8 informationsarkitektur ia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8. Informationsarkitektur (IA) PowerPoint Presentation
Download Presentation
8. Informationsarkitektur (IA)

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

8. Informationsarkitektur (IA) - PowerPoint PPT Presentation

pascha
134 Views
Download Presentation

8. Informationsarkitektur (IA)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8. Informationsarkitektur (IA) 18. marts, 2010 IT-Universitetet Ole Gregersen Indhold Bruger Kontekst IA

 2. Fra sidste gang • Ekspert-evaluering • Heuristisk Evaluering • Hvad er det faktisk der evalueres? • Evaluering: Med eller uden brug af en kontekst • Hvad er så en kontekst? • En kobling, en ramme, et perspektiv • Generelt / specifikt – hvad er mest værdifuldt? • Det specifikke problem, den generelle problemstilling

 3. Hvad er alternativet • Hvordan laver man en ”begynder” usability-evaluering? • Metodisk – systematisk – værdifuldt • Diskutér med sidemanden…

 4. Hvad er Informationsarkitektur (IA) I relation til usability og evaluering Evaluering af IA Design af IA Øvelse: Kortsortering Aftenens program

 5. The Elements of User Experience 5 Kilde: Jesse James Garret

 6. Om information Reelle indhold på mange websites Det som interaktionen tilvejebringer Det der opfylder brugerens mål Internettets udgangspunkt (hypertext) Udfordringer for brugeren: ”Finde” information, genfinde information Forstå informationen, (interagere med den) 6

 7. Hvad er informationsarkitektur? The structural design of shared information environments. The art and science of organising and labelling, to support usability and findability. 7

 8. Styrende strukturer i IA? Indhold Når struktur er styret af: • Indhold: Emne-baseret • Bruger: Tags = Folksonomi • Kontekst: Produkt, brand, afdeling Bruger Kontekst IA Folksonomi: Brugergenereret taxonomi, der bruges til at kategorisere og genfinde elementer igennem ubegrænsede markeringer (tags) 8

 9. Hvad er de overordnede mål i AI? Skab struktur og sammenhæng i information Organisér, prioriter, gruppér = Post-its! Design navngivning og begreber Tilbyd værktøjer: Visuelt design, navigation og søgning Alternativ opstilling (Rosenfeld/Morville): Struktur Navigation Navngivning Søgning 9

 10. Typer af IA 10

 11. 11

 12. IA-situationen En bestemt bruger, der skal løse en bestemt opgave i en bestemt kontekst. Eller måske rettere: En bestemt bruger, der søger en bestemt information i en bestemt kontekst 12

 13. Hvordan er IA situationen? Hvem er brugeren? Demografiske forholds betydning for behov og handlen: Alder, vaner, uddannelse, osv. Hvad vil brugeren: Forskellige måder at finde information på Husk brugsmønstre: Satisficing Prøve sig frem Undo Skimme, scanne, lede Information scent 13

 14. Der skal viden til… Tre tilgange slags viden skal være til stede: Viden om brugs-situationen (hvad skal vi tilbyde/understøtte) Viden om informationerne og deres sammenhænge Organisationens krav (Teknologien) Hvad er det grundlæggende for to ”vidensrum” der mødes? – hvor adskiller de sig fra hinanden? 14

 15. Hvordan er IA situationen? Opgaven? – kender brugeren den selv? – har de begreberne? Searching – Browsing – Asking Finde bestemte type informationer (s. 35) Known-item seeking Exploratory seeking Exhaustive resarch Re-finding Konteksten? Domænet (bruger) Begreber (indhold) WWW som kontekst (hypermedia) Afsenderen (kontekst) 15

 16. Repetition af designregler 80/20 reglen 7 +/- 2 elementer i korttidshukommelse Recognition over recall Information in head/world Konsistens og konvention Gestalt-lovene for design Generelle webdesign retningslinjer og standarder Mønstre (design patterns) Husk at tænke forhold mellem IA (information) og interaktionsdesign (opgaver/tasks) 16

 17. Søgning 17 Indexering (struktur, ordbøger) Algoritmer (Ole Gre*) Funktionalitet (fx avanceret søgning) Kontekst (fx intranet eller www) Precision: Mængden af fundne og relevante dokumenter, af alle fremfundne dokumenter. Recall: Mængden af relevante dokumenter der fremfindes, af alle relevante dokumenter.

 18. Spørgsmål til søgefunktionen Find søgemulighed: Hvor er den? Afgrænse søgning: Hvad bliver der søgt på? Forespørgslen: Søgningens sammensætning? Query language Resultater: Hvad fandt jeg frem til? ”hvordan fungere denne søgning?” Juster forespørgsel: Hvordan kan jeg søge mere? Interaktion med andre IA komponenter: Kan jeg skifte til navigation hvis søgningen ikke hjalp? Vi skifter taktik undervejs Afslut søgning: Hvad kan jeg gøre når søgningen er afsluttet? (Kilde: Rosenfeld) 18

 19. At evaluere IA • I udgangspunktet alle metoderne (A-D-E) • Navngivning: Kortsortering (også omvendt), brugertest (find find find) • Navigation (struktur): Gangstertest, brugertest, EV • Søgning: Brugertest, EV • Logfiler (på klient-siden) • Ind og ud af websitet, søgeord, tidsforbrug, osv.

 20. Kortsortering udvidet • Hvad er metodens fordel? • Flere variationer: • Åben og lukket sortering • Kvantitativ (manuel logfil) / kvalitativ (dialog) • Tværgående sammenhænge • Granularitet og formuleringer • Et kort ad gangen eller en pulje af kort?

 21. IA Design: ”Organisation & representation” Postulat: Hvis vi forstår designet, kan vi også bedre evaluere

 22. Opgaverne i brugercentreret tilgang 1) Definer modtagers modeller Målgruppen – brugeren, måden de ”leder” Metoder: Fokusgrupper, målgruppeanalyse, interview, observationer, workshops, 2) Definer afsenders modeller (og deres information) Den samlede mængde information til rådighed Metode: Sammenhængsdiagram, analyse, kortsortering 3) Dan strukturer Skab sammenhæng mellem afsender og modtagers modeller 4) Design skabelon og etabler værktøjer til at navigere den etablerede struktur 22

 23. Begreber når man tænker struktur Hierarkier – taxonomi Alfabetisk, kronologisk, organisatorisk, emnebaseret, opgavebaseret, beskrivende, målgruppeorienteret, baseret på metafor – og hybrider Informationernes indbyrdes forhold: Relationer, prioriteter, sammenhænge Navngivning – terminologi Grammatik, granularitet, orddeling, brug… 23

 24. Metoder til dannelse/forståelse af struktur Brainstorms Data indsamling, også empirisk Mindmaps Visuelle sammenhænge Affinity diagram Brainstorm elementer Gruppér elementer Navngiv grupper Prioritér grupper Kortsortering (dagens øvelse  ) Analyse… 24

 25. Hvilken struktur? 25

 26. 26

 27. Værktøjer til ”informationshåndtering” 27

 28. Dokumentation Informationsmodel (datamodel, bottom-up) Informationsdiagram (flowdiagram) Ordbøger, styrede vokabularier Begrebs-, objekt- eller element-beskrivelser Visuelt: Wireframes (skabeloner) 28

 29. Metadata 29 www.metamaten.dk

 30. Objektbeskrivelser 30

 31. Styrede vokabularier (2+2, i 5 min) Bredere termer: Foretrukne term Hotel Varianter af term: Relaterede termer: Smallere termer: 31

 32. Indhold og opgaver Titler Indlejrede links Indlejret metadata Chunking – klumper Lister Sekvenser Identifikatorer Browsing aids: Global navigation Lokal navigation Kontekstuel navigation Sitemaps / index Guides og wizards Search aids: Søge interface Forespørgsels metodik Søge zoner Søge resultater Værktøjer til at navigere struktur Rosenfeld/Morville 32

 33. Design af navigation 33

 34. Proces navigation 34

 35. Design af information 35