vznik esk ho st tu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vznik českého státu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vznik českého státu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vznik českého státu - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Vznik českého státu. Sjednocovací proces slovanských kmenů na našem území-. Pol.9.stol.- konec 10.stol . Pestré kmenové složení Chybí informace (území snad včleněno do Velké Moravy), 845 v Řezně přijalo křest 14 českých velmožů Podle Kosmovy kroniky (12. stol.)- bájná knížata.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vznik českého státu' - patty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sjednocovac proces slovansk ch kmen na na em zem
Sjednocovací proces slovanských kmenů na našem území-
 • Pol.9.stol.- konec 10.stol.
 • Pestré kmenové složení
 • Chybí informace (území snad včleněno do Velké Moravy),
 • 845 v Řezně přijalo křest 14 českých velmožů
 • Podle Kosmovy kroniky (12. stol.)- bájná knížata
bo ivoj prvn historicky dolo en kn e
Bořivoj- první historicky doložený kníže
 • V čele rodu Přemyslovců, kteří vládli kmeni Čechů (střední Čechy)
 • Přijal s manželkou Ludmilou na Moravě křest (biskup Metoděj)
 • Založil Pražský hrad- asi konec 9. stol.- zabezpečoval důležitý vltavský brod-obchodní cesta
kn e v clav
Kníže Václav
 • Vnuk Bořivoje a Ludmily
 • Posílil vliv křesťanství
 • Podvolil se saskému králi Jindřichu I.- platil „mírový poplatek“
 • Vznikla opozice- bratr Boleslav- snad nesouhlas se zahraniční politikou
 • 28. září 935 Václav vylákán na hrad Boleslav (křtiny Boleslavova syna)- zavražděn-první známý atentát
vznik svatov clavsk tradice
Vznik svatováclavské tradice
 • Václav rychle zpopularizován, prohlášen svatým, vznik legend, 12. stol.- svatováclavský chorál, zesílení významu panovnického rodu !
 • Z ochránce rodu časem přerostl v celonárodního patrona
slide6
Svatý Václave,vévodo české zeměkněže nášpros za ny Bohasvatého ducha!Kyrieleison! Nebeské jest tvorstvo krásnéBlazě tomu, ktož tam pójde:v život věčný,oheň jasnýsvatého ducha!Kyrieleison!Pomoci tvé žádámy,smiluj sě nad námi,utěš smutné,otžeň vše zlé,svatá Václave!Kyrieleison
boleslav i zvan ukrutn i bratrovrah
Boleslav I, zvaný Ukrutný či Bratrovrah
 • Po dlouholeté válce přinucen opět platit mírový poplatek německému králi
 • 955- pomohl zastavit invazi Maďarů v bitvě na řece Lechu
 • První české mince- stříbrné denáry
 • Dcera Mlada- založila první klášter v Čechách- svatojiřský na Pražském hradě
boleslav ii zvan pobo n
Boleslav II.,zvaný Pobožný
 • R. 973- zasloužil se o založení pražského biskupství (první biskup- Sas Dětmar)- české území přestalo být podřízeno biskupství v Řezně- velmi důležité pro postavení státu
 • Kníže – mocenský spor s 2. biskupem- Slavníkovcem Vojtěchem.
vojt ch zem el mu ednickou smrt p i en k es anstv 23 dubna 997 mezi pobaltsk mi prusy
Vojtěch zemřel mučednickou smrtí při šíření křesťanství 23. dubna 997 mezi pobaltskými Prusy
 • Brzy prohlášen za svatého
 • Pohřben v polském Hnězdně- r.1000 zřízeno arcibiskupství
 • Poslední hrozbu Přemyslovců ve sjednocovacím procesu země představoval sebevědomý rod Slavníkovců
r 995 byli slavn kovci na rodov m s dle
r.995 byli Slavníkovci na rodovémsídle
 • Libici (u Chlumce nad Cidlinou) vyvražděni
 • Unikli jen Vojtěch, jeho nelegitimní bratr Radim (foto) a hlava rodu Soběslav
 • Sjednocování Čech bylo završeno !
esk st t v 11 stolet
Český stát v 11. století
 • Po smrti Boleslava II., kolem r. 1000- potíže, které ohrozily existenci mladého státu
 • Boleslavovi synové Boleslav III., Oldřich, Jaromír- mnohaleté mocenské boje, nevybíravé prostředky (věznění, kastrace, oslepení, vražda,…)
 • Využil polský král Boleslav Chrabrý (bratranec)- dosadil údajného Přemyslovce Vladivoje („loutkový kníže“)
 • Oslabeno státoprávní postavení českého státu- české knížectví uděluje německý král v léno.
z boj vy el v t zn old ich
Z bojů vyšel vítězně Oldřich
 • Připojil Moravu
 • Založil sázavský klášter (staroslověnská liturgie, opat sv. Prokop)
 • Zachránil rod před vymřením: zapudil manželku a zplodil s konkubínou Boženou syna Břetislava
b etislav zvan esk achilles
Břetislav, zvaný český Achilles
 • Kvůli nelegitimitě svého původu oženil se s německou šlechtičnou Jitkou (únos z kláštera)- zplodili 5 synů
 • Výprava do Polska- velká kořist + zmocnil se ostatků sv. Vojtěcha- chtěl dosáhnout zřízení arcibiskupství ?
 • V odvetné válce byl potrestán (válku prohrál zradou)
 • Břetislavova statuta- vydal první český zákoník: směřoval proti přežívajícím pohanským zvykům
vratislav ii
Vratislav II.
 • 2. syn Břetislava
 • Založil 2. biskupství- v Olomouci
 • Kvůli sporům s bratrem Jaromírem, pražským biskupem, přenesl sídlo na Vyšehrad
 • V zápase mezi císařem a papežem zůstává věrný císaři a za vojenskou pomoc ve válce v Itálii dostává
 • 1085 titul krále(pro svou osobu)