Hasznos internetes információforrások. Enciklopédiák, lexikonok - PowerPoint PPT Presentation

paxton
hasznos internetes inform ci forr sok enciklop di k lexikonok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hasznos internetes információforrások. Enciklopédiák, lexikonok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hasznos internetes információforrások. Enciklopédiák, lexikonok

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Hasznos internetes információforrások. Enciklopédiák, lexikonok
212 Views
Download Presentation

Hasznos internetes információforrások. Enciklopédiák, lexikonok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hasznos internetes információforrások. Enciklopédiák, lexikonok Seres Judit SZTE Klebelsberg Könyvtár Tájékoztató Csoport Judit.Seres@bibl.u-szeged.hu

 2. Keresés az Interneten: könyv szó definíciója, eredete

 3. Általános lexikonok, enciklopédiák • A Pallas Nagy Lexikona • Magyar Életrajzi Lexikon • Ókori Lexikon • Kulturális Enciklopédia • Literatura

 4. A Pallas Nagy Lexikona • első önálló, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon • több mint 300 fős szerzői gárda, a korabeli magyar tudományos élet szinte minden kiválósága, pl. Eötvös Loránd, Cholnoky Jenő, Szinnyei József, Vámbéry Ármin • színvonalas, olvasmányos • 19. század végének tudományos és közérdekű ismeretei

 5. A Pallas Nagy Lexikona • 150 ezer címszó • több ezer ábrával, képpel, térképpel és színes nyomatokkal illusztrált kötetek • első megjelenése nyomtatásban, 1893 és 1897 között 16 kötet, 1900-ban két pótkötet • 1911. Révai Testvérek Rt. megvásárolta • 1998. Arcanum Adatbázis Kft. cd-rom változata • digitalizált szöveg az interneten http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/index.html

 6. Magyar Életrajzi Lexikon (1000-1990) • első hazai kísérlet egy általános, a magyarság teljes történetét átfogó életrajzi lexikon megteremtésére • magyar történelem, kultúra és tudomány nevezetes, ma már nem élő alakjai • nyomtatott változat 1994-ig, négy kötet • utolsó kötet adatgyűjtése 1990-ben befejeződött • mintegy 20 ezer szócikk • http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html

 7. Rövid életrajz

 8. Ókori Lexikon • „ókorra vonatkozó összes tárgyi ismeretek” kézikönyve • néhány téma: ókori irodalom, nyelvészet, filozófia, vallás, mitológia, történettudomány, színház • 2 kötetes mű, 1902-1904 • új kiadás 1984-1985 • Arcanum kiadó cd-rom változata • http://mek.oszk.hu/03400/03410/html • ma sok ponton nem tekinthető korszerű lexikonnak, de nincs jobb; sok olyan ismeretet tartalmaz, mely más lexikonban vagy kézikönyvben így együtt nem található meg

 9. Keresés a kifejezés kezdőbetűje szerint

 10. Kulturális Enciklopédia • tartalma művészettörténeti korszakok időrendben alkotói pályaképek a magyar és világirodalomból poétikai műfaji lexikon retorikai stilisztikai lexikon verstani lexikon • http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm

 11. Literatura • a legnagyobb magyar kulturális honlap • irodalom, színház, film, rockzene, mitológia • több mint 3800 oldal • 1998-tól • egyszemélyes vállalkozás • http://www.literatura.hu

 12. Szaklexikonok • vallási Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu Keresztény teológusok és bölcselők lexikona http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/teol/lex.htm • néprajzi Magyar Néprajzi Lexikon http://mek.oszk.hu/02100/02115/html

 13. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái • magyar művelődéstörténeti kutatások kikerülhetetlen segédeszköze • szerző fogalmát kitágította • szerző, akinek bármilyen műve nyomtatásban megjelent vagy kéziratban fennmaradt • 1900 előtt élt magyar anyanyelvű vagy Magyarországon született idegen nyelven alkotók • nyomtatásban 1891 és 1914 között, 14 kötetben • cd-rom változat • http://mek.oszk.hu/03600/03630/html

 14. További hasznos oldalak • SZTE Klebelsberg Könyvtár http://ww2.bibl.u-szeged.hu → E-források → Kézikönyvek • MEK http://mek.oszk.hu → Kézikönyvek, egyéb műfajok

 15. A magyar helyesírás szabályai http://mek.oszk.hu/01500/01547/index.phtml letölthető word, rtf és pdf formátumban • Internet Értelmező Szótár leginkábbkezdő internetezők számára http://szotar.mconet.biz

 16. Köszönöm a figyelmüket!