wybrane dzia ania samorz du uczniowskiego w latach 2010 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wybrane działania Samorządu Uczniowskiego w latach 2010-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wybrane działania Samorządu Uczniowskiego w latach 2010-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Wybrane działania Samorządu Uczniowskiego w latach 2010-2012 - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

Wybrane działania Samorządu Uczniowskiego w latach 2010-2012. Młodzieżowa Grupa Wsparcia „RAZEM”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wybrane działania Samorządu Uczniowskiego w latach 2010-2012' - parley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m odzie owa grupa wsparcia razem
Młodzieżowa Grupa Wsparcia „RAZEM”

Młodzieżowa Grupa Wsparcia "RAZEM” aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje charytatywne, organizuje spotkania dla pensjonariuszy DPS oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan". Współpracuje z parafialną świetlicą środowiskową. Podejmuje zadania mające na celu wspieranie działalności Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, corocznie bierze udziałw WOŚP.

ko o mediator w szkolnych pogromcy konflikt w
Koło Mediatorów Szkolnych „Pogromcy konfliktów”

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się ludzi będących w konflikcie, którzy przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora starają się osiągnąć ugodę. Dzięki tej specyficznej rozmowie uczeń ma możliwość współdecydować w swojej sprawie i o sobie, przedstawia fakty z własnej perspektywy.

Robiąc coś dla innych sami nabieramy siły i optymizmu. Stajemy się ludźmi sukcesu.

m odzi g osuj
„Młodzi głosują”

30 września 2011 r. odbyło się

w naszym gimnazjum podwójne głosowanie. Uczniowie wybierali kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, a także uczestniczyli w Młodzieżowych Wyborach Parlamentarnych w ramach akcji „Młodzi głosują”, organizowanej przez CEO. Znaleźliśmy się w gronie z przeszło 1400 szkół, które w tym dniu zorganizowały wśród uczniów głosowanie na Komitety Wyborcze.

slide5

Akcja „Wyprawka szkolna”

Od kilku lat w pierwszych dniach września odbywa się w naszej szkole akcja „Wyprawka”.

Polega na zbiórce artykułów papierniczych, z których przygotowywane są wyprawki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki tej inicjatywie możemy pomóc doposażyć naszych młodszych kolegów.

Opiekunami akcji są:

pedagog szkolny p. S. Melka, Samorząd Uczniowski oraz szkolni mediatorzy.

Działania te organizowane są każdego roku, uczniowie zawsze chętnie się w nie włączają.

sprz tanie wiata
„Sprzątanie świata”

Celem przedsięwzięcia jest budowanie świadomości ekologicznej oraz podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od uprzątnięcia śmieci, po długofalowe kształtowanie nawyków ekologicznych.

Uczniowie naszej szkoły we wrześniu sprzątają teren wokół szkoły oraz uliczki osiedla Zagorzynek.

i literacka gra miejska
I Literacka Gra Miejska

Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu , Wydział Edukacji i Wydział Kultury i Sztuki zaprosiło do udziału wszystkie kaliskie gimnazja. Każdy zespół otrzymał specjalną kartę do gry, gdzie odnalazł wskazówki dotyczące trasy oraz wykonania poszczególnych zadań, które realizowaliśmy po drodze.

ii literacka gra miejska
II Literacka Gra Miejska

Tym razem mieszkańcy miasta mieli

okazję wciągnąć się w naprawdę

niesamowitą przygodę, przenieśli się

w czasy okupowanego Kalisza. Pomysł

gry oraz jej projekt został opracowany

na podstawie książki pt. „Saga grodu

nad Prosną”. Mieszkańcy Kalisza,

którzy stawili się na starcie i wzięli

udział w grze musieli wykonać niełatwe

zadania, by dotrzeć na metę.

Byli członkami tajnej organizacji,

uczestniczyli w przysiędze, ukrywali się

przed Niemcami, a także uczestnikami

tajnego nauczania.Nasi uczniowie byli

współorganizatorami i uczestnikami

gry.

niesiemy pomoc osobom niepe nosprawnym
Niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym

Uczniowie naszej szkoły

przyłączyli się

do ogólnopolskiej akcji

charytatywnej

organizowanej przez Fundację

Okaż Serce Dzieciom i Osobom

Niepełnosprawnym z Łodzi.

Zadaniem gimnazjalistów było

pakowanie, do ekologicznych

toreb, zakupów klientów

marketu Kaufland. Kaliszanie

chętnie wspierali i wspomagali

finansowo przedsięwzięcie.

Łączny dochód z akcji wyniósł

3251,21zł.

podsumowanie akcji
Podsumowanie akcji

Dzięki współpracy z Fundacją i zaangażowaniu uczniów nasza szkoła otrzymała pieniądze na pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącym

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiono paczki okolicznościowe – odzież.

europejski rok walki z ub stwem i wykluczeniem spo ecznym
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Projekt” ŻYCIE NIE PO TYLKO JEST, BY BRAĆ”, opracowany i realizowany był przez cały rok szkolny. Spotkał się z dużym zainteresowaniem. Odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej, gdzie młodzież naszej szkoły zorganizowała poranek poetycko-muzyczny. Wizyta nasza spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem. Pokazaliśmy również seniorom jak można wykorzystać komputer i Internet.

dzie tolerancji
Dzień Tolerancji

W ramach tegorocznego Dnia Tolerancji w naszej szkole 16 listopada, postanowiliśmy skupić swą uwagę na zagadnieniu wykluczenia społecznego ludzi starszych. W związku z tym, pod kierunkiem p.A. Heresztyn i p.K.Antczak, zrealizowaliśmy projekt pt. „Życie nie po to tylko jest, by brać”, którego celem było pokazanie jak wiele pozytywnych uczuć i emocji wnoszą w nasze życie ludzie starsi oraz jak wiele młode pokolenie może się od nich nauczyć.

wizyta jasia meli
Wizyta Jasia Meli

Odwiedziłnas Jaś Mela –

podróżnik i polarnik, najmłodszy w historii zdobywca bieguna północnego i południowego, który w bieżącym roku od Kapituły konkursu Nauczyciel Roku otrzymał tytuł „Przyjaciel Szkoły 2010”.

slide14
Gość opowiadał o swoim życiu, wyprawach w dalekie kraje

i działalności fundacji „Poza Horyzonty”. Jako nastolatek uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił prawe przedramię i lewe podudzie. Mówił o powolnym procesie leczenia i rehabilitacji oraz odzyskiwaniu nadziei. Pokazał nam, że można być aktywnym pomimo różnych niepełnosprawności i pomagać innym.

wychodzimy poza horyzonty
„Wychodzimy poza horyzonty”

Wdniach 1-3marca 2011r. w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna, mająca na celu pomoc osobom niepełnosprawnym. Zorganizowaliśmy na terenie naszej szkoły sprzedaż ciast upieczonych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zbiórkę pieniędzy do puszek .

W ten sposób pomogliśmy w zakupie protezy dla osoby, która uległa wypadkowi.

miko ajkowe miasteczko seven
Mikołajkowe miasteczko „Seven”

Mikołajkowe miasto składało się

z różnorodnych stoisk, oferujących

dzieciom oraz młodzieży wiele atrakcji.

W ramach imprezy uczniowie naszej

szkoły wykazali się dużą kreatywnością

w tworzeniu pomysłów na zdobycie

pieniędzy na cele charytatywne.

odwiedziny w domu pomocy spo ecznej
Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej.

W grudniu 2010r. najmłodsi uczniowie przygotowali jasełka. Seniorzy bardzo życzliwie przyjęli występ młodych „aktorów” nagradzając ich gromkimi brawami. Drugoklasiści pięknie prezentowali się w ślicznych strojach. Mimo licznej widowni wspaniale poradzili sobie z tremą.

wi teczna zbi rka ywno ci
Świąteczna zbiórka żywności.

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p.J. Pokojowczyka zorganizował zbiórkę artykułów spożywczych i przemysłowych dla matek z Kalisza, które samotnie wychowują dzieci. Zebraliśmy m.in. produkty zbożowe, makarony, cukier, herbaty, kawy, puszki mięsne oraz inne najpotrzebniejsze artykuły.

mi dzynarodowy dzie praw cz owieka
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Na spotkaniu pod hasłem „Nieznajomość prawa szkodzi” dowiedzieliśmy się, jakie konsekwencje czekają młodego człowieka, jeżeli dopuści się wykroczenia, a nawet przestępstwa. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z procedurami postępowania wobec nieletnich nie przestrzegających przepisów.

gimnazjali ci prowadz lekcje
Gimnazjaliści prowadząlekcje

12 grudnia 2010r. w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Czy warto czytać najmłodszym?”, uczennice z klasy IIC Agata Stasiełuk, Klaudia Kaczmarek, Klaudia Stasiak oraz Klaudia Sośnicka przeprowadziły zajęcia lekcyjne z uczniami szkoły podstawowej kl. IB. Głównym celem lekcji było dokonanie analizy fragmentu lektury pt. „Plastusiowy Pamiętnik” oraz wykonanie zadań z zakresu ortografii.

odwiedziny w rodowiskowym domu samopomocy tulipan
Odwiedzinyw Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - tymi słowami Jana Pawła II 17 grudnia 2010r. przywitała nas Kierownik „Tulipan” w Kaliszu, p. Barbara Wojdziak.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali świąteczny program artystyczny, uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym z podopiecznymi ośrodka .

wsp lne kol dowanie w tulipanie
Wspólne kolędowaniew „Tulipanie”

W tym roku spotkanie przygotowaliśmy

razem z uczniami IV LO, którzy

wystąpili z koncertem kolęd

i pastorałek w niekonwencjonalnych,

radosnych aranżacjach. Podczas

występu podopieczni ośrodka żywo

reagowali, tańczyli, klaskali i wspólnie

z wykonawcami próbowali śpiewać.

Bisom nie było końca. Po części

artystycznej wszyscy uczestniczyli

w świątecznym poczęstunku.

Całe spotkanie przebiegało w miłej

i pełnej życzliwości atmosferze oraz

dostarczyło wielu wzruszeń obu

stronom.

akcja unicef pomoc humanitarna na wiecie
Akcja UNICEF Pomoc humanitarna na świecie.

W grudniu 2010 roku przystąpiliśmy do organizowanej

przez UNICEF akcji: Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie. W ramach kampanii uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, kiedy powstał UNICEF, jakie stawia sobie zadania, cele, w jaki sposób je realizuje. Przeprowadzono zajęcia w następujących blokach: pomoc humanitarna, woda pitna, żywność i edukacja z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych .

wielka orkiestra wi tecznej pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Celem włączenia uczniów naszej szkoły do finału WOŚP było przede wszystkim uwrażliwienie na potrzeby innych, jak również zachęcanie do aktywnego udziału

w akcjach charytatywnych.

wielka orkiestra wi tecznej pomocy1
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wolontariusze aktywnie zachęcali Kaliszan do wsparcia przedsięwzięcia.

W 19 finale udało nam się zebrać 15771,29 zł.

W 20 finale zebraliśmy kwotę 5.569,80 zł. Nasz sztab mieścił się w kinie Apollo, gdzie wolontariusze byli rozliczani.

pomagamy dzieciom z otwy
Pomagamy dzieciom z Łotwy

W lutym 2011r. Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zwrócił się do nas z prośbą o pomoc na rzecz Szkoły Polskiej w Daugavpils na Łotwie. Akcja miała na celu wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki, która jest ośrodkiem życia polskiego, o pomoce dydaktyczne do nauki takich przedmiotów jak: język polski, historia, geografia.

Młodzież z naszej szkoły z zaangażowaniem włączyła się w niesienie pomocy koleżankom i kolegom z ww. miasta. Uczniowie chętnie przynosili i przekazywali książki, albumy, przewodniki, foldery turystyczne, widokówki, płyty z polskojęzycznymi nagraniami ukazującymi kulturę i piękno Polski.

Zebrane pomoce naukowe przekazaliśmy 15 marca br. do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, skąd trafiły do dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Polskiej na Łotwie.

jedna niepotrzebna rzecz
„Jedna niepotrzebna rzecz”

Samorząd Uczniowski przeprowadziłw akcję charytatywną na rzecz fundacji Bread of Life.

Polegała ona na zbiórce odzieży oraz zabawek dla potrzebujących z terenu naszego miasta. Uczniowieprzynosili do szkoły rzeczy, które nie są już im potrzebne, a dla innych mogą być niezbędne. Każda rzecz przyniesiona do szkoły miała wielkie znaczenie, udało nam się zebrać ponad 250 kg darów, które trafiły do najbardziej potrzebujących.

rajd im marii konopnickiej
Rajd im. Marii Konopnickiej

Od czterech lat nasza szkoła jest wraz z PTTK współorganizatorem Rajdu im. Marii Konopnickiej.

Ma on na celu propagowanie turystyki i krajoznawstwa w grodzie nad Prosną, a także poznawanie „Małej Ojczyzny” – dzielnicy osiedla Zagorzynek. Organizatorzy zwracają też uwagę na ważną rolę, jaką odgrywa rajd dla popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości patronki naszej szkoły - Marii Konopnickiej.

festyn z okazji dnia rodzicielstwa zast pczego
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W maju 2011r. na Zawodziu odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Miał on charakter zamknięty i był adresowany do rodziców zastępczych i dzieci znajdujących się pod ich opieką

Organizatorem festynu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zaprosił nas do współpracy. Gimnazjaliści ze szkolnej grupy „Razem” chętnie włączyli się w przygotowania piekąc pyszne ciasta, które były konsumowane podczas spotkania .

festiwal talent w
Festiwal Talentów

15 grudnia 2011 roku w Centrum Kultury i Sztuki

w Kaliszu odbyło się podsumowanie projektu „Festiwal Talentów, czyli moje mocne strony", który nasza szkoła realizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem „Fajna Szkoła" oraz Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4. Festiwal był okazją do zaprezentowania talentów

i umiejętności naszych koleżanek i kolegów.

slide31
Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności, a za udział w Festiwalu otrzymali dyplomy

i nagrody.

„Aby dotrzeć do celu, trzeba zrobić pierwszy krok i wyruszyć w drogę".

W myśl tej maksymy zachęcamy wszystkich uczniów do rozwijania swoich pasji, umiejętności

i talentów.

i ty mo esz zosta wi tym miko ajem
„I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem„-

jej organizatorem jest zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem akcji jest zbiórka zabawek i przyborów higienicznych, z których powstaną paczki świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu.

W dniu 23.11.2011 r. do akcji włączyła się młodzież gimnazjum. Na terenie szkoły zorganizowano sprzedaż ciast, upieczonych przez uczniów i ich rodziców.

jase ka w przedszkolu
Jasełka w przedszkolu

Uczniowie klasy 3b wraz z

wychowawcą p. J. Gremblewską

odwiedzili Publiczne Przedszkole

nr 30 w Kaliszu i przedstawili

Jasełkę pt. „Maleńka dziecina

wśród bajkowych postaci".

Przedszkolaki z uwagą i wielkim

zainteresowaniem obejrzały część

artystyczną, a po występie zaprosiły

ich do wspólnej zabawy.

Na zakończenie spotkania

uczniowie naszej szkoły wręczyli

młodszym kolegom własnoręcznie

przygotowane kartki z życzeniami

noworocznymi.

podsumowanie akcji g ra grosza
Podsumowanie akcji „Góra Grosza”

Samorząd Uczniowski naszej szkoły włączył się w dwunastą już, edycję akcji „Góra Grosza" organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom", pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcie polegało

na zbiórce monet w szkołach

i przedszkolach w całej Polsce.

Zebranie funduszy na programy szkoleń dla rodzin adopcyjnych

i zastępczych oraz na pomoc ośrodkom wychowawczym.

Dzięki tym pieniądzom realne stają się wielkie marzenia!

W naszej szkole udało się zebrać 275,45 zł.!

warto by dobrym
„Warto być dobrym”

Po feriach w szkole podstawowej i gimnazjum ruszyła akcja „WARTO BYĆ DOBRYM !”

Celem było pokazanie, że być dobrym to nie wstyd i słabość

a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami bohaterstwo. Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym.Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.Nagrodą główną

w konkursie jest rower marki Kross ufundowany przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła„.

pom my zwierz tom przetrwa zim
Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

Kierując się słowami, że „Człowiek może sam zawalczyć o swoje prawa, zwierzę tego nie zrobi” po raz kolejny aktywnie włączyliśmy się do akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.

Celem przedsięwzięcia było niesienie pomocy zwierzętom z kaliskiego schroniska. Akcja trwała dwa miesiące, przez które zbieraliśmy kaszę, ryż, makarony i karmę, koce oraz garnki.

zbi rka funduszy na bud dla psa ze schroniska
Zbiórka funduszy na budę dla psa ze schroniska

Nasi uczniowie, pod opieką p.: A. Czerniakowskiej i S.Melki, już po raz piąty zbierali pieniądze, za które zakupiona zostanie buda dla psa. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowali wspaniałe wypieki, które cieszyły się wielkim powodzeniem.

Padł także nowy rekord szkoły w pieczeniu, których sprzedaliśmy ponad 150 sztuk. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało nam się uzbierać 450 zł. Kolejny podopieczny Schroniska dla zwierząt przy ul. Warszawskiej będzie spał w nowej, ciepłej budzie.

pomagamy czworonogom
Pomagamy czworonogom

5 maja 2011r. uczniowie klasy 3a oraz wychowankowie świetlicy szkolnej spotkali się z przedstawicielami Kaliskiego Schroniska dla Zwierząt oraz ich podopiecznym – pieskiem o imieniu Loren.

Spotkanie było uwieńczeniem współpracy naszej szkoły i schroniska, została zakupiona symboliczna „cegiełka” za kwotę 250 zł na budowę szczeniakarni.

pomoc kaliskiemu schronisku dla zwierz t
Pomoc kaliskiemu schronisku dla zwierząt

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w okresie zimy szczególnie należy pomagać bezdomnym zwierzętom. To trudny czas dla psów i kotów w kaliskim schronisku przy ulicy Warszawskiej 95. Samorząd Uczniowski naszej szkoły postanowił z zebranych, podczas szkolnych Mikołajek, pieniędzy przeznaczyć kwotę 300 zł na zakup karmy dla szczeniaków, dorosłych psów oraz kotów.

W poniedziałek 19 grudnia odwiedził naszą szkołę pracownik schroniska, który odebrał zakupioną żywność. Dziękując za okazaną pomoc, podkreślał, jak jest ona ważna.