slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Тема: Іонні процеси у ракових клітинах PowerPoint Presentation
Download Presentation
Тема: Іонні процеси у ракових клітинах

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Тема: Іонні процеси у ракових клітинах - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Тема: Іонні процеси у ракових клітинах. План Загальні типи мембранного транспорту Na + -К + АТФаза AT Ф-залежні Са 2+ помпи Роль Са 2+ гомеостазу в апоптозі ракових клітин Іонні градієнти постачають енергію для вторинного активного транспорту

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Тема: Іонні процеси у ракових клітинах' - patsy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Тема: Іонні процеси у ракових клітинах

План

 • Загальні типи мембранного транспорту
 • Na+-К+ АТФаза
 • ATФ-залежні Са2+ помпи
 • Роль Са2+ гомеостазу в апоптозі ракових клітин
 • Іонні градієнти постачають енергію для вторинного активного транспорту
 • Іон-селективні канали сприяють швидкому перенесенню іонів через мембрани
 • Нейрональний Na+ канал
 • Роль вутрішньоклітинного рН
slide2

Загальна схема транспортних механізмів у клітинній мембрані

slide3

Структура Na+/К+-АТФази

Jens Scou

Na+/K+-АТФаза — тетрамер із молекулярною масою 270 кДа, який пронизує мембрану. Велика субодиниця містить ділянку, яка здійснює гідроліз АТФ, і ділянку, яка зв'язує інгібітори. Мала субодиниця містить вуглеводні групи.

slide4

Механізм транспорту Na+і K+за допомогою Na+/K+-ATPази

 • Зв’язування трьох іонів Na+ сайтом високої спорідненості на великій субодиниці фермента з цитозольного боку.
 • Зменшення спорідненості сайта до Na+
 • Звільнення Na+на зовнішньоклітинній поверхні мембрани.
 • Зв’язування іонів К+ сайтом високої спорідненості на великій субодиниці фермента із зовнішньоклітинного боку.
 • Дефосфорильований фермент втрачає спорідненість до К+ . Транспортний білок готовий до нового циклу.
uabain na k
Оуабаїн (оuabain) – інгібітор Na+/K+-АТФази

Strophanthus gratus

Doliba Nat et al. Metabolic control of sodium transport in streptozotocin induced diabetic rat hearts. Biokhimia, 2000, 65(4): 590-7.

Acokantera ouabaio

slide6
Na+-К+-Сl- - котранспортер у нирках
 • Реабсорбція Na+здійснюється через Na+-K+-Cl- - транспортер (чутливий до фурасеміду та буметаніду) та базолатеральну Na+/K+-АТФазу, яка виступає рушійною силою цього транспорту. Експресія апікальних К+- і базалотеральних Cl- - каналів генерує позитивний заряд з боку протоки, що сприяє додатковому транспорту Na+та інших катіонів через міжклітинний простір. (Delpire et al. Nephrol Dial Transplant (1996) 11: 1967-1973).
s arco e ndo plasmic r eticulum c a 2 a tpase serca
Sarco(Endo)plasmic Reticulum Ca2+-ATPase (SERCA)

Два Ca2+щільно зв’язуються із ферментом на цитозольній стороні та стабілізують конформацію, що дозволяє АТФ реагувати з активним сайтом залишку аспартату.

Фосфорилювання аспартату стимулює перехід Са2+-зв’язуючого сайту на іншу сторону мембрани і послаблення його спорідненості до катіону. Са2+ вивільняється у ЕР.

Вивільнення Са2+ викликає гідроліз Фн з ферментного аспартату та відновлення Ca2+-зв’язуючого сайту з цитозольного боку.

slide8

Са2+-залежний апоптоз в ракових епітеліальних клітинах простати

Зліва: Клітина андроген-залежного раку простати з “протікаючими” каналами ендоплазматичного ретикулуму (ЕР) SERCAпомп, інтралюмінальним калретикуліном (CRT) і Са2+-каналами плазматичної мембрани (SOCs), які забезпечують регуляцію апоптозу іонами кальцію.

Справа: андроген-незалежний фенотип із суттєво нижчою [Са2+] в ЕР в результаті меншої активності CRT і SERCA помп, посиленого витікання Ca2+(товстіші лінії) та зменшення кількості SOC-каналів, що елімінують один з апоптичних шляхів (ER depletion/stress-dependent apoptotic pathway)і зменшують ефективність іншого (Ca2+ entry-dependent). (Prevarskaya et al. BBRC 2004;322(4):1326-35).

slide9

Транспорт глюкози у клітинах

(епітеліальні клітини кишечника)

Глюкоза проникає у клітину в результаті котранспорту із Na+. Далі вона рухається до базальної мембрани, де проникає у кров через пасивний транспортер GluT2.Na+/К+-АТФаза викачує Na+ назад, підтримуючи натрієвий градієнт – рушійну силу поглинання глюкози.

slide10

Валіномцин – іонофор-переносник іонів К+

Синтезується у Streptomyces fulvissimus.

Шість атомів кисню взаємодіють із К+ , заміщаючи кисень води.

Селективний до К+ у порівнянні із Na+.

Внутрішня сторона валіноміцин-K+комплексу полярна, а поверхня – гідрофобна, що дозволяє проникати через ліпідний бішар.

Пасивний переносник для K+. Іон може вивільнятись після проникнення через мембрану.

Може транспортуватись через мембрану незалежно від зв’язування із К+. Напрямок транспорту залежить від електрохімічного градієнту K+.

slide11

Вольт-воротній Na+канал

А

Б

 • Чотири домени оточують центральний трансмембранний канал вистланий полярними амінокислотними залишками. Сегменти, що зв’язують петлі 5 і 6 (червоні) у кожному домені, зближаються біля зовнішньоклітинної поверхні щоб утворити селективний фільтр характерний для усіх Na+каналів. Завдяки цьому фільтру канал відрізняє іони Na+від інших іонів схожого розміру. Дезактивуючі ворота (зелені) закриваються (пунктирна лінія) незабаром після відкривання активуючих воріт.
 • Б. Вольт-чутливий механізм включає рух 4-ої петлі (синя) перпендикулярно до площини мембрани у відповідь на зміни трансмембранного потенціалу. Сильний позитивний заряд на петлі №4 дозволяє зсунути її усередину у відповідь на негативний зсередини мембранний потенціал (Vm). Деполяризація зменшує цей зсув і 4-та петля розлабляється, висуваючись назовні мембрани. Цей рух передається до активуючих воріт (помаранчеві), викликаючи конформаційні зміни, що відкривають канал у відповідь на деполяризацію.
slide12

Дефективні іонні канали викликають цистовий фіброз (ЦФ)

Слиз на поверхні легенів вкритий бактеріями. У здорових легенях ці бактерії знищуються і вимітаються рухом війок. За ЦФ активність бактерій зростає, викликаючи повторні інфекції і прогресуюче пошкодження легенів.

slide13

Дефективні іонні канали викликають цистовий фіброз (ЦФ) (продовження)

ЦФ може викликатись за мутацій Cl--каналу CFTR. Він містить 12 трансмембранних спіралей і три фукціональних домени із цитозольного боку: NBF1і NBF2 зв’язують АТФ, а регуляторний домен R слугує сайтом фосфорилювання для АМРК. Олігосахаридні ланцюги приєднані ззовні на сегменті між 7 і 8 спіралями. Найпоширенішою мутацією за ЦФ є вилучення фенілаланінового залишку в позиції 508 на NBF1домені. Структура CFTR є дуже схожою на траспортер антиракових препаратів, що вилучає їх із цитозолю ракової клітини.

slide14

Інтегральні білки, що забезпечують міжклітинну взаємодію

Інтегрин (integrin) містить αіβтрансмембранні поліпептиди; їх зовнішньоклітинні домени об’єднуються, утворюючи зв’язуючі сайти для двовалентних іонів металів і білків позаклітинного матриксу (таких як колаген і фібронекти) чи специфічних поверхневих білків інших клітин. Кадгерин (сadherin) має чотири позаклітинних Са2+-зв’язуючих домени, найвіддаленіший з яких містить сайт, що приєднується до кадгерину на поверхні іншої мембрани.N-CAM (neuronal cell adhesion molecule) представляє сімейство імуноглобулін-подібних білків, що забезпечують Ca2+-незалежне зв’язування з поверхнею сусідніх клітин. Селектини (selectins) щільно зв’язують карбогідратні залишки на сусідніх клітинах; це зв’язування є Ca2+-залежним.

slide15

Додаткова література

Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. В 3-х т.т. М., Мир, 1994

Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. М., Мир, 1997

Prevarskaya et al. Ca2+ homeostasis in apoptotic resistance of prostate cancer cells. BBRC 2004;322(4):1326-35