: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku?

Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace .

Možnosť pre bakalárov - absolventov vycestovať na stáž pred zápisom na magisterský stupeň!

Pr.: študent sa zúčastnil na bakalárskom stupni 3-mes. stáže a 7-mes. štúdia. Na ako dlho môže vycestovať ako absolvent na stáž? Už len na 2 mesačnú stáž

Košice, 10.3. 2014

jazykov pr prava tudentov
Jazyková prípravaštudentov

On- line hodnotenie pre všetky mobility

nad 3 mesiace - povinné

 • pred mobilitou: kontrola jazykových zručností
 • po ukončení mobility: zistiť zlepšenie
 • výsledky nepodmieňujú účasť na mobilite

On- line jazykové kurzy pred a počas

mobility, ak sú potrebné (AJ, NJ, FJ, ŠJ,TJ)

 • Kontrola jazykových schopností po mobilite

Košice, 10.3. 2014

v zva na podanie prihl ok
Výzva na podanie prihlášok
 • Termín : do 1.apríla 2014
 • Kde: fakultní koordinátori
 • Požadované dokumenty: prihláška!!! + príloha
 • Prístupnosť dokumentov na: www.tuke.sk/erasmus
 • Doporučený postup / Čo robiť pred a po mobilite

Košice, 10.3. 2014

materi l na odovzdanie tudijn pobyt
Materiál na odovzdanie – študijný pobyt
 • Prihláška- vyplnená na počítači
 • Výpis doteraz absolvovaných predmetov
 • Dokument o znalosti príslušného jazyka
 • Motivačný list v príslušnom jazyku
 • Doklady o oceneniach alebo o účasti v rôznych súťažiach

Košice, 10.3. 2014

pre erstv ch absolventov
Pre čerstvých absolventov
 • Prihláška na absolventskú stáž
 • Životopis
 • Nástup na stáž od 1.7.2014
 • Iné dokumenty neskôr

Košice, 10.3. 2014

krit ria v beru
Kritéria výberu
 • Študijné výsledky / 25-50 bodov
 • Jazyková spôsobilosť /0-30 bodov
 • Motivačný list v príslušnom jazyku /10 bodov
 • Angažovanosť študenta na fakulte /0-10 bodov

Košice, 10.3. 2014