tjelesne ozljede n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjelesne ozljede PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjelesne ozljede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Tjelesne ozljede - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Tjelesne ozljede. Nikolina Šagi i Nikolina Valent. Zakonodavac je propisao pet kaznenih djela tjelesnih ozljeda : - tjelesna ozljeda (čl. 117. KZ) - teška tjelesna ozljeda (čl. 118. KZ) - osobito teška tjelesna ozljeda (čl. 119. KZ)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tjelesne ozljede' - paytah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tjelesne ozljede

Tjelesne ozljede

Nikolina Šagi i

Nikolina Valent

slide2

Zakonodavac je propisao pet kaznenih djela tjelesnih ozljeda:

- tjelesna ozljeda (čl. 117. KZ)

- teška tjelesna ozljeda (čl. 118. KZ)

- osobito teška tjelesna ozljeda (čl. 119. KZ)

- tjelesna ozljeda s posljedicom smrti (čl. 120. KZ)

- tjelesna ozljeda iz nehaja (čl. 121. KZ)

slide3

Postupak se pokreće na dva načina:

 • po službenoj dužnosti nadležnog državnog odvjetnika
 • privatnom tužbom

Razgraničenje između kaznenih djela:

- težina posljedice

- oblik krivnje

tjelesna ozljeda
Tjelesna ozljeda
 • (1) Tko drugoga tjelesno ozljedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
 • (2) Tko djelo iz stavka 1. počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 • (3) Kazneno djelo iz stavka 1. progoni se po privatnoj tužbi.
slide5

tjelesno ozljeđivanje

 • narušavanje zdravlja
 • kvalifikatorne okolnosti
 • Da li pristanak oštećenika isključuje protupravnost tog kaznenog djela?
te ka tjelesna ozljeda
Teška tjelesna ozljeda
 • (1) Tko drugoga teško tjelesno ozljedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
 • (2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

slide7

kvalificirani oblik istovjetan onome iz članka 117. st. 2. KZ

 • pokušaj je kažnjiv
 • Postupak se pokreće po službenoj dužnosti
osobito te ka tjelesna ozljeda
Osobito teška tjelesna ozljeda
 • (1) Ako je kaznenim djelom iz članka 116. stavka 1. i 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ , ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

slide9

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

 • (3) Tko neku od posljedica navedenih u stavku 1. ovoga članka prouzroči namjerno,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina

slide10

Teže posljedice su:

- dovođenje u opasnost život ozlijeđenog

- uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje kojeg važnog dijela tijela ili kojeg važnog organa ozlijeđene osobe

- prozročenje trajne nesposobnosti za rad ozlijeđenog

- trajno i teško narušenje zdravlja ozlijeđene osobe

- trajna iznakaženost ozlijeđene osobe

- trajna nesposobnost za reprodukciju ozlijeđene osobe

te ka tjelesna ozljeda s posljedicom smrti
Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti

Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116., članka 118. i članka 119. ovog Zakona prouzročena smrt,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

slide12

Teža posljedica tempore criminis mora biti obuhvaćena nehajem počinitelja – preterintencionalitet

 • Teška tjelesna ozljeda mora biti uzrok nastupanju smrti ozljeđene osobe, moguć je multikauzalitet.
te ka tjelesna ozljeda iz nehaja
Teška tjelesna ozljeda iz nehaja
 • 1) Tko djelo iz članka 118. počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine
 • 2) Tko djelo iz članka 119. ovog Zakona počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
slide14

Kažnjivost:

 • Teške tjelesne ozljede iz nehaja (st. 1)
 • Osobito teške tjelesne ozljede iz nehaja (st. 2)

Tjelesna ozljeda iz članka 117. KZ je kazneno djelo samo ako je počinjena s namjerom, dok je kod tjelesne ozljede s posljedicom smrti iz članka 120. KZ namjera počinitelja nanošenje ozljede, a nehaj postoji u odnosu na smrt.

sudska presuda
Sudska presuda

Vrhovni sud

Broj: III Kž 10/10-3