zakon o prepre evanju nasilja v dru ini n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zakon o preprečevanju nasilja v družini PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zakon o preprečevanju nasilja v družini - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Zakon o preprečevanju nasilja v družini. SPLOŠNE DOLOČBE Povzetke pripravila svetovalna delavka, Ana Petek, univ. dipl. soc. delavka. Namen zakona. določa pojem nasilja v družini,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zakon o preprečevanju nasilja v družini' - pascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zakon o prepre evanju nasilja v dru ini

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

SPLOŠNE DOLOČBE

Povzetke pripravila svetovalna delavka,

Ana Petek, univ. dipl. soc. delavka

namen zakona
Namen zakona
 • določa pojem nasilja v družini,
 • določa vlogo in naloge državnih organov in organizacij ter nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini,
 • določa ukrepe za varstvo žrtve nasilja v družini.
opredelitev dru inskih lanov
Opredelitev družinskih članov
 • zakonec ali zunajzakonski partner,
 • bivši zakonec ali bivši zunajzakonski partner,
 • krvni sorodniki v ravni vrsti (otroci, bratje, sestre) in stranski vrsti,
 • posvojitelji,
 • rejniki,
 • skrbniki
 • osebe, ki imajo skupnega otroka,
 • osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
opredelitev nasilja v dru ini
Opredelitev nasilja v družini
 • Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu oz. zanemarjanje družinskega člana.
posebno varstvo in skrb
Posebno varstvo in skrb
 • Posebno varstvo pred nasiljem uživa mladoletni družinski član – otrok
 • Starejše osebe, invalidi, osebe, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.
dol nost ravnanja
Dolžnost ravnanja
 • Organi in organizacije so dolžne izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebne za zaščito žrtve.
 • Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost.
dol nost prijave
Dolžnost prijave
 • Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, so dolžni takoj obvestiti CSD.
 • Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci v zdravstvu, šolstvu, vzgojnovarstvenih ustanovah, morajo ne glede na določbo o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti CSD, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumijo, da je otrok žrtev nasilja.
slide8
Spremljevalec žrtve
 • Pravica žrtve do zagovornika
 • Varstvo identitete žrtve
2 mre a in naloge organov in organizacij
2. MREŽA IN NALOGE ORGANOV IN ORGANIZACIJ
 • Vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij
 • Nacionalni program
 • Akcijski načrti
 • Poročanje o izvajanju nacionalnega programa
 • Naloge CSD
 • Načrt pomoči žrtvi
 • Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam
3 ukrepi za zagotovitev varnosti rtve
3. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI ŽRTVE
 • Varovanje življenja in zagotavljanje osebne varnosti žrtve
 • Prepovedi zaradi nasilnih dejanj
 • Varstvo otrok
 • Prepustitev stanovanja v skupni uporabi
 • Stanovanjsko varstvo v primeru nasilja ob razvezi
4 brezpla na pravna pomo
4. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
 • Brezplačna pravna pomoč
 • Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči
 • Obseg dodelitve brezplačne pravne pomoči
 • Prednostno obravnavanje
slide12

Pravilnik o sodelovanju organov ter delovanju CSD, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini

Ta pravilnik določa postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči, organiziranost, sestavo in način dela CSD, multidisciplinarnih timov ter regijskih služb.

postopki medsebojnega obve anja in nudenja pomo i
Postopki medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči
 • Vsi organi so ob zaznavi nasilja v družini dolžni v 24 urah od seznanitve z okoliščinami obvestiti CSD.
 • Kadar je žrtev nasilja otrok, so organi dolžni v 24 urah obvestiti CSD, policijo ali državno tožilstvo.
 • Informacija o nasilju se posreduje v pisni ali elektronski obliki oz. po telefonu.
 • Informacijo dano po telefonu, je potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v 3 dneh.
 • V primeru neposredne ogroženosti, ko je potrebna zaščita žrtve, so vsi organi dolžni takoj po telefonu obvestiti CSD oz. policijo. Informacijo po telefonu je potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v 24. urah.
multidisciplinarni timi pri csd
Multidisciplinarni timi pri CSD
 • V okviru načrta pomoči žrtvi se posebej za otroka naredi ocena ogroženosti in predvidijo ustrezni ukrepi, tako za delo z družino kot delo z otrokom, kjer je najprej potrebno poskrbeti za otrokovo varnost.
 • V načrtu pomoči otroku je potrebno določiti, kako trajno zaščititi otroka in nuditi pomoč družini za spremembe v ravnanju.