apics 2 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
APICS 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
APICS 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

APICS 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 546 Views
 • Uploaded on

APICS 2. Project presentatie Willem Serré 29 April 2009. Context Werkingsgebied Het Project Satelliet Projecten Vragen. Locatie. De Haven van Antwerpen vandaag. Maritime cargo turnover. Totale oppervlakte: 13,057 ha Kaailengte: 160 km Aantal ligplaatsen: 1037 Spoorwegen: 1,055 km

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'APICS 2' - paul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
apics 2

APICS 2

Project presentatie

Willem Serré

29 April 2009

slide2

Context

Werkingsgebied

Het Project

Satelliet Projecten

Vragen

de haven van antwerpen vandaag
De Haven van Antwerpen vandaag

Maritime cargo turnover

 • Totale oppervlakte: 13,057 ha
 • Kaailengte: 160 km
 • Aantal ligplaatsen: 1037
 • Spoorwegen: 1,055 km
 • Wegen: 392 km
 • Overdekte opslagruimte: 530 ha
 • 2008
  • 39.247 bewegingen zeeschepen
  • 95.748 reizen binnenschepen
  • 39.903 schuttingen
 • 18.8 miljard € toegevoegde waarde

= 10.4% van Vlaams BNP

= 6.0% van Belgisch BNP

170.000 jobs

slide5

Context

Werkingsgebied

Het Project

Satelliet Projecten

Vragen

tracking zone aanloop punten

Noord: Steenbank

Pilot Stations

HAN

KRK

VLH

VSL

West: Wandelaar

ZEE

TNZ

OOS

WIJ

GEN

OLE

Tracking zone aanloop punten

Aankomende schepen 2008

LKN

VOL

15.961

LKW

8

84

111

3

226

81

70

12

240

WIN

143

haven entry points

42.330

3.661

1.436

2968

Arrived Barges 2008

Linkeroever

1.806

Getij Haven

6.521

2.026

Rechteroever

24.786

9.856

Haven Entry points

NLB

CP

ALB

PIZ

sluizen

ZANDVLIET

BERENDRECHT

BOUDEWIJN

VAN CAUWELAERT

ROYERS

KATTENDIJK (2010)

KALLO

DEURGANCK (2013)

R

Sluizen

NLB

CP

ALB

PIZ

sluizen10

Emma Maersk

LOA: 397.71 Width: 56.40m

Emma Maersk

BOUDEWIJN

ROYERS

KALLO

DEURGANCK (2013)

VAN CAUWELAERT

BERENDRECHT

ZANDVLIET

R

Sluizen

Voetbalveld

(°) mTAW (chart datum in dokken)

(°°) UEFA reglementering

slide11

Context

Werkingsgebied

Het Project

Satelliet Projecten

Vragen

missie
Missie
 • Het APICS2 project wil binnen een termijn van drie jaar een innoverend haveninformatiesysteem ontwikkelen voor de haven van Antwerpen.
 • De software moet de verkeersleiding assisteren bij het opstellen van de meest optimale vlotte en veilige opvaart- en afvaartplanning met minimale wachttijden voor de scheepvaart. Daarom moet de software altijd een accuraat en actueel beeld geven van de haven en haar aanlooproutes, van de bruggen en de sluizen en van alle vaartuigen die in het werkingsgebied verblijven of bewegen. Alle operationele gebeurtenissen worden bij voorkeur en zo vroeg mogelijk elektronisch gecapteerd.
 • De toepassing moet de meest moderne technieken inzetten om de planningsprocessen van de verschillende infrastructuren en service providers (bruggen, sluizen, loodsen, sleepbedrijven, bootmannen, goederenbehandelaars, afvalophalers, bunkerbedrijven, …) op elkaar af te stemmen.
 • De software zal een meetinstrument bevatten om te detecteren of en waar er op een gegeven ogenblik bottlenecks zijn in de globale keten. APICS zal een replayfunctie bevatten om de operationele toestand van een gekozen tijdstip in het verleden te reconstrueren.
 • APICS verzamelt tevens de ladinginformatie van alle vaartuigen die de haven aanlopen. De aangiftes van gevaarlijke lading worden gegroepeerd in een veiligheidsdossier dat continu beschikbaar is.
missie kick off project
Missie-Kick off Project
 • Deadline Maart 2013: onderhoudscontract voor OS 400 loopt af
 • Ontwikkeling door F/ICT-Amaris na opgebouwde ervaring met gekozen technologie sinds 2005
 • Ontwikkeling in samenwerking met een functionele/operationele moderator/integrator HKD
 • Kick-off meeting in November 2007
 • Beschrijving van de Business requirements en use cases vanaf Februari 2008
 • Uses cases individueel vertaald in een technisch design Q2-2008
 • Start technisch ontwerp/programmatie vanaf 1 juli 2008 (Iteratie 1/Release Cook)
ui design graphical user interface
UI Design (Graphical User Interface)
 • Application skin
 • Scherm standaard: 22“ Wide screens
 • Gebruikers keuze: 3 fonts en font sizes
 • Dag Visie en Nacht Visie (bij kunstmatig en gedimd licht)
 • UI- Design door de firma Nascom (Q1 2009)
 • Flex componenten worden geintegreerd en toegepast op de front end skin ontwerp
 • Muis gestuurd, drag- drop functionaliteit, drop-down lijsten, pop-up vensters,….
communicatie
Communicatie
 • Brief naar Ketenpartners DABL, URS, BRABO, S&SS, SRK juni 2008

Workshop 19 november 2008: alle ketenpartners aanwezig

Workshops Dokloodsen, Bootlieden en sleepbedrijf Service vanaf december 2008

 • Brief naar havengemeenschap Alfaport en ASV op 24 september 2008

Scope en stand van zaken ter inlichting

 • Interne communicatie
  • Presentatie strategisch comité GHA op 22 september 2008
  • Nieuwsbrief AMARIS (Q1 2009)
  • Briefing Verkeersleiding (01/09)
  • Andere afdelingen GHA/ interne stakeholders Q2 2009
 • Externe communicatie
  • Ketenpartners en havengemeenschapvertegenwoordigers (Q2 2009)
  • Individuele communicatie/presentaties
ontwikkelingsstrategie
Ontwikkelingsstrategie
 • Regelmatige Oplevering
  • 4 releases
  • Elke release gaat in productie
  • D-day na release 3
 • Agile development (Crystal methodology)
  • User collaboration & requirements management (embrace change, CONTOUR)
 • Iteratieve aanpak
  • 8 iteraties
  • Na elke iteratie: acceptatietesten
  • Voortdurende integratie (auto build, MAVEN)
  • Regressie testen (auto test, JUnit & RIAtest)
  • http://agilemanifesto.org/
 • Gebruik van open source software
  • Hibernate, Maven, CruiseControl, JUnit, Eclipse, Flex, Java, CVS, ActiveMQ
 • Alle toepassingen gebouwd door F/ICT - Amaris zullen ingebouwde ondersteuning hebben voor meertaligheid en zullen web-enabled zijn.
release plan
Release plan

Thomas Cook

Registers

Ligplaatsen

Scheepsregister

Locaties

Traffic Monitoring

CBS

2009

Sir Francis Drake

Traffic Monitoring

AIS

Traffic Planning

Service orders

for total chain

ISPS

2010

Vasco da Gama

Traffic Planning

Sluizen

Loodsen

Sleepboten

Mooring services

2011

Amerigo Vespucci

Dangerous Cargo

Hazmat Management

Safe Sea Net

Cargo Reports

Port Statistics

2012

apics modules
Registers

Binnenschepen

Ligplaatsen

Bedrijven

Contactpersonen

Locaties

Zeeschepen

Gebruikers

Traffic monitoring

Aankomende schepen

Vertrekkende schepen

Oponthouden

Verhalende schepen

Operationele status van haven infrastructuren

Traffic planning

Dok Sleepboten

Sluizen

Meren en ontmeren diensten

Dokloodsen

Rivier sleepboten

Lading

Lading operaties

Dangerous goods management

Waste management

Archief en replay

Archief

Replay

Simulaties

Training

Communicatie

VTS System (Traffic Display System – TDS)

Port Community

Central Broker System

APICS Modules
playing field

VTS

NOS

Harbour Dues

Central

Broker

System

De scheepvaart

GNB - SRK

PORT COMMUNITY

Barge operators

Barge owners

Carriers

Customs

Forwarders

Shipping agents

Ship owners

Terminal operators

LIS

Dock pilots

Mooring

gang

MRCC

IBIS

IVS90

BTS

Playing field

APICS

apics gebruikers
HAVEN AUTORITEITEN

HAVENKAPITEINSDIENST

LIGPLAATSBEHEER

GEVAARLIJKE GOEDEREN MANAGEMENT

NAUTISCH COMMANDO

ANTWERP COORDINATION CENTER

HAVENRECHTEN

FACTURATIE

TERMINAL SURVEILLANCE

VLOTTENDE KRANEN

FINANCIELE DIENST

ACCOUNTS RECEIVABLE

JURIDISCHE CEL

DOUANE

DOKLOODSEN EN BOOTLIEDEN

FEDERALE POLITIE

MARITIEM INFORMATIE KRUISPUNT (MIK)

PORT STATE CONTROL

RIVIER SLEEPBEDRIJVEN

SCHELDE RADARKETEN

ZEE EN RIVIER LOODSEN

S&SS

APICS GEBRUIKERS
overzicht van business events
Melding

Plaatsaanvraag

Gevaarlijke Goederenaangifte

Aanvraag voorrang

Afval aangifte

Praaibriefaangifte

Riviersleepbootbestelling

Doksleepbootbestelling

Dokloodsbestelling, fender men, roerganger en meerdiensten

Douane rapport

Aanvraag voor verhaal-ligplaats

Aanvraag voor vertrek

Scheepsagenten rapport

Bewegingsbericht

Toelatingsbericht

ETA aankondiging

VHF contact

Positie bericht

Artikel 25 status rapport

Loods aan/van boord bericht

Speciale aandachtsrapport

Anker op/neer rapport

Sluisplan bericht

Sluis in rapport

Sluis out rapport

Meer rapport

Verhaal/vertrek gepland bericht

Ontmeer rapport

Loodfsdienststatusupdate

Hazmat notificatie

Hazmat aanvraag

Hazmat antwoord

OVERZICHT VAN BUSINESS EVENTS

E-services

Central Broker System

Both

Loodsbestelling

Binjnenschip ATA rapport

RTA instructies

slide27

Context

Werkingsgebied

Het Project

Satelliet Projecten

Vragen

satelliet projecten
Satelliet Projecten
 • Graphische kolkplanner: TINC
 • AIS Adapter: Thales Defense Deutschland GmbH (formerly Barco Orthogon)
 • Assessment simulation – optimization - planning support: ILOG
graphische kolkplanner
Graphische Kolkplanner
 • Ontwikkeling: TINC
 • Scope: proof-of-concept van FlexiLock te integreren in APICS2
 • Opleveringsrapport: Juli 2008
 • Status
  • FlexiLock project werd afgevoerd wegens een technologische mismatch en onderzoek naar ontwikkeling van een grafische kolkplanner door Amaris
  • Prototype is demonstreerbaar
ais adapter
AIS Adapter
 • Ontwikkeling: Thales Defense Deutschland
 • Scope:
 • 1. AIS positie updates transmissie naar APICS
 • 2. Reporteren aan APICS van Radar en AIS tracks die te definieren guard lines of guard areas overschrijden
 • Status:
  • User Requirements werden goedgekeurd
  • Draft test cases ontvangen 09-2008
 • Opgeleverd: Oktober 2008
simulatie en planningsinstrument
Simulatie en Planningsinstrument
 • Operationele behoefte aan een meetinstrument voor oponthouden en een strategisch instrument voor rechtvaardiging van infrastructurele ontwikkelingen en aanpassingen of beleidsbeslissingen, voornamelijk in functie van de langdurige buitendienstelling van de Van Cauwelaertsluis (December 2009)
 • Deadline POC 22 mei 2008
 • Evaluatie POC’s en selectie ILOG 29 mei 2008
 • Assessment ILOG 16 tot 20 juni 2008
 • Presentatie Assessment ILOG 28 juli 2008
simulatie en planningsinstrument33
Simulatie en Planningsinstrument
 • Scope fase 1
  • Bottleneck detectie in verkeerstromen
  • Kwantificeren van de effecten van buitendienststellingen
  • Simuleren van de effecten van infrastructurele investeringen

Status fase 1

  • fase 1 goedgekeurd (RvB 082981 of 04-08-2008)
  • Kick off meeting POC fase 1 op 8 October 2008
   • Aanleveren van historische data van september 2008 voor het datamodel
  • Workshop datamodel 13 november 2008
  • Workshop simulation engine 3 maart 2009
   • Scheduler Viewer tests met voorlopige resultaten
   • Gemiddelde snelheden moeten nog worden bijgesteld
   • KPI’s
  • Oplevering gepland week 16 (17-04-09)
sluisplanning kpi s
Sluisplanning KPI’s
 • Nautische voorrang
   • Inkomend en uitgaand
   • Optimaliseren binnen tijvensters
   • Indien 2 schepen met tijvenster, primeert het schip met het kleinste tijvensters
 • Slot schip -NVT fase 1
 • Commerciële voorrang -NVT fase 1
 • Aankomend zeeschip
  • Sluis bij aankomst
  • RTA optimalisatie: max +1h30 tussen loodststation en CP
  • Probeer te behouden dat ETA CP < ATA pilot station + 12hrs.
  • Minimaliseer de aankomende vertragingen
  • Oponthoud := ETA/PT CP – RTA CP
 • Vertrekkend zeeschip
  • Minimaliseer vertrekkende oponthouden
  • Probeer te behouden dat oponthoud < 30 minutes
  • Oponthoud := VTS - SLS
sluisplanning kpi s39
Sluisplanning KPI’s
 • Binnenschip met voorrang
   • NVT fase 1
 • Binnenschepen
   • Gereserveerde capaciteit afhankelijk van tijdstip en sluis
   • Oponthoud := ATA Lock arrival – ATA Lock in
   • Probeer te behouden dat oponthoud< 1h30
 • Pleziervaart
   • Geen planningsimpact

Normal travel time

   • Geïntegreerd in het PT concept
slide40

Context

Werkingsgebied

Het Project

Satelliet Projecten

Vragen

vragen
Vragen?
 • Willem Serré
 • Alle functionele aspecten
 • +32 3 229 72 02 (Havenhuis) +32 3 205 22 82 (Amaris)
 • willem.serre@haven.antwerpen.be
 • Jan Goossens
 • Alle IT aspecten
 • +32 3 205 21 58
 • jan.goossens@haven.antwerpen.be