Valideringsprocessen
Download
1 / 24

Valideringsprocessen - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Valideringsprocessen. Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet. Projektet. Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, samarbetspartners, tidsramar. ASPERGERS SYNDROM KARTL Ä GGNING OCH VALIDERING. Samarbetspartners. Botkyrka kommun, projektägare och finansiär

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valideringsprocessen' - paul2


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Valideringsprocessen l.jpg

Valideringsprocessen

Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet


Projektet l.jpg

Projektet

Bakgrund, mål & syfte, målgrupp, samarbetspartners, tidsramar

ASPERGERS SYNDROM

KARTLÄGGNING OCH VALIDERING


Samarbetspartners l.jpg
Samarbetspartners

 • Botkyrka kommun, projektägare och finansiär

 • Allmänna Arvsfonden, finansiär

 • Autism- och Aspergerförbundet

 • Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade


Bakgrund l.jpg
Bakgrund

 • Många personer med AS står utanför arbetsmarknaden

 • Svårigheter kopplade till själva diagnosen

 • Bristande kartläggning av deras kompetenser

 • För kompetenta för daglig verksamhet men samtidigt har för stora svårigheter för att rymmas på den öppna arbetsmarknaden

 • Varken jobb eller sysselsättning


Slide5 l.jpg
Mål

 • Skapa en valideringsmodell som ger personer med AS nya möjligheter att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden

  Syfte

 • Deltagaren får en bild av sin kompetens i relation till ett visst yrke

 • Deltagaren blir medveten av sina styrkor och svagheter

 • Deltagaren utrustas med verktyg som hjälper till att hantera diverse situationer som kan uppstå i arbetslivet


M lgrupp l.jpg
Målgrupp

 • Vuxna som har diagnosen Aspergers syndrom

  Metoden

  Kombinera beprövade arbetssätt och metoder för att utforska,

  kartlägga, synliggöra och dokumentera individens generella

  kompetenser i relation till arbetsmarknadens krav.


Tidsramar l.jpg
Tidsramar

 • Förstudie

  september 2007 - augusti 2008

 • Genomförande

  september 2008 - augusti 2009

 • Spridning och marknadsföring

  september 2009 - augusti 2010


Validering som metod l.jpg

Validering som metod

ASPERGERS SYNDROM

KARTLÄGGNING OCH VALIDERING


Validering l.jpg
Validering

+ synliggör

+ erkänner

+ dokumenterar

en persons kompetenser


Kompetensomr den l.jpg
Kompetensområden

 • Övergripande yrkeskompetens

 • Formell yrkeskompetens

 • Generell yrkeskompetens


Nationell valideringsmodell l.jpg
Nationell valideringsmodell

Process

 • Översiktlig kartläggning

 • - Självtest

 • Kortare intervju

 • Dokumentinsamling

 • Anmälan till validering

 • Fördjupad kartläggning

 • - Introduktion

 • Yrkesorientering

 • kartläggnings- och

 • Vägledningssamtal

 • - Motivation

 • Självskattning

 • Meritportfölj

 • Bedömningsutlåtande

 • Kompetensbedömning

 • för intyg

 • - Yrkesbedömning

 • på arbetsplats

 • Vägledning

 • Utvärdering

 • Överlämning av intyg

 • Intyg

Kompetensbedömning

för betyg

- Prövning av kompetens

mot kursmål

eller branschkriterier

Betyg, Certifikat, Licens


Modellen l.jpg

Modellen

ASPERGERS SYNDROM

KARTLÄGGNING OCH VALIDERING


Slide13 l.jpg

Valideringsprocessen

Fördjupad

Kartläggning

7 veckor

Min profil

Kompetens-

bedömning

för intyg

4 veckor

Intyg

Avslut

Validering

1 vecka

Överlämning

Översiktlig

Kartläggning

1-2 samtal

Anmälan

Kartläggningsprofil

ASPERGERS SYNDROM

KARTLÄGGNING OCH VALIDERING


Barometern l.jpg
Barometern

10

9

8

7

6

Ett verktyg för att beskriva hur man känner sig,

vad man kan och hur man påverkas i olika situationer.

Rött står för STOPP, inte bra

Gult står för VÄNTA, varning, oro

Grönt står för KÖR, det är bra, lugnt, säkert och under kontroll

5

4

3

2

1

0


Min profil l.jpg
Min Profil

Deltagaren sammanställer resultatet av barometrarna i fyra huvudområden:

styrkor

svårigheter

strategier

stöd – information till arbetsplatsen


Modulerna l.jpg

Modul 1 AS/Arbete

1.1 Introduktion

1.2 Aspergers syndrom

1.3 Stress och energi

1.4 Den anställdes perspektiv

1.5 Arbetsgivarens perspektiv

1.6 Information till arbetsplatsen

Modul 2 Socialt samspel

2.1 Oskrivna arbetsregler

2.2 Oskrivna umgängesregler

2.3 Ömsesidig kommunikation

2.4 Att ingå i ett arbetslag

Modul 3 Perception/kognition

3.1 Perception

3.2 Tid och hjälpmedel

3.3 Organisera och planera

3.4 Min profil sammanställning

Modul 4 Validering

4.1 CV och presentationsbrev

4.2 Besök på arbetsplatsen

Modulerna


Test av metod och modell l.jpg

Test av metod och modell

1 september 2008 – 31 augusti 2009

ASPERGERS SYNDROM

KARTLÄGGNING OCH VALIDERING


Projektet18 l.jpg
Projektet

Två pilotgrupper

 • 13 personer; 5 kvinnor och 8 män. Ålder: 18-33 år

 • Tillägg: ADD, ADHD och/eller psykiska hinder.

 • 7 personer fullföljde validering, 3 gick ut i praktik.

 • 2 personer fullföljde teorin – klarade ej validering/praktik

 • 1 person hoppade av


Ordinarie verksamhet l.jpg
Ordinarie verksamhet

Grupp 3 och 4

 • AS / A-typisk autism / autismliknande tillstånd

 • 13 personer; 6 kvinnor och 7 män. Ålder 21-60 år.

 • 6 personer fullföljde validering, 5 gick ut i praktik, 2 hoppade av


Hur gick det sen l.jpg
Hur gick det sen?

Anställning

 • 4 personer; (2 lönebidrag, 1 Samhall, 1 timanställning )

  Studier

 • 2 studier/folkhögskola 

  Arbetsförmedlingen

 • 1 fördjupat stöd inskriven på Jobbtorg (plus stöd till att avsluta högskolestudier)

 • 1 stöd av SIUS på Arbetsförmedlingen 

 • 1 AF:s Fas 3

 • 4 Unga F

  Daglig verksamhet

 • 11 daglig verksamhet

 • Avhopp

 • 2 fullföljde inte programmet


Deltagarkommentarer l.jpg
Deltagarkommentarer

 • ”Jag kanske inte lärt mig så mycket nytt om själva funktionshindret men jag har fått många aha-upplevelser”

 • ”Teorin gav insikter och strategier inför valideringen”

 • ”Det bästa har varit att träffa andra med diagnosen”

 • ”Bra att gå igenom styrkor och svagheter”

 • ”Teoridelen oskrivna regler var det roligaste, och mest flummiga!”

 • ”Bra att höra om andras erfarenheter, hade gärna gjort det ännu mer”

 • ”Jag har fått hjälp att marknadsföra mig själv på ett positivt sätt”

 • ”Jag har lärt känna mig själv bättre”

 • ”Jag har lärt mig något nytt varje dag under de här tolv veckorna”


Slide22 l.jpg

Kritik

 • Tidsbrist

 • Olika tempo i gruppen

 • Modulinnehåll

  Lärdomar

 • Deltagarna har lärt sig mycket om sig själva

 • Gruppen har varit viktig

 • Stöd i vardagen ökar förutsättningarna att fullfölja

 • Nära arbetsmarknaden – större förutsättningar för validering

 • Viktigt med förstående, tillgänglig mentor på arbetsplatsen

 • Praktik kan i vissa fall ersätta kompetensbedömning

 • Teorin har varit bra för alla

 • Materialet har ett brett användningsområde


Framtiden l.jpg
Framtiden

Valideringsprocessen i Botkyrka

 • Nästa grupp startar så snart det finns 8 personer som förväntas uppfylla de krav som ställs.

  Handledarkurs

 • 19-21 oktober i Tumba

 • Genomgång och test av materialet

 • Deltagarpärm

 • Handledarpärm

 • Förslag på ppt-presentationer av teorin

 • Kostnad: 6000 kr, exklusive moms


Information och kontakt l.jpg

Information och kontakt

www.botkyrka.se/validering

lena.gladh@botkyrka.se

sanna.persson-wahanta@botkyrka.se

patricia.anton@botkyrka.se


ad