Maja Savić
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Maja Savić (Novi Sad) Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ majasavic56 @ gmail.com Kroz kulturološku optiku o čoveku i ljubavi: korelacijsko osvetljavanje putopisa Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog i Afrika Rastka Petrovića 70 . Istraživačko veče Grac, 12. 6. 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - paul-fleming


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Maja Savić (Novi Sad)

Institut za slavistiku

Univerziteta „Karl Franc“

majasavic56@gmail.com

Kroz kulturološku optiku o čoveku i ljubavi: korelacijsko osvetljavanje putopisa Ljubav u ToskaniMiloša Crnjanskog i AfrikaRastka Petrovića

70. Istraživačko veče

Grac, 12. 6. 2014.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Sadržaj:

Način predstavljanjakulture

Motiv za preduzimanje putovanja

Odnos između apolonijskog i dionizijskog

Susret kultura

Zaključak

1.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

RastkoPetrovićživotikulturuAfrikepredstavljaopisujućivišekolektivniharhetipovavećegbrojaplemenskihzajednicakrozupoznavanječitaocasanjihovomsvakodnevicom.

MilošCrnjanskisvojusliku o tradicionalnojkulturiiprošlostiToskane, tereč o slovenskimstradanjimaostvarujesagledavanjemkulturnihznamenitostiToskane, njeneistorijeinjenetragike.

2.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Motiv za preduzimanje putovanja

RastkoPetrovićpreduzimaputovanjezbogčežnjezaosvajanjemnepoznatihprostora, u željida upoznarazličitekultureodslovenske.

Motiv Crnjanskovog putovanja izvire iz želje da se pronađe viši smisao života i stradanja.

3.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Odnos između apolonijskog i dionizijskog

U Ljubavi u Toskani,,telesnostidionizijsko u čoveku je prihvaćenoalitekoplemenjenoapolonijskimaspektomduhovnosti, dobivši time svojejedinoopravdanjeismisao u činuobnoveirađanjasimbolizovanom u likuMadonePorodilje“ (Raičević 2010: 81)

4.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

PutopisAfrika, premdaostvarujeapologijutela, primarno ne naglašavazanosečulnogživotaispoznajno–otkrivalačkinjihovkarakter.

5.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Susret kultura

„Jasamdošaodadrhćućomrukomuspostavimveze, nevidljiveineverovatne, milujućiovucrkvu. [...]Pitam, o sudbininašoj, krvilešineštosuokusile so moraSredozemnog. Putujem,beznačajaniprašnjav, alizadušudvestamilionanagihidivljih, kojiiduizdaljinezamnom, nesvesnim, teškimizverskimkorakom“(Ljubav u Toskani, 77).

6.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Smešnoje da u Africi, izmeđudvacrncakoji se prihvateodevanja, mnogo je bližeprimitivnostiigolotinjionajkojinosievropskuodeću, sastavljenuodnajčudnijegkomađa, no onajkojiusvajasvojetradicionalneplašteve, čuvanedotlesamozapraznike“(Afrika, 12).

7.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Zaključak:

Bezobziranabrojneievidentnerazlike u pristuputemi, odabirunjenogidejnogrešenjainjenojstilističkojobradi, LJUBAV U TOSKANI MilošaCrnjanskogi AFRIKURastkaPetrovićapribližavaonasveprožimajuća nit duhovnostikoja je iizatkalatradicionalnonasleđe, biloonoovekovečenokakvomkulturološkomtvorevinom, biloidaljeizražavanokrozživecivilizacijeinjihovenačinesagledavanjastvarnosti; nit dovoljnoelastičnaivitalnadaobujmirazličiteimnogobrojnesvetove, otkrivalačko–spoznajnadaprodre do univerzalnihi, zato, multikulturološkiobjedinjavajućihistina o osnovniminepromenljivimvrednostimačovekovogbićaiživota.

8.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Izvori:

Crnjanski 2008: Crnjanski, Miloš. Ljubav u Toskani. Beograd.

Petrović 1955: Petrović, Rastko. Afrika. Beograd.

9.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Literatura:

Kovač 1988: Kovač, Zvonko. Dominantnisemantemipoetike. In: LjubomirStefanović (ur.). PoetikaMilošaCrnjanskog. Rijeka. S. 85–kkk109.

Lončar 1972: Lončar, Mate. Obzorisumatraizma. In: PredragPalavestra, Svetlana Radulović (ur.). KnjiževnodeloMilošaCrnjanskog. Beograd. S. 93–119.

10.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Mikić 2004: Mikić, Radivoje. Priča, san i manifest. Jedan pogled na Dnevnik o Čarnojeviću. In. Radivoje Mikić (ur). Dnevnik o Čarnojevoću. Beograd. S. 137-169.

Musabegović 1976: Musabegović, Jasmina. Rastko Petrović i njegovo djelo. Beograd.

11.


Maja savi novi sad institut za slavistiku univerziteta karl franc majasavic56 gmail

Petrović 1972: Petrović, Rastko. Sava Šumanović i estetika suviše stvarnog u novoj umetnosti. In: I. Andrić (ur.). Poezija–proza–eseji, Rastko Petrović. Novi Sad; Beograd. S. 21–29.

Raičević 2005: Raičević, Gorana. OtkrovenjeRastkaPetrovića. In: EsejiMilošaCrnjanskog. SremskiKarlovci; Novi Sad. S. 144–151.

12.