industriella revolutionen slutet av 1700 talet till idag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag. - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag. Den industriella revolutionen betydde att människor började lönearbeta i stor skala i fabrik istället för att bara arbeta för sig själv och sin familj. att människor började flytta in till städer i stor skala, en urbanisering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag.' - patience-bernard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
industriella revolutionen slutet av 1700 talet till idag
Industriella revolutionen - slutet av 1700-talet till idag.
 • Den industriella revolutionen betydde
  • att människor började lönearbeta i stor skala i fabrik istället för att bara arbeta för sig själv och sin familj.
  • att människor började flytta in till städer i stor skala, en urbanisering.
  • att samhället kunde producera mer varor genom effektivisering och nya uppfinningar.
  • att samhällets infrastruktur, såsom järnvägar, vägar broar och städer utvecklades genom den dagliga handeln och tillverkningen av varor.
industriella revolutionen m jlig f r att
Industriella revolutionen – möjlig för att…
 • Jordbruket förbättrades under 1700-talet.
  • Istället för att enskilt odla på små plättar(tegar), odlade man större åkrar.
  • Man avlade fram starkare hästar, grisar som växte snabbare och kor som gav mer mjölk.
  • Effektivare arbetsredskap som stålplogar.
industriella revolutionen m jlig f r att1
Industriella revolutionen – möjlig för att…
 • Befolkningen växte och flyttade in till städerna
  • Mindre arbete och mer mat, således fick människor det bättre och levde längre.
  • Smittkoppsvaccinet upptäcks och gör att miljoner liv räddas.
  • Jordbrukets effektivisering gör att människor flyttar till städerna i jakt på arbete.
industriella revolutionen b rjade med textilindustrin i england
Industriella revolutionen – började med textilindustrin i England
 • Textilier tillverkades ute i byarna.
  • En affärsman fixade bomull, som sedan spanns och vävdes till tyg av människorna i byarna.
  • Först spinner man tråd av bomull, sen väver man tyg av tråden.
  • Var tidskrävande och ineffektivt.
industriella revolutionen b rjade med textilindustrin i england1
Industriella revolutionen – började med textilindustrin i England
 • Uppfinningar som effektiviserade tillverkningen av textilier
  • ”Spinning Jenny” var en spinnmaskin som effektiviserade tillverkningen av tråd.
  • Den flygande skytteln var en del av vävmaskinen som effektiviserade tillverkningen av tyg.
industriella revolutionen b rjade med textilindustrin i england2
Industriella revolutionen – började med textilindustrin i England
 • Kvinnorna som spann och vävde hemma flyttade nu in till staden för att lönearbeta i en fabrik inne i staden.
  • Steget från självförsörjande bonde till lönearbetande stadsmänniska var nu taget för de som var inom textilindustrin.
 • Första steget från bondesamhälle till industrisamhälle var taget och fler industrier och fabriker utvecklades under 1800-talet.
industriella revolutionen varf r england
Industriella revolutionen – varför England?
 • England hade allt som behövdes för den industriella revolutionen.
  • Järn och kol
  • Ångdrivna maskiner
  • Ångdrivna tåg
  • Pengar och politik
industriella revolutionen varf r england1
Industriella revolutionen – varför England?
 • Järn och kol
  • Järn behövdes till verktyg, redskap och maskiner
  • För att komma åt järnet måste man smälta järnmalmen.
  • Träkolet var nästan slut och var ineffektivt, däremot hade England mycket stenkol som användes för att smälta järnet.
industriella revolutionen varf r england2
Industriella revolutionen – varför England?
 • Ångdrivna maskiner
  • Ångmaskinen uppfanns av James Watt.
  • Ångmaskinen kunde driva alla maskiner i fabriker och gruvor som tidigare drevs med vattenkraft.
  • Man kunde nu lägga fabrikerna var som helst utan närhet till flod eller vattenfall.
industriella revolutionen varf r england3
Industriella revolutionen – varför England?
 • Tåg och järnvägar
  • Fabriker, järnverk och kolgruvor låg på olika platser i landet, därför behövdes saker transporteras mellan dessa platser. Ex. mat till arbetarna, bomull till fabrikerna och kol till järnverken.
  • Innan tåget fraktades allt på kanaler runtom i landet.
  • Trycket på kanalerna blev för stort, därför byggdes järnvägar där vagnar dragna av hästar och människor färdades.
  • I början av 1800-talet byttes hästar och människor ut mot det ångmaskinsdrivna lokomotivet. Lokomotiv+vagnar+räls=Tåg och järnväg
industriella revolutionen varf r england4
Industriella revolutionen – varför England?
 • Pengar och politik
  • Det kostade pengar att bygga fabriker, järnvägar och gruvor, storgodsägare och handelsmän bekostade det hela.
   • Storgodsmän var rika jordägare
   • Handelsmän hade blivit rika genom handel i världen med bomull, socker, slavar och annat.
  • Dessa män blev mäktiga och såg till att politiken fixade de lagar och regler som krävdes för att industrisamhället skulle växa.
industriella revolutionen livet f r fabriksarbetarna
Industriella revolutionen – livet för fabriksarbetarna
 • Arbetarna hade ett tufft liv där man jobbade 6 dagar i veckan och mellan 12-14 timmar om dagen.
 • Dödsfall och arbetsskador vanliga.
 • Ofta arbetade hela familjer i fabriken, inklusive barnen, som ibland inte fick lön alls.
 • Förbjudet att strejka och bilda fackföreningar.
 • Lönerna kunde hållas nere tack vare att det alltid fanns fler arbetare än jobb.
industriella revolutionen livet f r fabriksarbetarna1
Industriella revolutionen – livet för fabriksarbetarna
 • Fattiga slumområden där arbetarna bodde skapades.
  • Människor dog av sjukdomar och undernäring genom smuts och dåligt med mat.
industriella revolutionen skapade tydligare klasser i samh llet
Industriella revolutionen – skapade tydligare klasser i samhället
 • Överklassen
  • Affärsmännen som ägde fabriker och gruvor.
 • Medelklassen
  • Övre medelklassen var advokater, läkare och ämbetsmän(jobbar för staten).
  • Undre medelklassen var småföretagare, hantverkare och lärare
 • Arbetarklassen
  • Fabriks- och gruvarbetarna, samt bönderna.
industriella revolutionens spridelse
Industriella revolutionens spridelse
 • Det som hände i England spred sig runt om i världen under 1800-talet och började så smått närma sig Sverige i mitten av 1800-talet.
industriella revolutionens betydelse i sverige
Industriella revolutionens betydelse i Sverige
 • Sverige gick från ett fattigt bondesamhälle till ett industriland under andra halvan av 1800-talet.
 • Liknande struktur på den industriella revolutionens utveckling i Sverige som i England:
  • Ökad befolkning och effektivt jordbruk
  • Uppfinningar
  • Råvaror – järnmalm och kol
  • Rika handelsmän och storgodsmän
industriella revolutionens betydelse i sverige1
Industriella revolutionens betydelse i Sverige
 • Grunden till framtida storindustrier som finns än idag läggs under 1800-talet.
  • Järn- och stålindustrin
  • Pappers- och massaindustrin
  • Verkstadsindustrin
industriella revolutionens betydelse i sverige2
Industriella revolutionens betydelse i Sverige
 • Järn- och stålindustrin
  • Efterfrågan på järn och stål växte i Sverige och världen, och i Sverige fanns det gott om järnmalm.
  • Exporten ökade i takt med att Sveriges infrastruktur byggdes ut, såsom järnvägen mellan malmfälten i Kiruna till norska hamnstaden Narvik.
  • Idag har vi stora stålföretag som SSAB och Sandvik.
industriella revolutionens betydelse i sverige3
Industriella revolutionens betydelse i Sverige
 • Pappers- och massaindustrin
  • Fler människor började läsa tidningen och kontorister skriva på papper under 1800-talet.
  • Efterfrågan i världen ökade och Sverige kunde sälja mer och bli rikare.
industriella revolutionens betydelse i sverige4
Industriella revolutionens betydelse i Sverige
 • Verkstadsindustrin
  • Alla nya fabriker, jordbruksmaskiner och järnvägare krävde verkstäder för att tillverka och reparera redskap och maskiner.
  • I verkstadsindustrin löstes tekniska problem som dök upp i och med industrisamhällets framväxt.
  • Ericsson och Asea är exempel på företag idag som började som mekaniska verkstäder.
industriella revolutionen betydde
Industriella revolutionen betydde
 • att människor började lönearbeta i stor skala i fabrik istället för att bara arbeta för sig själv och sin familj.
 • att människor började flytta in till städer i stor skala, en urbanisering.
 • att samhället kunde producera mer varor genom effektivisering och nya uppfinningar.
 • att samhällets infrastruktur, såsom järnvägar, vägar broar och städer utvecklades genom den dagliga handeln och tillverkningen av varor.