rap ps kysely n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAP / PS -kysely PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAP / PS -kysely

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

RAP / PS -kysely - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

RAP / PS -kysely. RTL ry - RAKLI ry 15.10. - 12 .11.2004. Tutkimuksen perustiedot. Toteutusaika 15.10.-12.11.2004 Vastaajia yhteensä 69 henkilöä Toimeksiantajat RAKLI ry ja RTL ry Tutkimuksen toteuttaja Promenade Research Oy. Vastaajien jakautuminen. Osio 1: Luokittelutiedot.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RAP / PS -kysely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rap ps kysely

RAP / PS -kysely

RTL ry - RAKLI ry

15.10. - 12.11.2004

tutkimuksen perustiedot
Tutkimuksen perustiedot
  • Toteutusaika 15.10.-12.11.2004
  • Vastaajia yhteensä 69 henkilöä
  • Toimeksiantajat RAKLI ry ja RTL ry
  • Tutkimuksen toteuttaja Promenade Research Oy
vastaajien jakautuminen
Vastaajien jakautuminen

Osio 1: Luokittelutiedot

3 1 teht v luetteloiden k ytt
3.1 Tehtäväluetteloiden käyttö

Käytätkö RAP-95 tehtäväluetteloita määrittäessäsi rakennuttaja-konsultin toimeksiantoja?

Käytätkö PS-01 tehtäväluetteloita määrittäessäsi pääsuunnittelijan toimeksiantoja?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

3 1 teht v luetteloiden k ytt1
3.1 Tehtäväluetteloiden käyttö

Käytätkö ARK 95 tehtäväluetteloita määrittäessäsi pääsuunnittelijan toimeksiantoja?

Kun laadit rakennuttajakonsultin toimeksiantoa RAP-95 tehtäväluettelon mukaisesti, huomioitko pääsuunnittelijalle PS-01 mukaisesti kuuluvat tehtävät?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

3 1 teht v luetteloiden k ytt2
3.1 Tehtäväluetteloiden käyttö

Kun laadit pääsuunnittelun toimeksiantoa PS-01 tehtäväluettelon mukaisesti, huomioitko rakennuttaja-konsultille RAP-95 tehtäväluettelon mukaisesti kuuluvat tehtävät?

Muodostatko PS-tehtävänä erillisenä toimeksiantona?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

3 2 konsulttien osallistuminen valintamenettelyyn kumman konsultin palkkaat hankkeeseen ensin
3.2 Konsulttien osallistuminen valintamenettelyyn: Kumman konsultin palkkaat hankkeeseen ensin?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

slide8

3.3 Osallistuuko RAP PS:N valintaan?

3.4 Osallistuuko PS RAP:n valintaan?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

slide9

3.6 Kuinka RAP osallistuu muiden suunnittelijoiden valintaan?

3.5 Kuinka PS osallistuu muiden suunnittelijoiden valintaan?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

slide10

Kilpailuttamismuodot RAP -valinnassa?

Kilpailuttamismuodot PS -valinnassa?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

3 9 ovatko ps ja rap valinnat mielest nne
3.9 Ovatko PS ja RAP-valinnat mielestänne?

Osio 3: RAP- ja PS-tehtävän määrittely ja hankinta

4 1 teht v luetteloiden soveltuvuus ja tunteminen
4.1 Tehtäväluetteloiden soveltuvuus ja tunteminen

Koetko RAP-95 tehtäväluettelon hyödylliseksi rakennuttaja-konsultin tehtävän muodostamisessa?

Koetko PS-01 tehtäväluettelon hyödylliseksi pääsuunnittelijan tehtävän muodostamisessa?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 1 teht v luetteloiden soveltuvuus ja tunteminen1
4.1 Tehtäväluetteloiden soveltuvuus ja tunteminen

Tuntevatko mielestäsi pääsuunnit-telijat tehtäväluette-loiden sisällön riittävän hyvin?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 1 teht v luetteloiden soveltuvuus ja tunteminen2
4.1 Tehtäväluetteloiden soveltuvuus ja tunteminen

Tuntevatko mielestäsi tilaajat tehtäväluettelot riittävän hyvin?

Tunnetaanko uudet asuntosuunnit-telun tehtävä-luettelot mielestäsi riittävän hyvin (RT 10 - 10827, RT 10 - 10828)?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 2 palaute teht v luetteloista
4.2 Palaute tehtäväluetteloista

Antaako RAP palautetta tehtäväluetteloiden sisältöön ?

Antaako RAP palautetta keskinäiseen tehtäväjakoon PS- ja RAP-tehtävien kesken?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 2 palaute teht v luetteloista1
4.2 Palaute tehtäväluetteloista

Antaako PS palautetta tehtäväluette-loiden sisältöön?

Antaako PS palautetta keskinäiseen tehtäväjakoon PS- ja RAP-tehtävien kesken?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 2 palaute teht v luetteloista2
4.2 Palaute tehtäväluetteloista

Vaikuttaako neuvotteluvai-heessa annettu palaute tehtävien jakautumiseen sopimuksessa?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 3 k ytet nk ps teht v luetteloita konsulttisopimuksen liitteen
4.3 Käytetäänkö PS-tehtäväluetteloita konsulttisopimuksen liitteenä?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 4 k ytet nk rap teht v luetteloita konsulttisopimuksen liitteen
4.4 Käytetäänkö RAP-tehtäväluetteloita konsulttisopimuksen liitteenä?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 5 laaditaanko ps sopimukset omaksi sopimuksekseen
4.5 Laaditaanko PS-sopimukset omaksi sopimuksekseen?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 6 mit sopimuslomaketta ps sopimuksessa k ytet n
4.6 Mitä sopimuslomaketta PS-sopimuksessa käytetään?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 7 mit sopimuslomaketta rap sopimuksessa k ytet n
4.7 Mitä sopimuslomaketta RAP-sopimuksessa käytetään?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 8 kuka k yt nn ss laatii suunnittelusopimukset
4.8 Kuka käytännössä laatii suunnittelusopimukset?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 9 vastuu ja vakuutukset
4.9 Vastuu ja vakuutukset

Onko konsultin vastuun määrän yläraja sopimuksissanne yleensä suurempi kuin KSE:n määrittelemä (jossa ylärajana palkkion määrä)?

Edellytetäänkö vastuuvakuutusta PS sopimuksessa?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

4 9 vastuu ja vakuutukset1
4.9 Vastuu ja vakuutukset

Edellytetäänkö vastuuvakuutusta RAP sopimuksessa?

Osio 4: Tehtävien muodostaminen ja niistä sopiminen (sopimusvaihe, sopimusrakenne)

5 1 teht v luetteloiden rap ps p llekk isyys
5.1 Tehtäväluetteloiden RAP / PS päällekkäisyys

Onko PS Tehtäväluettelossa mielestäsi RAP –tehtäväluettelon kuuluvia tehtäviä ?

Onko RAP Tehtäväluettelossa mielestäsi  PS–tehtäväluettelon kuuluvia tehtäviä ?

Osio 5: PS ja RAP- tehtävien jakaminen

5 2 arvioi ps ja rap teht v luetteloiden p llekk isyyksi eri osa alueilla asteikolla 1 5
5.2 Arvioi PS ja RAP –tehtäväluetteloiden päällekkäisyyksiä eri osa alueilla asteikolla 1-5

Osio 5: PS ja RAP- tehtävien jakaminen

5 2 arvioi ps ja rap teht v luetteloiden p llekk isyyksi eri osa alueilla asteikolla 1 51
5.2 Arvioi PS ja RAP –tehtäväluetteloiden päällekkäisyyksiä eri osa alueilla asteikolla 1-5

Osio 5: PS ja RAP- tehtävien jakaminen

6 1 millaisen arvosanan annat seuraaville asioille
6.1 Millaisen arvosanan annat seuraaville asioille?

Osio 6: Toteutusvaiheen havaintoja

slide30
6.2 Millä osa-alueilla tehtävien yhteensovittamisen ongelmat ovat heijastuneet hankkeen onnistumiseen käytännössä?

Osio 6: Toteutusvaiheen havaintoja

6 3 miten suhtaudut seuraaviin v itt miin
6.3 Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?

Osio 6: Toteutusvaiheen havaintoja

slide32

6.4 Onko tarpeellista kehittää PS-tehtävien muodostamiseen ja sopimiseen soveltuvia lomakkeita ja malliasiakirjoja (tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat)? 

Osio 6: Toteutusvaiheen havaintoja

slide33

6.5 Onko tarpeellista kehittää RAP-tehtävien muodostamiseen ja sopimiseen soveltuvia lomakkeita ja malliasiakirjoja (tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjat)? 

Osio 6: Toteutusvaiheen havaintoja