Kurz aplikovan klinick farmacie
Download
1 / 30

Kurz Aplikovaná klinická farmacie - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kurz Aplikovaná klinická farmacie. Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku Brno – Faf VFU Brno – FNUSA Praha – Nemocnice Na Homolce 18. – 21.9.2012. Ukázky prezentovaných přednášek. Slide 3-4 Dr. Dagmar Jankovská – Historie klinické farmacie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kurz Aplikovaná klinická farmacie' - patrick-leach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kurz aplikovan klinick farmacie
Kurz Aplikovaná klinická farmacie

 • Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku

 • Brno – Faf VFU

 • Brno – FNUSA

 • Praha – Nemocnice Na Homolce

 • 18. – 21.9.2012


Uk zky prezentovan ch p edn ek
Ukázky prezentovaných přednášek

 • Slide 3-4 Dr. Dagmar Jankovská – Historie klinické farmacie

 • Slide 30 Náplň práce klinického farmaceuta

 • Slide 5-7 Dr. Hana Kotolová – Aplikovaná farmakokinetika

 • Slide 8-11 MUDr. Simona Zgažarová – Lékové exantémy

 • Slide 12-15 Mgr. Milan Juhas – Srdeční selhání

 • Slide 16-18 prof. Antonín Jabor – Renální selhání

 • Slide 19-20 Dr. Katarína Dobrucká – Vliv klinického stavu pacienta na PD/PK léčiv

 • Slide 21-25 Dr. Dalibor Černý – Managmentnozokom. intoxikací léčivy…..

 • Slide 27-29 Dr. Milada Halačová – Léky a ledviny

 • MUDr. Jana Tichá – TDM

 • MUDr. Vlastimil Jindrák – antibiotická politika

 • MUDr. Viktor Kubricht - algeziologieHistorie klinick farmacie
Historie klinické farmacie

 • Svět - počátky KF v 60. letech minulého století v USA – spojený se jmény Davida Burkholdera, Paula Parkeraz Univerzity v Michiganu a později Charlese Waltona z Univerzity Kentucky

 • ČR - 70. léta minulého století - zakladatelem české klinické farmacie s přesahem za hranice České republiky je profesor RNDr. Dr.hc. Jaroslav Květina, DrSc.

R. Miller , Historyofclinicalpharmacy and clinicalpharmacology, J. ClinPharmacolApril 1, 1981, vol. 21, no. 4, 195-197


Sou asn pr vn prava
Současná právní úprava

 • Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 • Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimálnípersonální zabezpečení zdravotníchslužeb.


Farmakokinetika léčiv

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.


Aplikovan farmakokinetika
Aplikovaná farmakokinetika

 • Biologická dostupnost

 • Distribuční objem

 • Clearance

 • Biologickýpoločaseliminace (t1/2)


Interakce na rovni exkrece
Interakce na úrovni exkrece

 • Vylučování zahrnuje děje, kterými se tělo zbavuje mateřské látky i metabolitů. Rychlost a mohutnost exkrece je variabilní.

 • Vylučování ledvinami :

  glomerulární filtrace a tubulární sekrece

  Kyselina močová (endogenní metabolit) + thiazidová diuretika (blokují aktivní transport k. močové)

  DNAvý záchvat (zvýšení hladiny k. močové)


L kov exant my

Lékové Interakce na úrovni exkreceexantémy

MUDr. Simona ZgažarováGeneralizovan makul zn makulopapul zn exant my
Generalizované makulózní, makulopapulózní exantémy 178

46%

IV.typ (IV b), vznik 7-14. den u nesenzibilizovaného nemocného

Embolizační lokalizace, symetričnost

Primární morfou je makula/papula, červené nebo růžové barvy, vel. 1-10 mm; pokud je přítomen i edém v koriu → makulourtikarielní či makulopapulózní charakter exantému

Svědění, bez celk. či prodromálních příznaků

ATB - amoxicilin, analgetika, diuretikaKlinick farmacie v kardiologii

Klinická farmacie v kardiologii KK) pro angínu, vznik 7. den

Mgr. Milan Juhas


 • Akútny KK) pro angínu, vznik 7. denuzáver koronárnej tepny spôsobujúci typické príznaky

  • Stenokardie

  • Zvracanie

  • Opotenie

  • Dušnosť

 • Postup pri liečbe

  • RZP (podanie loadingdoseantiagregancii, heparin, BB, anodyna)

  • dPCI (pri nedostupnosti CathLab pod 90 minut – trombolýza - altepláza)

  • Nemocničná monitorácia na koronárnej jednotke

Klinická farmacie v kardiologii, kurz AKF 19.9.2012, FN USA Brno

14


Diuretik v ss
DIURETIKÁ V SS KK) pro angínu, vznik 7. den

FUROSEMID

Výhodou je diuréza úmerná dávke

hladina Kalia a minerálov (Na+, Cl-, Ca2+) (SPIRONOLACTON)

U akútnej formy i.v. kontinuálne alebo vo forme bolusov

DIURETICKÁ REZISTENCIA

Klinická farmacie v kardiologii, kurz AKF 19.9.2012, FN USA Brno

15


 • DIURETICKÁ REZISTENCIA KK) pro angínu, vznik 7. den

  • Neschopnosť obličiek vylúčiť 90 mmol Na+ po podaní p.o. dávky furosemidu 2x160 mg po dobu 72 hodín [Epstein et. al., 1977]

 • PRÍČINY

  • Porucha absorbcie pri otoku čreva/hypoperfúzie črevnej sliznice

  • Renálna hypoperfúzia

  • Dlhodobé podávanie diuretickej terapie

Klinická farmacie v kardiologii, kurz AKF 19.9.2012, FN USA Brno

16


Ren ln selh n

Renální selhání KK) pro angínu, vznik 7. den

MUDr. Antonín Jabor, CSc.


Cockcroft KK) pro angínu, vznik 7. den& Gault

Odhad GF podle rovnice Cockcrofta a Gaulta

Výpočet GF (ml/s) bez nutnosti sběru moče vychází z myšlenky, že lze na základě věku, hmotnosti a pohlaví odhadnout denní odpad kreatininu močí. Vlastní rovnice je z roku 1978

GF(Cockcroft Gault) = F . (140 - věk) . hmotnost / (48,8 . SKrea)

kde věk je v rocích, SKrea je v µmo/l, hmotnost v kg, faktor F pro muže je 1,00, pro ženy 0,85. Výsledek je v ml/s, korekce na standardní tělesný povrch 1,73 m2 je možná

Prof. Antonín Jabor


Selh n ledvin
Selhání ledvin KK) pro angínu, vznik 7. den

Prof. Antonín Jabor


Vliv klinick ho stavu p acienta na pk pd l iv se zam en m na vztah albumin l ivo jatern clearance

Vliv klinického stavu KK) pro angínu, vznik 7. denpacienta na PK/PD léčivse zaměřením na vztah albumin-léčivo-jaterní clearance

Katarína Dobrucká

Oddělení klinické farmacie NNH


Jatern funkce jatern clearance cl h
Jaterní KK) pro angínu, vznik 7. denfunkce – jaterní clearanceCLH

Q . Cout

Q . Cin

JÁTRA

CLH = Q . (Cin-Cout)/ Cin

EH(extrakční poměr)

Q – průtok krve játry – 1,5l/min

 • LČ s vysokým EH (> 0,6) – CL závisí od Q (alterace: srd.selhání, cirhóza) – „first-passeffect“ při p.o.podání

 • LČ s nízkým EH(< 0,3) – CL závisí od metabolické kapacity a fce jater (alterace: cirhóza, cholestáza, stáří)


Management nozokomi ln ch intoxikac l ivy z pohledu klinick ho farmaceuta

Management KK) pro angínu, vznik 7. dennozokomiálních intoxikací léčivy z pohledu klinického farmaceuta

Dalibor Černý

Oddělení klinické farmacie

Nemocnice Na Homolce


Nozokomi ln intoxikace l ivem
Nozokomiální intoxikace léčivem KK) pro angínu, vznik 7. den

= otrava lékem (systémová) způsobená v nemocničním prostředí

 • příčiny NIL ze strany zdr. personálu (iatrogenní NIL)

  • vědomé (obvykle nejsou život ohrožující) – resuscitace, neodkladná léčba

  • nevědomé (mohou být život ohrožující) – chyba lékaře při preskripci, chyba ošetřujícího personálu při aplikaci

 • příčiny NIL ze strany pacienta

  • vědomé – suicidium

  • nevědomé - požívání neodevzdaných léčiv a riziko kumulace, neodborná manipulace s dávkovači

 • incidence ???


P klady pou it extrakorp metod
Příklady použití extrakorp. metod KK) pro angínu, vznik 7. den


P ehled nejd le it j ch antidot
Přehled nejdůležitějších antidot KK) pro angínu, vznik 7. den


Kontakt na tis
Kontakt na TIS KK) pro angínu, vznik 7. den

 • TIS = Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

 • Provoz hrazen z dotací MZ ČR

 • Telefony:

  • 224 91 92 93, 224 915 402 – toxikologické dotazy

  • 224 962 244 – toxinologické dotazy

 • Email: [email protected]

 • Web: www.tis-cz.cz


L ky a ledviny

Léky a ledviny KK) pro angínu, vznik 7. den

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.


tubulární nekróza KK) pro angínu, vznik 7. den

aminoglykosidy, amfotericin B, radiokontrastní látky, cisplatina, isofosfamid


neúčinnost medikace při renální insuficienci KK) pro angínu, vznik 7. den

muž, 74 let, léčen kromě jiného pro močovou infekci E.coli 107

GFR= 0.1 ml/s, iHD

iHD: nejsou data pro dávkování

CVVH: vyhnout se jeho podávání z hlediska rizika kumulace

při GFR ≤ 0.5 ml/s je podávání nitrofurantoinu kontraindikované


D kuji za pozornost

KK) pro angínu, vznik 7. denWe have worked diligently over the years to realize a vision that is now a reality—to transform the pharmacist from dispenser of medications to therapeutic expert who is an essential member of the health care team.“

SchoolofPharmacy, Department ofClinicalPharmacy, University ofCalifornia, San Francisco

Děkuji za pozornost!


ad