kde a pro m me m lo m sta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kde a proč máme málo místa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kde a proč máme málo místa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50
paytah

Kde a proč máme málo místa - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
Kde a proč máme málo místa
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kde a proč máme málo místa Městská knihovna Šumperk 2008

 2. V bývalé Hackelově vile sídlí knihovna od roku 1970

 3. Knihovna se stěhovala z menších prostor – místa bylo dost

 4. ..půjčovna pro dospělé v r.1985

 5. Dnes na první pohled vidíme…

 6. Vstup do půjčoven Chodba mezi půjčovnami je využita jako prostor pro ukládání periodik. Provozní problém mimo jiné: doprava knih pro zpracování a cirkulaci Komplikovaný únikový východ

 7. Bez uživatelů

 8. …další neprojde..

 9. Anglická literatura se k nám téměř nevejde, ale jsme rádi, že ji máme

 10. Půjčovna pro dospělé • 2590 registrovaných uživatelů

 11. Chybí místo mezi regály…

 12. …. místo na regálech …

 13. = problémy při zařazování stěžují orientaci

 14. …na periodika

 15. Čítárna, studovna, internety • 4 PC nestačí zájmu, ale návštěvníky čítárny i tak jejich provoz ruší.

 16. Kulturní akce v knihovně • Mají neopakovatelnou atmosféru • Patří k provozu knihovny a vhodně jej doplňují • Přicházejí čtenáři, ale i další zájemci. Někteří začínají knihovnu pravidelně využívat… • Těší nás zájem posluchačů

 17. Než přijdou diváci…

 18. Přednáškový sál vznikne za půl hodiny pilné práce. Přichází posluchači.

 19. …po akci; posluchači diskutují s lektorem a sál se opět mění na půjčovnu…

 20. ..vše je na svém místě, zítra otvíráme…..

 21. Půjčovna pro mládež • 678 registrovaných čtenářů • Ročně uspořádá stovky besed a volnočasových akcí • Vzor pro práci dětských oddělení v ČR • Knihovnice je kandidátem na udělení ceny Klubu dětských knihoven

 22. …děti na besedě v knihovně..

 23. Chvíle klidu – individuální návštěvníci nejsou ani u nás ojedinělým jevem

 24. Foto: den pro dětskou knihu

 25. ..klub Knižníci

 26. Noc s Andersenem …atd

 27. Co čtenáři nevidí …sklady v suterénu v létě naplní svou kapacitu...

 28. Knihovna pedagogické literatury

 29. …sklady v podkroví

 30. … chybí i sklady pro regionální fond

 31. …ale také místo na porady knihovníků

 32. Něco statistiky – rok 2007 • Počet zapsaných čtenářů 3894 • z toho dětí 808 • Návštěv za rok 66439 • Z návštěv 50747 knihovnické služby • Z návštěv 10455 kulturní akce • Počet knih v Měst.knihovně Špk. 77460 Přírůstek knih.jednotek za rok 07 3894 • z toho darem 1133 (pedagogická knihovna) • Periodik 233

 33. Šumperk % čtenářů z počtu obyvatel: 14% % dětí z počtu čtenářů: 20% Okresní průměr % čtenářů z počtu obyvatel:14,22% % dětí z počtu čtenářů: 23% Srovnání s profesionálními knihovnami okresu Šumperk

 34. Doporučení: 100 tis. svazků Skutečnost: 75 tis.svazků z toho: 20 tis.pobočka Sever Nemáme minimálně 25.tis.svazků. ZHORŠENÁ NABÍDKA NAŠIM UŽIVATELŮM Navíc: 10 tis.svazků ze zrušené pedagogické knihovny, o které je mezi pedagogy velký zájem. Knihy postupně zapisujeme viz katalog www.knihovnaspk.cz Chybí prostor pro uložení ve volném výběru a prezenční studium. Prostor na knihovní fondy

 35. Další srovnání • Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) viz Metodický pokyn MK ČR ze 31.3.2005 • http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS.htm

 36. …obecné principy dostupnosti knihoven - viz čl. 7. • Hodnocení prostorového zajištění – dle Typizační směrnice TSm So. Veřejné knihovny, 1986, č.2, MK ČSR 1986 – prostorové požadavky šumperská knihovna nesplňuje. • Navržený prostor (pro projektování knihovny s cílovým počtem 96 tis.svazků, to je počtu, který by měla minimálně dosahovat knihovna ve městě velikosti Šumperka) je 2592 m2 plochy. • Stávající plocha půjčoven v obou užívaných objektech pro uživatele činí cca 430 m2 (z toho 150m2 městská pobočka Sever).Ústřední knihovna na tř.17.listopadu disponuje pro službyčtenářům plochou 280 m2 (včetně chodeb a sociálního zázemí v přízemí), s pracovišti knihovníků v prvním podlaží (včetně chodeb a ostatních provozních prostor) dosahuje plocha knihovny celkem 450 m2.

 37. Srovnání s jinými knihovnami

 38. Šumperk Knih na 1000 obyv 2613 Přírůstek na 1000 obyv 110 Plocha na 1000obyv 15 Čtenáři % z obyv 13,9 Do 15 let % z celku do 15 let: 16,9 Návštěv na l obyv 1,8 … Vsetín 3952 147 30,5 17 35,4 3,7 … Benchmarking

 39. Do větších prostor přijde více zájemců • Výsledky knihoven, které prošly rekonstrukcí a přístavbou svědčí o zásadním zvýšení počtu čtenářů a návštěvníků.

 40. Stavba knihoven není módním trendem ale…. • Funkce knihovny ve městě: • Významný zdroj informací i kulturních hodnot • Neutrální prostor pro setkávání • Prostředník při odstraňování druhotné negramotnosti • Součást vzdělání i kulturního života regionu

 41. …investovat do knihoven je znakem moderní společnosti • Stavba knihoven v řadě světových metropolí i v řadě měst a obcí ČR vychází z pochopení významu knihovny pro občany. • Databáze nových knihoven v ČR: http://www.stk.cz/skip/Stavby/Stavby.html • Těšíme se, že časem přibude informace také o šumperské knihovně

 42. Podpora EU při stavbě infrastruktury a vůle zřizovatele může současný špatný stav šumperské knihovny změnit. Přeji občanům města a současným i budoucím uživatelům knihovny, aby se podařilo mít moderní a vyhovující knihovnu. Možná zažiješ zklamání, když neuspěješ, ale jsi určen k zániku, když se nepokusíš. Beverly Sills, operní zpěvačka

 43. Šumperk, 5.3.2008 Zdeňka Daňková Městská knihovna Šumperk