slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

7. listopadu 2012 VY_32_INOVACE_170204_Elektricky_potencial_a_napeti_DUM. ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

7. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170204_Elektricky_potencial_a_napeti_DUM

ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

slide2

1 .Elektrická práce

2. Elektrický potenciál

3. Elektrické napětí

4.Ekvipotenciální plochy

5.Příklady a opakování

slide3

Elektrická práce

Bodový náboj, který je umístěn v elektrostatickém poli, má v určité poloze potenciální energii (Podobně jako těleso v určité výšce v tíhovém poli).

Při přemisťování náboje se potenciální energie mění. Práce se koná, jestliže je náboj přemisťován z jedné polohy (místa) do jiné polohy (místa).

Práce se vypočítá ze vztahu.

EpA – potenciální energie náboje v místě A

EpB – potenciální energie náboje v místě B

dále

slide4

Elektrická práce

 • Práce v elektrostatickém poli je určena změnou potenciální energie při přemisťování náboje.

B

E

A

dále

slide5

Elektrická práce

 • Při pohybu ve směru působení elektrické síly se potenciální energie náboje zmenšuje a při pohybu proti směru působení elektrické síly se potenciální energie náboje zvětšuje (podobně jako u pole tíhového).
 • Jako hladina nulové potenciální energie je zvolen povrch Země. Tělesa vodivě spojená se zemí mají potenciální energii nulovou, říkáme o nich, že jsou uzemněná.

zpět na obsah

další kapitola

slide6

Elektrický potenciál

 • je definovaný jako podíl potenciální energie náboje v určitém místě elektrostatického pole a tohoto náboje
 • značí se φ, jednotkou volt [V] nebo [J . C-1]

dále

slide7

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál povrchu Země je nulový.

Má-li těleso vyšší potenciál než povrch Země, pak je tento potenciál kladný.

Má-li těleso nižší potenciál než povrch Země, pak je tento potenciál záporný.

zpět na obsah

další kapitola

slide8

Elektrické napětí

Mezi místy s různým potenciálem vzniká elektrické napětí.

Elektrické napětí mezi dvěma body elektrostatického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů.

Elektrické napětí je tedy určeno jako práce vykonaná elektrickými silami při přemisťování náboje mezi dvěma místy elektrostatického pole.

Elektrické napětí se značí se U a jednotkou je volt [V] nebo [J . C-1].

Alessandro Volta na Wikipedii

dále

slide9

Elektrické napětí

Elektrické napětí měříme voltmetrem.

Pro homogenní pole platí:

E – elektrická intenzita pole

d – vzdálenost mezi deskami

Obr. 1

zpět na obsah

další kapitola

slide10

Ekvipotenciální plochy

 • Pohybuje-li se náboj kolmo k siločárám elektrického pole, jeho potenciální energie náboje se nemění (elektrická síla nekoná práci).
 • Ekvipotenciální plocha
 • je plocha, která je ve všech bodech kolmá k siločarám elektrického pole
 • má všude stejný potenciál (hladina stejného potenciálu)
 • Radiální pole
 • ekvipotenciální plochy jsou kulové se středem v bodovém náboji
 • v blízkosti náboje se potenciál mění rychle
 • ve větší vzdálenosti od náboje se potenciál mění pomaleji

dále

slide11

Ekvipotenciální plochy

 • potenciál lze vypočítat:
 • potenciál ve velké vzdálenosti se bude blížit nule

Obr. 2

dále

slide12

Ekvipotenciální plochy

 • Homogenní pole
 • ekvipotenciální jsou rovnoběžné roviny (rovnoběžně s deskami, které tvoří pole)
 • protože E = konst., mění se potenciál rovnoměrně
 • potenciál lze vypočítat
 • d- vzdálenost desek

Obr. 3

zpět na obsah

další kapitola

slide13

Příklady a opakování

Příklad č. 1

Jaký elektrický potenciál má povrch kulového vodiče, jestliže při nanášení náboje 60 μC z povrchu Země na povrch vodiče vykoná práci 0,3 J?

řešení

slide14

Příklady a opakování

Q = 60 μC

W = 0,3 J

__________________

φ = ? [V]

Povrch vodiče má potenciál 5 kV.

další příklad

slide15

Příklady a opakování

Příklad č.2

Vzdálenost dvou rovnoběžných kovových desek je 14 cm. Určete velikost intenzity elektrického pole mezi deskami. Mezi deskami je napětí 700V.

řešení

slide16

Příklady a opakování

d = 14 cm

U = 700 V

_________________________________________

E = ? [V . M-1]

Elektrické pole má intenzitu 5 kV. m-1.

dále

slide17

Příklady a opakování

Přiřaďte vztahy k fyzikálním veličinám.

Elektrický potenciál

Elektrické napětí

Elektrický potenciál radiálního pole

Elektrický potenciál homogenního pole

Elektrická práce

zpět na obsah

konec

pou it literatura
POUŽITÁ LITERATURA

ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

citace zdroj
CITACE ZDROJŮ

Obr. 1 VITTORATOS, Christos. File:Behrens-voltmetre.jpg: WikimediaCommons [online]. 6.August 2006 [cit. 2012-11-07]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Behrens-voltmetre.jpg?uselang=cs

Obr. 2 PAJS. Soubor:Poleradialniekvipotencialy.svg: WikimediaCommona [online]. 17 June 2007 [cit. 2012-11-07]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Pole_radialni_ekvipotencialy.svg

Obr. 3 PAJS. Soubor:Polehomogenniekvipotencialy.svg: WikimediaCommona [online]. 17 June 2007 [cit. 2012-11-07]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Pole_homogenni_ekvipotencialy.svg

Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

slide20

Děkuji za pozornost.

Miroslava Víchová