probl m s gyerekek az vod ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Problémás gyerekek az óvodában PowerPoint Presentation
Download Presentation
Problémás gyerekek az óvodában

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Problémás gyerekek az óvodában - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Problémás gyerekek az óvodában. Dajka Konferencia, 2010. február 04. Oszik Márta intézménypszichológus. Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI). Közoktatási törvényben 2003 óta szerepel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Problémás gyerekek az óvodában


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
probl m s gyerekek az vod ban
Problémás gyerekek az óvodában

Dajka Konferencia, 2010. február 04.

Oszik Márta

intézménypszichológus

saj tos nevel si ig ny gyermek sni
Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI)
 • Közoktatási törvényben 2003 óta szerepel
 • Az a gyermek, tanuló, aki
  • A. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
  • B. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
tanul si magatart si s beilleszked si zavar btm
Tanulási, magatartási és beilleszkedési zavar (BTM)
 • Hátterében:
  • Részképesség-zavar,
  • Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar,
  • Figyelemzavar,
  • Pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll.
  • Ezek halmozott előfordulása áll fenn.
 • Nem határozhatunk meg egységes jellemző jegyeket: funkciógyengeségtől a komplex személyiség és tanulási zavarig terjednek.
r szk pess g zavarok
Részképesség-zavarok

=Az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás az érintett képességterületen.

A pszichés fejlődés zavarai

 • a beszélt nyelv
 • az iskolai feladatok teljesítéséhez szükséges készségek
 • a mozgás

területén.

A zavar okozta hátrány fejlesztő foglalkozással valamennyire leküzdhető.

Következményei:

 • Közömbösség, érdektelenség az általuk nehéznek ítélt iskolai feladatok iránt.
 • Magatartászavar
tanul si zavarok sszefoglal kifejez s a k l nb z nem k pess ghi nyb l ered tanul si zavarokra
Tanulási zavarokÖsszefoglaló kifejezés a különböző, nem képességhiányból eredő tanulási zavarokra.
 • Dyslexia (olvasási zavar)
 • Dysgraphia (írásbeli kifejezés zavara)
 • Dysortographia (helyesírás zavara)
 • Dyscalculia (számolási zavar)
 • Kevert típus

Az iskolai képességek zavarainak megjelenése előtt:

  • beszédfejlődési zavarok,
  • mozgásfejlődési zavar

előzi meg.

beilleszked si s magatart si zavarok f bb form i
Beilleszkedési és magatartási zavarok főbb formái
 • Hiperaktivitás
 • Figyelemzavar
 • Impulzivitás
 • Magatartási zavarok
 • Oppozíciós zavar
 • Emocionális zavarok
 • Szocializáció zavarai
 • TIC zavarok
 • Egyéb rendellenességek: enuresis, encopresis, dadogás, hadarás, táplálási zavar stb.
slide7

Hiperkinetikus zavarHalmozott fejlődési zavar.A beszéd, a mozgás, akognitív képességek egyenetlen fejlődését foglalja eltérő és magába.Az első öt évben kialakul.

 • Figyelemhiány
 • Motoros nyugtalanság
 • Impulzivitás

Következménye:

 • aszociális viselkedés,
 • csökkent önértékelés.
hiperaktivit s
Hiperaktivitás
 • Gyakran babrál kézzel-lábbal, fészkelődik.
 • Gyakran rohangál vagy ugrál olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló.
 • Nem tud nyugodtan játszani.
 • Nem tud egy helyben megülni.
 • Izeg-mozog, gyakran úgy viselkedik, mint, akit felhúztak.
 • Sokat beszél, túl hangos.
figyelemzavar
Figyelemzavar
 • Nem figyel megfelelően a részletekre.
 • Figyelmét nehéz tartósan lekötnie.
 • Mintha nem figyelne, amikor beszélnek hozzá.
 • Nehézség számára a tevékenység megszervezése.
 • Gyakran elveszít tárgyakat.
 • Gyakran elvonják figyelmét a külső ingerek.
 • Gyakran feledékeny.
 • Képtelen hallgatni.
 • Feledékeny a napi dolgokban.
impulzivit s
Impulzivitás
 • Nehezére esik kivárni a sorát.
 • Kimondja a választ, mielőtt a kérdés elhangzott volna.
 • Gyakran félbeszakít másokat, megszakítja mások játékát.
 • Ráerőszakolja magát másokra.
magatart si zavar eset n az idegrendszer cs kkent terhelhet s g
Magatartási zavar esetén az idegrendszer csökkent terhelhetőségű

Jelei:

 • Érzékenység a meteorológiai változásokra.
 • Fáradékonyság.
 • Nehezen viseli el a várakozást.
 • Zajokra érzékeny.
 • Gyakrabban van szükség pihenésre, egyedüllétre.
 • Szükségük van érthető és állandó szabályokra.
viselked szavarok magatart szavarok
Viselkedészavarok, magatartászavarok

Jellemző:

 • Az életkor szerint elvárható magatartás negatív irányú változása.
 • Tartós és rendszeres visszatérő magatartási formák: durvaság, mások megsértése, emberek állatok iránti agresszió, rongálás, szabályok súlyos megsértése.
oppoz ci s zavar szembeszeg l dacol magatart szavar
Oppozíciós zavar(szembeszegülő-dacoló magatartászavar)

Jellemzője:

 • Tartósan ellenszegülő magatartás.
 • Dacos viselkedés.
 • Gyakori vitatkozás felnőttekkel.
 • Mások szándékos bosszantása.
 • Bosszúálló.
 • Sértődékeny.
 • Gyakran hibáztat másokat.
emocion lis zavarok kisgyermekkorban depresszi s t netek
Emocionális zavarokkisgyermekkorban(depressziós tünetek)
 • Apátia, érdeklődés hiánya, közönyösség.
 • Nem játszik.
 • Lustaság.
 • Fáradtság.
 • Ingerlékenység.
 • Alvászavar.
 • Táplálkozási zavar.
  • Kiváltó oka van: pszichoreaktív depresszió
  • Endogén depresszió.
szorong sos zavarok
Szorongásos zavarok
 • Normális jelenség: 6-8 hónaposan „idegenfélelem”.
 • Szeparációs szorongás.
 • Szociális szorongás.
 • Generalizált szorongás.
 • Gyermekkori kényszerbetegség: rituálék pl. tisztálkodási, ellenőrzési.
regresszi
Regresszió
 • A normál gyermeki fejlődést számos szorongásos jelenség kíséri.
 • A szorongások elleni védekezés fő formája a viselkedésben megnyilvánuló regresszió:
 • Pl. a szobatiszta gyermek enuretikus lesz, ujjszopás, túlhaladott gyermeki szokások felerősödnek, rituálék, a beszéd hangsúlya megváltozik.
szepar ci s szorong s sz l t l gondoz t l val elszakad s miatti t lzott f lelem k ts gbees s
Szeparációs szorongásszülőtől, gondozótól való elszakadás miatti túlzott félelem, kétségbeesés.
 • Rosszul érzi magát, ha a számára fontos személytől elválik.
 • Túlzott aggodalom a fontos személyek elvesztése, károsodása miatt.
 • Aggodalom nem várt események miatt.
 • Elutasítja az intézménybe járást.
 • Önálló lefekvés elutasítása.
 • Lidérces álmok az elválásról.
 • Fizikai tünetek pl. hasfájás, hányinger.
szoci lis szorong s
Szociális szorongás
 • Csak otthon és a családban érzi magát biztonságban, fél az ismeretlen helyzetektől.
szoci lis kapcsolatteremt s zavarai
Szociális kapcsolatteremtés zavarai
 • Reaktív kötődési zavar: súlyos elhanyagolás, bántalmazás következtében szegényes érzelmi reakciók.
 • Korlátlan kötődési zavar: a gondozó személyek állandó változás következtében felszínes, tartalom nélküli kapcsolatok.
 • Elektív mutizmus: bizonyos személyek jelenlétében vagy helyzetekben nem szólal meg.
tic zavarok
TIC zavarok
 • Önkéntelen, gyors, visszatérő nem ritmusos izommozgás vagy hangadás, bizonyos szavak ismételgetése.
 • Váratlanul jelentkezik.
 • A stressz fokozza.
tourette szindr ma
Tourette-szindróma
 • Egy évnél hosszabb ideig fennálló
 • Vokális és motoros tikkel járó betegség.
 • Gyakran: hangos felmordulás, kiabálás csúnya szavak kimondása.
 • Pislogás, bólintás, nyelvkiöltés, szipákolás, guggolás, szökdelés.
a kiv laszt s funkcion lis zavarai
A kiválasztás funkcionális zavarai
 • Enuresis=bizonyos életkor felett ágyba, ruhába vizelés
  • Nappali
  • Éjszakai
   • Primer
   • Szekunder

Okai:

 • Genetikai,
 • Szervi,
 • Hibás toalett-tréning,
 • Emocionális megterhelés.
 • Enkopresis=beszékelés.

Okai:

 • Emocionális zavar ,
 • Pszichotrauma, stressz.
dadog s
Dadogás
 • Súlyos beszédprobléma
 • 3 éves kor körül jelentkezik
 • Fiúknál gyakoribb
 • Multikauzális: több oka van.

Alaphelyzet: nem tud az anyában „megkapaszkodni”.

  • Előzményben tartós távollét az anyától
  • Traumatikus esemény
  • Átállított balkezesség
  • Az anya személyisége.
a gyermekek nevel s nek aj nlott szeml lete
A gyermekek nevelésének ajánlott szemlélete
 • Bátorítás, biztatás.
 • A sikerek, eredmények kiemelése.
 • Dicséret.
 • Elfogadás.
 • Büntetés, megszégyenítés mellőzése.
 • Bizalom légkörének biztosítása.
 • Együttérzés.
 • Önállóságra nevelés.
 • Differenciálás, egyéni bánásmód.
mit tehet nk
Mit tehetünk?
 • Korlátok, keretek adása, ezek biztonságot adnak.
 • Egyértelmű, egyszerű szabályok.
 • Rövid utasítások.
 • Szokatlan ingerek kizárása.
 • Dühkitörés figyelmen kívül hagyása, nem megerősíteni. (Ha erre reagálok, megerősítem.)
a gondoz feln tt lelki eg szs ge
A gondozó felnőtt lelki egészsége
 • Testi egészség
 • Munkabírás
 • Belső harmónia
 • Kiegyensúlyozottság
 • Pozitív életszemlélet
 • Önbizalom
 • Örömmel végzett munka
 • A munka fontosságának tudata