stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu. Ministrstvo za gospodarstvo Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo mag. Anton Planinc-rudarski inšpektor (posvet društva minerjev, vrtalcev in pirotehnikov) Ig – 17. 9. 2009). Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu' - paulette-lemaire


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu

Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu

Ministrstvo za gospodarstvo

Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo

mag. Anton Planinc-rudarski inšpektor

(posvet društva minerjev, vrtalcev in pirotehnikov)

Ig – 17. 9. 2009)

stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu1
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Zakon o rudarstvu - ZRud (ZRud-UPB1/ Uradni list RS 98/2004) določa:

4. člen

Rudarska dela po tem zakonu so:

4. preizkušanje, razstreljevanje in uporaba razstrelilnih sredstev v proizvodne namene, vse vrste površinskih in podzemnih razstreljevanj, primarnih in sekundarnih razstrelitev (odstrelov) in vsa masovna miniranja (odstreljevanja), tako pri pridobivalnih kot drugih rudarskih delih,

stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu2
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Inšpekcija za rudarstvo pri IRSER izvaja inšpekcijski nadzor v gospodarskih družbah, ki raziskujejo in izkoriščajo mineralne surovine, kot tudi pri gospodarskih družbah, katere izvajajo druga rudarska dela in na področju graditve podzemnih objektov.
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu3
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Inšpekcijsko nadzorstvo Inšpekcije za rudarstvo obsega:
 • nadzor nad izvajanjem rudarskih del pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pri izvajalcih, ki so nosilci rudarskih pravic;
 • nadzor nad izvajanjem rudarskih del pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pri izvajalcih, ki niso nosilci rudarskih pravice;
 • nadzor nad rudarskimi deli, ki se izvajajo pri graditvi podzemnih objektov;
 • nadzor nad vrtalnimi in vrtalno-minerskimi deli na površini, ki niso v neposredni povezavi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin,
 • nadzor nad izvajanjem rudarskih del, ki se nanašajo na sanacijo opuščenih rudnikov in na rekonstrukcije rudniških prostorov pri uporabi za gospodarske in muzejske namene,
 • nadzor nad nedovoljenim izkoriščanjem mineralnih surovin zunaj odobrenih pridobivalnih prostorov.
slide5

Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvuŠtevilo nesreč v RS na področju rudarstva in število izgubljenih dnin za obdobjeod leta 1995 do leta 2008

stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu4
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Število nesreč za 13 letno obdobje (1995-2008)
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu rudarske re evalne slu be v republiki sloveniji
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvuRUDARSKE REŠEVALNE SLUŽBE V REPUBLIKI SLOVENIJI

V slovenskem prostoru trenutno delujejo naslednje rudarske reševalne službe:

1. Premogovnik Velenje (PV)

2. Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH)

3. Rudnik živega srebra Idrija (RŽS v zapiranju )

4. Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju (RSCM)

5. Nafta Lendava

V zadnjem desetletju pa so bile ukinjene naslednje rudarske reševalne službe

7. Rudnik Zagorje

8. Rudnik Žirovski Vrh

9. Rudnik Kanižarica

10. Rudnik Laško

11. Rudnik Črna pri Kamniku

12. Istrski rudniki v RH

Uradni list RS 117/2005P R A V I L N I K rudarske reševalne službe

 • 5. čl.: Način obveščanja rudarske reševalne službe v primeru rudniške nesreče mora biti določen v internih aktih rudarskega podjetja.O aktiviranju reševalne čete je treba obvestiti pristojni regionalni center za obveščanje, ki postopa v skladu z načrtom obveščanja
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu9
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Podzemno pridobivanje
 • P R A V I L N I Ko zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo (Ur.l. RS, št. 68/2003) in Pravilnik ….na površini
 • 26. člen
 • Direktor izvajalca rudarskih del mora poskrbeti, da bodo v primeru nevarnosti ali nesreče, tehnični vodje, potrebni obrtniki in osebje Reševalne službe v najkrajšem času na kraju samem zaradi izvajanja potrebnih varnostnih ukrepov.
 • Način zavarovanja po prvem odstavku tega člena mora biti obdelan v Načrtu obrambe in reševanja, ki je sestavni del splošnega akta o varnosti in zdravju pri delu.
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu10
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Pridobivanje z globinskim vrtanjem
 • P R A V I L N I Ko zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem (Ur.l. RS, št. 68/2003)
 • 33. člen
 • Direktor izvajalca rudarskih del mora poskrbeti, da bodo v primeru nevarnosti ali nesreče, tehnični vodje, potrebni delavci in osebje reševalne službe v najkrajšem času na kraju samem zaradi izvajanja potrebnih varnostnih ukrepov. To določilo velja le za izvajalce del, ki izvajajo dela pri raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov, nevarnih in škodljivih plinov in slojnih voda.Način zavarovanja po prvem odstavku tega člena mora biti obdeIan v načrtu
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu11
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Podzemno pridobivanje-druga rudarska dela, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin
 • P R A V I L N I K
 • o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin
 • (Ur.l. RS, št. 95/2003)
 • 4. člen
 • Glede splošnih zahtev varnosti in zdravja pri delu in ureditve delovnih mest, naprav in postrojev, se pri izvajanju del po tem pravilniku smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za:
 • raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin pod zemljo, če gre za dela pod zemljo;
 • raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin na površinskih kopih, če gre za dela na površini.
stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu12
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Uradni list RS 111/2003 z dne 13. 11. 2003

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih

stanje na podro ju varnosti in zdravja v rudarstvu13
Stanje na področju varnosti in zdravja v rudarstvu
 • Uradni list RS 68/2001 z dne 17. 8. 2001
 • Pravilnik o vsebini in načinu izdelave splošnega akta o varnosti in zdravju pri delu, ki ga mora pred pričetkom del izdelati izvajalec rudarskih del
 • (glej 5. odst. 44. člena ZRud)
 • Vsak izvajalec rudarskih del mora pred pričetkom del izdelati splošni akt o varnosti in zdravju pri delu, s katerim oceni tveganje za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar delavca ter določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v rudarstvu ter ga dopolnjevati ob vsaki spremembi ravni tveganja.