slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
سازمان وظیفه عمومی ناجا PowerPoint Presentation
Download Presentation
سازمان وظیفه عمومی ناجا

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

سازمان وظیفه عمومی ناجا - PowerPoint PPT Presentation

paul-mcintyre
160 Views
Download Presentation

سازمان وظیفه عمومی ناجا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. سازمان وظیفه عمومی ناجا معاونت وظیفه عمومی استان اصفهان

 2. ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 94-93 اداره محصلین ،دانشجویان و خروج از کشور

 3. فهرست مطالب مواردی از قانون خدمت وظیفه عمومی (صدور معافیت تحصیلی) شرایط و ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه مدارک لازم و نحوه درخواست و صدور معافیت تحصیلی شرایط و چگونگی اقدام مشمولان در حین خدمت پذیرفته شده در دانشگاه موانع ثبت نام و عدم صدور معافیت تحصیلی جدول سنوات تحصیلی و شرایط اعطاء سنوات مازاد شرایط ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی شرایط ادامه تحصیل طلاب حوزه علمیه در دانشگاه شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی شرایط انتقال و نحوه اعلام به وظیفه عمومی شرایط و ضوابط خروج از کشور دانشجویان معرفی دانشجویان پس از اتمام تحصیل به وظیفه عمومی و چگونگی ارسال مدارک

 4. مواردی از قانون خدمت وظیفه عمومی (معافیت تحصیلی) • ماده 2 قانون • هر فرد ذکور ایرانی از ابتدای ماه تولدی که طی آن ماه به سن 18 سال تمام میرسد مشمول نامیده می شود و در شمول مقررات وظیفه عمومی قرار می گیرد • مثال متولد 1375/07/15 از ابتدای مهر 93 مشمول می باشد • ماده 10 • انجام یکسری از امور در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد. • استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی،روزمزد،خرید خدمت)در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی

 5. ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت و طلاب حوزه های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده یا می رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می باشند. ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان ،دانشجویان و طلاب علوم دینی ،موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی ربط است و مدت اعتبار آن تا یکسال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشد تبصره 1 جدول سنوات تحصیلی ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول،در صورت ترک تحصیل ،اخراج یا فراغت از تحصیل ، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند،مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی ،بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند تبصره 1 مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از انصراف ، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می باشد.

 6. ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (1)ماده (33) به تحصیل اشتغال دارند می توانند مشروط بر اینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند این معافیت در هر مقطع فقط یکبار صادر می شود تبصره 1 یکبار صدور معافیت تحصیلی مجدد دانشجویان انصرافی تبصره 2 ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت در حین خدمت صرفا در مقاطع کارشناسی و بالاتر ماده 11 آئین نامه اجرائی (تصویب نامه هیات وزیران) دانشگاه ها موظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده اند ، بر اساس ضوابطی که سازمان وظیفه عمومی مشخص می نماید ،جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند

 7. شرایط و ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه تعیین وضعیت مشمولان قبل از ثبت نام بایستی توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کاملا مورد بررسی قرار گیرد 1-مشمولان قبل از اعزام به خدمت الف: فارغ التحصیلان دیپلم و پیش دانشگاهی (عادی) مشروط بر اینکه از تاریخ فراغت از تحصیل آنها تا زمان ثبت نام بیش از یکسال سپری نشده باشد (فارغ التحصیلان خرداد و تیر ماه در حکم شهریور محسوب می گردند) ب:دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت (18 سال تمام) موفق به اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی بصورت داوطلب آزاد شده باشند به شرط نداشتن غیبت ج:دانش آموزانی که پس از ترک تحصیل در مهلت معرفی یکساله موفق به اخذ مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی بصورت داوطلب آزاد شده باشند به شرط نداشتن غیبت

 8. 2-مشمولان در حین خدمت الف:کارکنان وظیفه ای که بدون غیبت اولیه به خدمت اعزام و صرفا جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر ترخیص می گردند. ب: کارکنان وظیفه ای که جهت ثبت نام مهر 93 خدمت آنان تا تاریخ 1393/06/31به پایان میرسد (با ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی اتمام خدمت معتبرصادره از نیروهای مسلح)

 9. 3-سایر موارد • متولدین 1343 و ماقبل • طلاب حوزه علمیه(به شرط معافيت تحصيلي حوزوي) • کارکنان پایور شاغل در نیرو های مسلح(به شرط ارائه گواهي خدمتي) • دارندگان کارت پایان خدمت • دارندگان انواع کارت های معافیت دائم • مشمولان دارای برگ معاف موقت بدون غیبت

 10. مدارک لازم ونحوه درخواست و صدور معافیت تحصیلی 1-ارسال به موقع فرم درخواست معافیت تحصیلی مصوب توسط دانشجو به هر یک از دفاتر پلیس+10 شهرستان (از تاریخ 1393/06/15 لغایت 1393/08/15 ) به درخواست های پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد وبلا اقدام عودت می گردد. 2-ارسال وتائید آخرین مدرک تحصیلی معتبر 3- ثبت اطلاعات تایپ شده بهمراه قید تاریخ ثبت نام (مهریا بهمن 93 )رشته ومقطع تحصیلی (پیوسته یا ناپیوسته) 4-ملاک پذیرش دانشجو ثبت درخواست و صدور معافیت تحصیلی می باشد وپس از صدور جهت هرگونه اقدام بایستی از طریق واحد آموزشی تعیین تکلیف گردد.

 11. شرایط و چگونگی اقدام مشمولان پذیرفته شده دانشگاه در حین خدمت دانشگاه بایستی پس ازبررسی و ثبت نام اولیه، کارکنان وظیفه را بهمراه معرفی نامه با قید مقطع و رشته تحصیلی پذیرفته شده به وظیفه عمومی محل سکونت معرفی نمایند. تعیین احراز شرایط ترخیص از لحاظ نداشتن غیبت وسایر موارد به عهده وظیفه عمومی می باشد و دانشگاه مجاز به ثبت نام قطعی قبل از ترخیص نيست. دانشگاه موظف است پس از اعلام ترخیص و معرفی از طرف وظیفه عمومی در اولین فرصت بهمراه سایر پذیرفته شدگان نسبت به درخواست معافیت تحصیلی اقدام نماید.

 12. نکاتی در خصوص موانع ثبت نام وعدم صدور معافیت تحصیلی • مشمولان (و کارکنان وظیفه) که از مهر 90 برای دومین بار از ادامه تحصیل انصراف داده اند تا پایان خدمت و اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند ودر صورت پذیرش در حین خدمت نیز ترخیص نخواهند شد. • مشمولان (و کارکنان وظیفه) که پس از انصراف به آنها مدرک معادل کاردانی تعلق گرفته تاپایان خدمت و معافیت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند ودر صورت پذیرش در حین خدمت نیز ترخیص نخواهند شد. • ترخیص کارکنان وظیفه صرفا در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر امکان پذیر می باشد. • تحصیل همزمان با خدمت در هیچ رشته و مقطع تحصیلی امکانپذیر نمی باشد • ترخیص جهت بازگشت به تحصیل درمقطعی که انصراف یا اخراج گردیده امکان پذیر نمی باشد.

 13. مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در آن معافیت تحصیلی صادر نگردیده و دانشگاه مجاز به ثبت نام آنها نمی باشد. • ُدانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت ضرورت یا معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند(به استثناء افرادی که قبل از سن مشمولیت اخراج شده اند). • معافیت تحصیلی برای هر مقطع صرفا یکبار صادر می گردد بنابر این فارغ التحصیلان هر مقطع صرفا مجاز به ادامه تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر می باشند • (به استثناء رشته های که با تائید وزارت علوم و بهداشت فاقد مقطع ناپیوسته بالاتر می باشند) • ثبت نام از مشمولانی که موفق به گذراندن و فراغت از تحصیل در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی نشده اند غیر قانونی می باشدو اخذ تعهد و ثبت نام در قبال ارائه مدرک در ترم بعد بر خلاف مقررات وظیفه عمومی می باشد. • طلاب حوزه علمیه در صورت انصراف از ادامه تحصیل مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دانشگاه نیستند

 14. جدول سنوات تحصیلی

 15. شرایط اعطاء سنوات مازاد تحصیلی • برابر جدول فوق دانشجویان بایستی در مهلت اعلام شده فارغ التحصیل گردیده و پس از اتمام سنوات در صورت عدم فراغت از ادامه تحصیل اخراج گردند لیکن در صورت درخواست جهت ادامه تحصیل برابر شرایط و مراحل ذیل اقدام می گردد. • الف:درخواست کتبی کمیسیون موارد خاص دانشگاه به وظیفه عمومی • ب:امکان فراغت از تحصیل برابر تعداد واحد باقیمانده اعلام شده و ترم درخواستي • ج:موافقت سازمان وظیفه عمومی با افزایش سنوات • انواع سنوات مازاد • اعطاء سنوات ارفاقی : حداثر 2 ترم (پس از فراغت امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر وجود دارد) • اعطاء سنوات در مهلت معرفی (دانشجویان ورودی مهر 90 به بعد که در سنوات مهلت معرفی فارغ التحصیل گردند ) • اعطاء سنوات تحصیلی با غیبت (حداکثر یک ترم)این قبیل دانشجویانغلیرغم اینکه شرایط ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را نداشته با غیبت به خدمت اعزام می گردند

 16. شرایط ادامه تحصیل طلاب حوزه علمیه همزمان در دانشگاه ها الف: دارا بودن حداقل مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ب:صدور معافیت تحصیلی حوزوی ج:ارائه موافقت نامه کتبی مرکز مدیریت حوزه علمیه د: درخواست صدور مجوز ازمرکز مدیریت حوزه علمیه در ابتدای هر ترم و:صدور مجوز سازمان وظیفه عمومی در صورت اعلام خاتمه تحصیل در حوزه علمیه

 17. شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی الف: عدم سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ انصراف یا اخراج ب:موافقت و درخواست کمیسیون موارد خاص استان یا مرکزی با بازگشت به تحصیل ج: عدم اعزام به خدمت

 18. شرایط انتقال دانشجویان الف:بدون انصراف از تحصیل قبلی و بدون شرکت مجدد در آزمون یا پذیرش جدید ب: تغییر رشته و انتقال در همان مقطع ج:امکان فراغت از تحصیل در سقف سنوات مجاز تحصیلی وجود داشته باشد پذیرفته شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت نیز در حکم دانشجویان انتقلی محسوب گردیده و نیاز به انصراف از مقطع قبلی ندارند. دانشگاه مقصد موظف است وضعیت انتقال دانشجو را به وظیفه عمومی اعلام تا در سوابق ثبت گردد.

 19. شرایط و ضوابط خروج از کشور دانشجویان • کلیه دانشجویان در زمان تحصیل(مشروط بر ثبت معافیت تحصیلی)و در زمان فراغت (در فرجه یکساله) مجاز به خروج از کشور با رعایت شرایط و سپردن ودیعه تعیین شده می باشند. • الف : سفر های زیارتی (عراق و عربستان) • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر • واریزمبلغ بیست ميلیون ریال ودیعه به حساب سازمان وظیفه عمومی ناجا • ب: سفر های سیاحتی • 1-ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر • 2-واریزمبلغ یکصدو پنجاه ميلیون ریال ودیعه به حساب سازمان وظیفه عمومی ناجا

 20. ج: سفرهای نیمه علمی • شامل شرکت در آزمون ، بازدید نمایشگاه و کارخانه • تائید نوع سفرتوسط دانشگاه اصفهان • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر • 3-واریزمبلغ هشتاد ميلیون ریال ودیعه به حساب سازمان وظیفه عمومی ناجا • د: سفر های علمی • شامل شرکت در کنفرانس ،همایش علمی،ارائه مقاله • 1-تائید نوع سفرتوسط دانشگاه اصفهان • 2-ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر • 3-واریزمبلغ پنجاه ميلیون ریال ودیعه به حساب سازمان وظیفه عمومی ناجا • فارغ التحصیلان دانشگاه نیز با واریز مبلغ یکصدو پنجاه ميلیون ریال و ارائه گواهی فراغت تا یکماه قبل از اتمام مهلت معرفی مجاز به خروج از کشور می باشند

 21. اعلام اتمام معافيت تحصيلي و چگونگي ارسال مدارك به وظيفه عمومي • يك نسخه از گواهي فراغت ،انصراف يا اخراج از تحصيل جهت بهره برداري تحويل دانشجو گردد • ارسال مدارك فراغت از تحصيل به وظيفه عمومي الزامي نمي باشد • مدارك انصراف و اخراج دانشجويان در اسرع وقت جهت ثبت در سوابق به وظيفه عمومي ارسال گردد • از ارسال هر گونه مدرك يا مكاتبه مستقيم با سازمان وظيفه عمومي ناجا خودداري گردد • برابر ضوابط و مقررات تحصيلي امكان تغيير و اصلاح مدارك تحصيلي ثبت شده در سيستم جامع وظيفه عمومي وجود ندارد لذا در اين خصوص دقت لازم به عمل آيد و از اعلام تغيير اطلاعات اتمام خودداري گردد • مدارك دانشگاهي فاقد مهر و امضاء غير معتبر بوده وبلااقدام عودت داده خواهد شد • مدارك معادل كارداني اعلام شده در سوابق صراحتا بصورت تايپ شده باشد و از اعلام بصورت دست نويس خودداري گردد.

 22. معاون وظیفه عمومی استان اصفهان سرهنگ پاسدار محمود امینی تهیه و تنظیم :سرگرد اکبر معادلی