slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema: Paieška bibliotekos katalog e ir mokslo publikacij ų duomenų bazėje PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema: Paieška bibliotekos katalog e ir mokslo publikacij ų duomenų bazėje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Tema: Paieška bibliotekos katalog e ir mokslo publikacij ų duomenų bazėje - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Tema: Paieška bibliotekos katalog e ir mokslo publikacij ų duomenų bazėje D oc. d r. Gintarė Tautkevičienė g intare.tautkeviciene @ ktu.lt. Tikslas. Susipažinti su informacijos šaltinių paieška KTU bibliotekos kataloge ir mokslo publikacijų duomenų bazėje Paskaitos struktūra:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema: Paieška bibliotekos katalog e ir mokslo publikacij ų duomenų bazėje' - pascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tema: Paieška bibliotekos kataloge irmokslopublikacijų duomenų bazėje

Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė

gintare.tautkeviciene@ktu.lt

tikslas
Tikslas

Susipažinti su informacijos šaltinių paieška KTU bibliotekos kataloge ir mokslo publikacijų duomenų bazėje

Paskaitos struktūra:

Katalogo ir duomenų bazės pristatymas

Studentų praktiniai užsiėmimai (iki 17 val.)

Studentų savarankiškas darbas universiteto bibliotekoje (17-18 val.). Tikslas susirasti ir peržiūrėti kataloge surastas knygas, disertacijas ir straipsnius.

1 užduoties atsiskaitymai (18.15 -19.15)

bibliotekos katalogas http ktu library lt
Bibliotekos katalogas http://ktu.library.lt/

Naudodamiesi Bibliotekos katalogu galite:

 • Atlikti knygų ir kt. leidinių paiešką;
 • Užsakyti leidinius;
 • Paieškos rezultatus atsispausdinti, išsisaugoti diske, išsisiųsti el. paštu;
 • Pasitikrinti savo vartotojo informaciją;
 • Sužinoti leidinių saugojimo vietą bibliotekoje;
 • Sužinoti, ar einamuoju momentu leidinys laisvas, užsakytas, paskolintas, kada turėtų būti grąžintas;
 • Yra galimybė pereiti į visateksčius dokumentus ir pasinaudoti kitomis aktyviomis nuorodomis.
paie kos rezultatai
Paieškos rezultatai

Rūšiuoti

Periūrėti pilną leidinio įrašą (detalus įrašas)

leidinio u sakymas 4
Leidinio užsakymas (4)

Informacija apie vartotoją

PAVARDĖ Vardas

Informacija apie užsakymo įvykdymą

kaip u sakyta knyga pasiekia skaitytoj
Kaip užsakyta knyga pasiekia skaitytoją?
 • Užsakytą knygą atsiimsite to fakulteto ar Centrinėje bibliotekoje, iš kurios fondų užsisakėte
 • Įvykdyti užsakymai saugomi tris darbo dienas
 • Elektroniniu paštu vardas.pavarde@stud.ktu.ltsiunčiamipranešimai apie užsakytas knygas, anuliuotus užsakymus (jei vėluosite atsiimti), apie besibaigiančius pasiskolinimo terminus ir t.t.).
i duoti leidiniai
Išduoti leidiniai

Pratęsti visus paskolintus leidinius

Detalesnė informacija apie leidinį ir galimybė jį prasitęsti

ktu bibliotekos i tekliai
KTU bibliotekos ištekliai

KTU ištekliai

Lietuvos ištekliai

Kitų institucijų ištekliai

ktu mokslo publikacij duomen baz
KTU mokslo publikacijų duomenų bazė
 • Mokslo publikacijų DB nuo 1992m. KTU darbuotojų (dėstytojų, mokslininkų) straipsnių, knygų ir kt. mokslo publikacijų paieška.
rezultatai
Rezultatai

Viso teksto straipsnis

Leidinys, kuriame rasite ieškomą straipsnį

Peržiūrėti pilną straipsnio įrašą

2 u duotis
2 užduotis

KTU bibliotekos kataloge surasti ir aprašyti:

1 knygą

1 disertaciją

1 informacinį leidinį (žodyną, žinyną, enciklopediją)

Pateikti bibliografinį aprašą, UDK, šifrą, santrauką arba anotaciją.

KTU publikacijų DB

1 straipsnį žurnale

1 straipsnį konferencijų pranešimų medžiagoje

Pateikti bibliografinį aprašą, santrauką arba anotaciją.

Pastaba: Edukologijos UDK indeksas – 37*

apa citavimo stilius
APA citavimo stilius

Knyga: Pavardė, V. V.; Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.

Saxe, G. B. (1991). Cultural and cognitivedevelopment: Studies in mathematical understanding.Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Kolektyvinis autorius: Kolektyvinis autorius. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.

Lietuvos statistikos departamentas (1991). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos – leidybos centras.

Neidentifikuotas autorius: Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas

Lietuvos Respublika. Konstitucija. (1996). Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

Daktaro disertacija:

Gudavičius, A. (1994). Ekonomini veiksni įtaka Lietuvos demografinei situacijai (Daktaro disertacija, Vilniaus universitetas, 1994).

apa citavimo stilius1
APA citavimo stilius

Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V. Pavardė (red.),Knygos antraštė(pp. puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as anadaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger, F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Publikuoti konferencijų straipsniai

Jucevičius, R. (1992). Valdymo reorganizavimo prielaidos. In Vadyba ir rinkos ekonomika: tarptautinės konferencijos pranešim medžiaga (pp. 15-19). Kaunas: Technologija.

Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai.

Večkienė, N. ir Ramanauskaitė, A. (1996). Pažinimoir ugdymo modeliai bei jų taka ugdymo organizavimui.Socialiniai mokslai: Edukologija, 2 (6), 48-55.

apa citavimo stilius2
APA citavimo stilius

Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. Žiūrėta metai mėnuo diena per internetą:

Rutkauskienė, D. ir kt. (2003). Nuotolinis mokymasis. Žiūrėta 2010-02-20 per internetą: http://www.lvu.lt/e-mokymasis.html.

Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Žiūrėta metai, mėnuo diena per internetą:

Virkus, S. (2003). Information literacy in Europe: a literature review. Information Research, 8, (4). Žiūrėta 2010-02-20 per internetą: http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html.

Interneto tinklalapis: Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. Žiūrėta metai, mėnuo diena per internetą:

Kauno technologijos universitetas (2010). Žiūrėta 2010-10-25per internetą: http://www.ktu.lt

apa citavimo stilius tekste
APA citavimo stilius: tekste

Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose pateikiama autoriaus pavardė ir publikavimo metai (autoriaus pavardė, metai). Pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Petraitis, 2005).

Jeigu darbo tekste pateikiama tiksli kito informacijos šaltinio citata, ji rašoma kabutėse. Pateikiant nuorodą į cituojamą šaltinį būtina nurodyti puslapį, pvz., (Petraitis, 2005, p. 15)

Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai. Pvz., Žukauskas (2000) palygino įvairių periodų literatūrą.

Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius, pvz., (Bagdonas, Jucevičienė, 2003).

apa citavimo stilius tekste1
APA citavimo stilius: tekste

Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, tuomet pirmąjį kartą nurodomos visų autorių pavardės. Toliau cituojant šių autorių šaltinį, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė bei et al. (lot. reiškia „ir kt.“), o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, pvz., (Petraitis ir kt., 2005).

Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., tuomet autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius, pvz., (American psychological association [APA], 2003). Pirmąjį kartą pateikiamas pilnas kolektyvinio autoriaus pavadinimas, vėliau cituojant pateikiamas sutrumpintas pavadinimas, pvz., (APA, 2003).

Jeigu informacijos šaltinis neturi autoriaus, naudojami pirmieji du ar trys pavadinimo žodžiai (praleidžiant artikelius) rašant kiekvieną žodį didžiąja raide. Jeigu nuoroda pateikiama į knygą, ataskaitą ar kitą leidinį, ji rašoma kursyvu, pvz., knyga College Bound Seniors (1979).

Jeigu nuoroda pateikiama į straipsnį ar knygos dalį, pavadinimas rašomas tarp kabučių, pvz., („Laisvas laikas“, 2003).