slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Månedsbrev September PowerPoint Presentation
Download Presentation
Månedsbrev September

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

Månedsbrev September - PowerPoint PPT Presentation

parry
266 Views
Download Presentation

Månedsbrev September

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Månedsbrev September Måneden som har vært: Da var vi godt i gang med det nye barnehage året! Vi har tatt i mot seks nye barn på avdelingen: Lykke, Herman, Christopher, Oliver, Amelia Sofie og Vilde. 2 åringene som går på Bryggå fra før av synes det har vært stor stas å ta imot de nye. Alfred begynner 15 september. Da er vi fulltallige 14 barn på Bryggå. Åtte 2012 barn og seks 2013 barn. Disse første ukene har vi hatt fokus på å bli godt kjent med de nye barna. Rutiner er en stor del av det å bli kjent og trygg i barnehagen. Vi har samling hver dag i vinduskarmen. Her synger vi kjente sanger som : bæ, bæ lille lam, bjørnen sover, kua mi, lille pusekatt osv. Om formiddagen kler vi på oss og går ut og leker. Her er det gøy å grave i sandkassen, disse og sykle. Aller kjekkest er det nok når det er store sølepytter å plaske i  Måneden som kommer: Månedens tema: Fagområdet er kropp, bevegelse og helse. Vi vil i september fortsette med å fokusere på å bli kjent, skape gode relasjoner og komme inn i rutinene. Vi vil i henhold til kropp, bevegelse og helse starte opp med «Mini-Røris» 2-3 ganger i uken. Vi møtes da på det store fellesrommet sammen med de andre barna i barnehagen. Vi kommer til å starte opp med tur-dag når vi ser at de nye barna er klare/trygge nok til det. Vi vil lære barna gode rutiner for hygiene, for eksempel ved vask av hendene før måltid, og ikke minst vil vi tilbringe mye tid på utelek på barnehagens flotte uteområde. Vi vil også starte så vidt litt med snakkepakken, og eventyret Bukkene Bruse. Snakkepakken er et verktøy vi bruker i forbindelse med språkstimuleringen. Vi vil fortelle mer om dette på foreldremøte.

  2. Månedens bursdagsbarn: Lykke blir 1 år 22 september. HIPP HIPP HURRA!! Foreldremøte: Onsdag 23 september blir det foreldremøte her i barnehagen Hold av datoen. Tidspunktet kommer vi tilbake til. Personal: Kirsten har sin siste dag hos oss 30 september. Vi ønsker deg lykke til videre Kirsten, vi kommer til å savne deg! Cecilie Nyvoll overtar for Kirsten så vi ønsker henne velkommen på laget! Personalet på Bryggå vil da bli seende slik ut: Ragnhild Middelthon, 100% ped.leder Camilla Meland, 100% ped.leder Anette Jæger Olsen, 100% assistent Sonja Tunge, 50% assistent Cecilie Nyvoll, 50% assistent Barnegruppa: Ana Dorthea skal flytte og har dermed sin siste dag på Bryggå i midten av september. Vi ønsker dere all lykke videre!! Vi gleder oss til å fortelle mer om hverdagen vår i barnehagen på foreldremøte! Hilsen Ragnhild, Anette, Sonja, Kirsten og Camilla