Download
konkretisering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONKRETISERING PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONKRETISERING

KONKRETISERING

106 Views Download Presentation
Download Presentation

KONKRETISERING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KONKRETISERING HOOFSTUK 8

  2. DRIE MOONTLIKHEDE TYDENS KONKRETISERING 2.BETEKENISWYSIGENDE UITLEG NODIG 1. GEEN PROBLEEM MET KORRELASIE 3. GEEN WYSIGING NODIG 2.2 UitbreidendeUitleg 2.1 Beperkendeuitleg Cessanterationelegis Eiusdem generis

  3. THREE POSSIBILITIES DURING CONCRETISATION DRIE MOONTLIKHEDE TYDENS KONKRETISERING 2. WYSIGING IS NODIG 2.1 BEPERKENDE UITLEG 2.2 UITBREIDENDE UITLEG TEKS OOGMERK TeKS OOGMERK/ DOEL

  4. DRIE MOONTLIKHEDE TYDENS KONKRETISERING 2. WYSIGING IS NODIG 2.2 UITBREIDENDE UITLEG TEKS OOGMERK

  5. UITBREIDENDE UITLEG Ex contrariis ELKE BURGER MOET DIENSPLIG VERRIG BETEKEN DIT DAT “NIE-BURGERS” BY IMPLIKASIE, NIE DIENSPLIG HOEF TE VERRIG NIE?

  6. BY IMPLIKASIE – ALLES NODIG OM HANDELING A UIT TE VOER – DEEL VAN WETGEWING – BREI TEKS UIT. WETGEWING HANDELING A TOEGELAAT HANDELING A + GEIMPLISEERDE HANDELINGE TOEGELAAT

  7. DRIE MOONTLIKHEDE TYDENS KONKRETISERING 2.BETEKENISWYSIGENDE UITLEG NODIG 1. GEEN PROBLEEM MET KORRELASIE 3. GEEN WYSIGING NODIG 2.2 UitbreidendeUitleg 2.1 Beperkendeuitleg Cessanterationelegis Eiusdem generis