Dopravn sektorov strategie a postaven region v obdob 2014
Download
1 / 14

Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy 8. 4. 2013 Moravské dopravní fórum Olomouc. DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. 2. Účel Dopravní politiky ČR 2014 – 2020 (2050).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+' - patsy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dopravn sektorov strategie a postaven region v obdob 2014

Dopravní sektorové strategie a postavení regionů v období 2014+

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Odbor strategie

Ministerstvo dopravy

8. 4. 2013 Moravské dopravní fórum

OlomoucEl dopravn politiky r 2014 2020 2050
Účel Dopravní politiky ČR 2014 – 2020 (2050) DO ROKU 2050

Vrcholný strategický dokument

Vlády ČR pro sektor Doprava

Ministerstvo dopravy institucí

odpovědnou za jeho implementaci

Dokument zaměřený na celý sektor Doprava,

určuje hlavní zásady rozvoje

Rozpracování zásad je dle jednotlivých oblastí

řešen v návazných sektorových dokumentech, na základě analýzy

problémů sektoru jsou navrženy priority, cíle a opatření, vždy navržena

gesce. Rámcově je řešeno i financování, jeho jádro řešeno

také v návazných strategických dokumentech

( DSS a 10 dalších).

3


Analytická část DO ROKU 2050

Návrhová část

Implementační část

SEA – Kladné stanovisko MŽP z 8.3.2013

Aktuální stav: ukončeno MPŘ

Termín předložení Vládě ČR – 04/2013

Pro kraje – doporučující charakter!

Základní struktura dokumentu

verze k připomínkám implementační č.

SEA meziresort

analytická část

návrhová část

04/13

08/11

01/12

07/12

03/13

4


Návrhová část – struktura priorit DO ROKU 2050

Hlavní cíl dopravní politiky

 • Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravy využitím technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy na principech hospodářské soutěže a zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady.

Struktura priorit

 • Uživatelé – z pohledu cestujících, přepravců, regionů

 • Provoz – z pohledu dopravců

 • Zdroje pro dopravu – finance, energie

 • Dopravní infrastruktura

 • Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí

 • Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace

 • Další dlouhodobé vize

 • Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní

5


DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE DO ROKU 2050Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020)www.dopravnistrategie.cz

6


Dopravn sektorov strategie 2 f ze dss2
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) DO ROKU 2050

Cíl – určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T

určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských zdrojů v období 2014-2020, zvýšení efektivity financování a realizace staveb

Hlavní kondicionalita pro budoucí Operační program Doprava

Předložení vládě ČR do konce června 2013 po vypořádání meziresortu

Dokument velmi rozsáhlý – budou připraveny 2 verze

Technická – 10 Knih a 23 Zpráv

Politická – zkrácená pro vládu a Společný řídící výbor – 10 Knih (kapitol)

MD již pracuje s primárními verzemi všech 10 knih, probíhá připomínkování (Ex-ante, VPŘ, Advisory Board, Společný řídící výbor, MPŘ, stanovisko MŽP)

7Dopravn sektorov strategie 2 f ze dss21
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) DO ROKU 2050

Dosavadní výsledky prokazují potřebu dalšího intenzivního rozvoje páteřních ucelených tahů v silniční i železniční infrastruktuře

Silniční síť:

R35 (zahájení prvních úseků jaro 2015)

dokončení D1 okolo Přerova, (stavba 0137, 2013)

I/11 (Nebory – Oldřichovice – Bystřice, zahájení 2014)

I/68 (Třanovice – Nebory, 2015)

D11 (zahájení úseku Hradec Králové - Jaroměř jaro 2015)

SOKP R1 - Pražský okruh (blokováno zrušenými ZÚR),

D3 obchvat Českých Budějovic (2016),

Železnice:

III. koridor, IV. koridor – postupné dokončení (do 2018),

I. koridor – uzly, Choceň – Ústí nad Orlicí + Brno – Přerov (nejdříve od 2018)

Stavby v uzlu Praha, Plzeň, Brno

Potvrzuje se potřeba intenzivně připravovat sledované priority

Ukazuje se potřeba navýšení rozpočtu oprav u silnice i železnice.

9


Progn za finan n ch mo nost v dss2
Prognóza finančních možností v DSS2 DO ROKU 2050

Nepředurčuje se žádné řešení, nabízí se různé palety možností „co lze dělat se zdroji pro financování DI“

Obsaženy jsou návrhy optimální kombinace zdrojů a nástrojů ke stabilizaci zdrojové stránky

Parametrický finanční model umožňující simulaci jednotlivých kombinací opatření (navýšení podílu spotřební daně, rozšíření zpoplatnění, úpravy silniční daně, úpravy sazeb zpoplatnění)

V DSS2 jsou obsaženy 4 varianty:

Restriktivní (nedostatek zdrojů pro kofinancování OPD II – vychází z výhledu SFDI – požadavky na navýšení v 2014 již na MF odeslány)

Minimalistický (minimální změny systému, dostatek zdrojů pro kofinancování OPD II)

Rozvojová I a Rozvojová II (výraznější parametrické změny systému, významnější navýšení zdrojové stránky)

10


Dostupn finan n n stroje eu na realizaci dopravn ch projekt v r v obdob 2014 20
Dostupné finanční nástroje EU na realizaci dopravních projektů v ČR v období 2014-20

 • Fond soudržnosti (2014 – 2020 , 80 mld. Kč EU)

 • Regionální a rozvojový fond ERDF (infrastruktura mimo TEN-T, kraje, obce, dopravní terminály, výše se vyjednává)

 • Nástroj pro propojení Evropy (CEF) - vazba na rozvoj core network TEN-T

 • „Kohezní CEF“

  • Pro ČR cca až 27 mld. Kč (celkově 10 mld. EUR pro 13 zemí)

  • Určeno výhradně pro projekty z kohezních zemí, primárně železnice a příhraniční úseky dálnic

  • Do 2016 národní obálka, poté soutěž mezi státy, spolufinancování až 85% ze zdrojů EU

 • „Nekohezní“ CEF

  • Pokračovaní současného fondu TEN-T (soutěž projektů)

  • Navrhovaná alokace pro dopravu 21,7 mld € (očekává se její snížení na cca 15 mld €), nižší forma spolufinancování, pro ČR nevýhodné


Integrovan region ln opera n program
Integrovaný regionální operační program projektů v ČR v období 2014-20

Specifické cíle – investiční priority

 • Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení regionů a dopravy ve městech a městských aglomeracích   

 • Rozvoj infrastruktury letišť zajišťujících propojení na síť letišť TEN-T

 • Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech (multimodální terminály pro osobní dopravu včetně systémů P+R, K+R a B+R)

 • Podpora zavádění ITS ve veřejné dopravě

 • Podpora zavádění a obnovy ekologicky čistého vozového parku (tramvaje, trolejbusy, duobusy)

 • Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

 • Podpora rekreační plavby – v rámci osy cestovního ruchu


Opd 2014 2020
OPD 2014-2020 projektů v ČR v období 2014-20

4 prioritní osy:

 • Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

 • Silniční infrastruktura na síti TEN-T

 • Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T – (silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu)

 • Technická pomoc


Děkuji za pozornost projektů v ČR v období 2014-20

www.mdcr.cz / Strategie


ad