OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE - PowerPoint PPT Presentation

paul
ostvarenje prava na uzdr avanje l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE
267 Views
Download Presentation

OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OSTVARENJE PRAVA NA UZDRŽAVANJE • A) REDOSLIJED OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA • B) ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA, PROMJENA IZNOSA I OVRHA • C) ULOGE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB

  2. A) Redoslijed uzdržavanja • Dijete – roditelji, baka/djed, maćeha/očuh • Roditelji/maćeha/očuh-bračni/izvanbračni drug, djeca i pastorčad zajedno

  3. B)Određivanje uzdržavanja; promjena iznosa; ovrha • Određivanje uzdržavanja: sud i css; presuda i nagodba • Sud određuje potrebe uzdržavane osobe i stvarne mogućnosti obveznika uzdržavanja (prokazni popis imovine i podaci nadležnih institucija) • Čl. 495. ZOO povreda dužnosti uzdržavanja; čl. 209 KZ povreda dužnosti uzdržavanja(do 1 g. ; do 3 g. zatvora)

  4. Uzdržavanja u novcu i iznimno u naturi • Uzdržavanje djece u novčanom, apsolutnom iznosu • “svakodnevna briga o djetetu = novčano uzdržavanje” • Minimalni iznosi: • Do 6 g.- 17% prosječne plaće • Od 7 do 12 – 20% • Od 13 do 18 – 22%

  5. Iznimno manje: • - ako ima više djece, • - ako dijete ima vlastite prihode. • Više: dijete slijedi standard roditelja • Sudska nagodba – u skladu s interesom djeteta

  6. Promjena iznosa uzdržavanjaClausula rebus sic stantibus • Sniženje ili povišenje uzdržavanja; • Od momenta podnošenja tužbe ili kasnije; • Privremena mjera

  7. C) Uloge css kod uzdržavanja • Sklapa nagodbu (kad je moguće – dobrobit djeteta); • Vodi očevidnike sudskih odluka i nagodbi o uzdržavanju djece; • Pokreće sudski post. u ime djeteta, traži ovrhu, sudjeluje kao umješač i kao pomagač suda; • Šalje obavijest roditeljima (dužnost uzdržavanja, pravo na privremeno uzdržavanje, neispunjavanje je k.djelo, pravo D.O. na naknadu štete) • Isplaćuje privremeno uzdržavanje (uvjeti: ovršna isprava i 6 mjeseci neplaćanja, odnosno neuredno plaćanje unutar 7 mjeseci; pravo traje najduže 3 godine; polovica minimuma) • Verzijski zahtjev (versio in rem)

  8. Prestanak uzdržavanja • Ex lege: • Smrću; • Sklapanjem braka; • Punoljetnošću; • Prestankom školovanja; • Sudskom odlukom: • promjena okolnosti; nova izvanbračna ili istospolna zajednica; nedostojnost

  9. Istekom roka, ako je uzdržavanje dosuđeno na određeno vrijeme (npr. godinu dana nakon završetka obrazovanja; majci izvanbračnog djeteta do djetetove godine dana ili uzdržavanje određeno na godinu dana)