NORR N LITTERATUR - PowerPoint PPT Presentation

paul2
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NORR N LITTERATUR PowerPoint Presentation
Download Presentation
NORR N LITTERATUR

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
NORR N LITTERATUR
509 Views
Download Presentation

NORR N LITTERATUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NORRN LITTERATUR Betegnelse p felles norsk/islandsk litteratur, ca. 700 - 1300

  2. OPPHAV Litteraturen har blitt til i muntlig form Nedskriving 1100 1200-tallet

  3. SJANGRE LYRIKK Eddakvad: Gudedikt/mytologi og heltedikt Skaldekvad

  4. EDDAKVAD Kjente kvad: Trymskvadet/Volusp/Hvaml

  5. KJENNETEGN, GUDEDIKT Ukjent forfatter Inneholder myter og sagn Ikke knyttet til noe bestemt tidsrom, men handler om gamle dager Enkel stil, enkle bilder Bokstavrim Flesteparten skrevet ned i Den eldre edda

  6. KJENNETEGN, HELTEDIKT Handler om gamle germanske helter Form: Som for gudediktene

  7. vinger i norrnt, SPRKLINJER Videoen p neste lysbilde er hentet fra Arne Torps hjemmeside

  8. Atlekvadet er et fellesgermansk heltedikt, her p urnordisk:

  9. SKALDEKVAD Kjent forfatter Handler om forfatterens ntid Hylling av konger og andre stormenn Skrevet for at begivenheter skulle bli husket

  10. SKALDEN Ansatt hos en hvding eller konge. Oppgave: Sikre ettermlet til oppdragsgiveren Brukt som kilder hos Snorre

  11. Kjente skalder: Norske: Torbjrn Hornklove (Hafrsfjord), yvind Skaldespille (920 -990) Islandske: Egil Skallagrimsson (910 990) Tormod Kolbrunarskald (Stiklestad)

  12. Et eksempel Lenge fr - da han var bare syv r gammel - hadde Egil drept sin frste mann. P vinterstid pleide folk i de dager spille knattleik, et slags ballspill. Egil spilte mot Grimur Heggson som da var elleve r - og tapte. Tordur Granason som var femten r gammel, ga da Egil en ks. Egil plantet ksa rett ned i Grimurs hode, s hjernemassen tt ut. Egils foreldre syntes ikke bry seg om at snnen hadde begynt drepe folk. Faren reagerte knapt, mens moren sa at snnen hennes ville bli en stor viking, og nr han ble gammel nok, burde han f et skip slik at han kunne dra p plyndringstokt til andre land. Wikipedia

  13. Egil Skallagrimson: Mor min hun det mlte at til meg man skulle kjpe farty og fagre rer - - fare bort i vikingflokk, st i stavnen opp, styre skipet gode, holde s til havns, hogge folk for fote !

  14. KATEGORIER Drpa (frstedikt - minst 20 strofer) Flokk (litt simplere) Nidviser (spottevise) Kjrlighetsviser

  15. PROSA

  16. PROSA ttesagaer Kongesagaer Fra Harald Hrfagres saga: Den yngre edda Kongespeilet Annen hofflitteratur Fornaldasagaer

  17. Fra Arne Torps hjemmeside. Opplesing fra Konungs skuggsj

  18. TTESAGAENE Islands nasjonallitteratur nedskrevet p 1200-tallet som beskriver hendelser som skjedde i vikingetiden ca. r 850-1000.

  19. TEORIER OM SAGAENE Folkkloristisk teori: sagaene bygger p muntlig overlevert stoff (historie) Litterr teori: sagaene er diktning (litteratur)

  20. TTESAGAER, KJENNETEGN Beskriver et nybygger- og ttesamfunn Mannsideal: styrke/handlekraft/vold blir dyrket Kvinner er nevnt i mindre grad, men de kan yppe til strid Frampek/lagnadstro: Drmmer kan penbare deler av framtiden

  21. SAGASTIL, GENERELT Sagafortelleren vil vre underholdende Vekt p dramatiske hendinger Gjr krav p vre objektive og sanne Innledes som regel med en oversikt over tten (ttesaga), oversikt over tten til hovedpersonene i de enkelte kapitlene (kongesagaen) Autoral, refererende synsvinkel Personskildring: Ytre skildring: Handling, replikker, utseende, ikke flelser

  22. Ordknapp fortellerstil: "og det vart hans bane" er et vanlig brukt uttrykk nr noen drepes Underdrivelse:en sier gjerne for lite enn for mye (spesielt i dramatiske situasjoner) "Godt har kongen fdd meg, enn er eg feitt rundt hjartertene (Tormod Kolbrunarskalds ddsreplikk) Enkel setningsoppbygging, sideordning vanlig, lite bruk av adjektiv.

  23. Sprket forandrer seg, fra Arne Torps hjemmeside: