A start program bemutat sa
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

A START PROGRAM BEMUTATÁSA. Készítette: B. B. Ki jogosult a START kártya kiváltására?. a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - patia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A start program bemutat sa

A START PROGRAM BEMUTATÁSA

Készítette: B. B.


Ki jogosult a start k rtya kiv lt s ra
Ki jogosult a START kártya kiváltására?

 • a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és

 • tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és

 • a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.


Munk ltat ltal ig nybe vehet kedvezm nyek
Munkáltató által igénybe vehető kedvezmények

 • az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkáltatót a munkaerő-piaci járulék és tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első évében a havi bruttó kereset 10%-ának, második évében 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

 • a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a munkaerő-piaci járulék és tb-járulék összege helyett a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér 10%-ának, azt követő három hónapjában 20%-ának megfelelő közterhet köteles a munkáltató megfizetni.


Start k rtya az al bbi adatokat tartalmazza
START kártya az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;

 • a kártyatulajdonos adóazonosító jele;

 • a kiállítás kelte;

 • az érvényesség időtartama.


A start plusz program
A START PLUSZ program

 • Indult: 2007. július 1.

 • Célja, hogy támogassa a:

 • kismamákat,

 • kisgyermekeket nevelő szülőket,

 • közeli hozzátartozót ápoló családtagokat és

 • a tartósan munka nélkül lévőket.


Ki jogosult start plusz k rtya kiv lt s ra
Ki jogosult START PLUSZ kártya kiváltására?

 • a GYES, a GYED, a GYET, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.

 • Illetve az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapja.


Munk ltat t megillet j rul k kedvezm nyek
Munkáltatót megillető járulék-kedvezmények

 • A támogatás a programban azt a munkáltatót illeti meg, aki a program jogosultjait munkaviszonyban foglalkoztatja.

 • A munkáltatónak a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét az alábbiak szerint kell lerónia:

 • afoglalkoztatás első évében a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő fizetési kötelezettség,

 • a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.


A start plusz k rtya az al bbi adatokat tartalmazza
A START PLUSZ kártya az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;

 • a kártyatulajdonos adóazonosító jele;

 • a kiállítás kelte;

 • az érvényesség idő-

  tartama.


A start extra program
A START EXTRA program

 • Indult: 2007. július 1.

 • Célja, hogy támogassa az:

 • 50 év feletti vagy

 • alacsony iskolai végzettségű tartósan álláskeresőket és

 • a rendelkezési állási támogatásra jogosult álláskeresőket.


Ki jogosult start extra k rtya kiv lt s ra
Ki jogosult START EXTRA kártya kiváltására?

 • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte,

 • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

 • a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban részesül.


Munk ltat ltal ig nybe vehet j rul kkedvezm nyek
Munkáltató által igénybe vehető járulékkedvezmények

 • A foglalkoztatás első évében a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége,

 • a foglalkoztatás második évében a 27%-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.


Start extra k rtya az al bbi adatokat tartalmazza
START EXTRA kártya az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye, anyja neve;

 • a kártyatulajdonos adóazonosító jele;

 • a kiállítás kelte;

 • az érvényesség idő-

  tartama.


Fontosabb k rd sek
Fontosabb kérdések

 • Miért éri meg a munkáltatónak?

 • Mely esetben jogosult a munkáltató a kedvezmény érvényesítésére?

 • Kinek kell kiváltani és mikor?

 • A kedvezmény mértéke?

 • Hogyan érvényesítheti a munkáltató a kedvezmény?

 • Vissza kell-e fizetni a munkáltatónak az igénybe vett járulékkedvezményt?


Start k rty k ig nyl s nek v ltoz sai a 2012 vben
Start kártyák igénylésének változásai a 2012. évben

 • 2012. évben változatlanok a szabályai a pályakezdő fiatalok által kiváltható ún. Start-kártya igényléseknek, illetve ehhez társul újonnan bevezetett kártyaként az ún. Start Bónusz kártya.


Ki jogosult a start b nusz k rtya kiv lt s ra
Ki jogosult a START BÓNUSZ kártya kiváltására?

 • Aki a GYES, a GYED, a GYET, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni.

 • Aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni.

 • A tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START BÓNUSZ kártya igénylésének időpontját közvetlenül megelőzően legalább 3 hónapig folyamatosan álláskeresőként tartott nyilván.