a l tez k zhiteles nyilv ntart sok felm r se dr sink eszter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter PowerPoint Presentation
Download Presentation
A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

ELEKTRONIKUS KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK. A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter. Az EKNY kialakításának okai I. a meglévő nyilvántartások zömükben eltérő technológiával készültek, fragmentáltan működnek, azaz nem kapcsolhatóak össze;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A LÉTEZŐ KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOK FELMÉRÉSE Dr. Sinkó Eszter' - parley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Az EKNY kialakításának okai I.
 • a meglévő nyilvántartások zömükben eltérő technológiával készültek, fragmentáltan működnek, azaz nem kapcsolhatóak össze;
 • nemegyszer csupán papíron léteznek, elektronikus hozzáférésük nem biztosított;
 • ráadásul ezek a nyilvántartások nem teljes körűek, nem bírnak hitelt érdemlő megbízhatósággal a szükséges adatok tekintetében, többségük nem felel meg a közhitelesség – feltételezett – kritériumainak.
slide3
Az EKNY kialakításának okai II.
 • e nyilvántartások mind az információtartalom, mind az információkezelés szempontjából szűk keresztmetszetet jelentenek, akadályozva a közigazgatásban dolgozókat, vezető tisztségviselőket, döntéshozókat a kontrollálható keretek közötti működtetésben, de ugyanígy a szolgáltatókat, kutatókat valamint az állampolgárokat, hogy az igényelt ágazati alapinformációkhoz hozzájuthassanak.
 • a nyilvántartások egységes szempontokat valló, egységes elvárást érvényesítő felügyelete, kontrollja nem megoldott.
m rf ldk vek elv gzend feladatok
Mérföldkövek (elvégzendő feladatok)
 • A közhitelesség egészségügyi előzetes definíciójának elkészítése;
 • A közhiteles nyilvántartást igénylő témakörök listája munkahipotézisként való meghatározása;
 • Az elsődleges adatgyűjtők köre munkahipotézisszerű meghatározása;
 • Intézetek egységes kérdőívének összeállítása;
 • Jogi és szakmai egyeztetés a munkahipotézis tárgyában;
 • Interjúk a szervezetekkel;
 • Javaslattétel a közhiteles nyilvántartások körébe vonandó adatokra;
 • Harmonizált adatkörök leírása;
 • Az EKNy Központ létrehozásának szervezetfejlesztési javaslata.
az ekny kialak t s t megel z tev kenys gek i
Az EKNY kialakítását megelőző tevékenységek I.
 • A közhitelesség kritériumrendszere megalkotása, annak elfogadása
 • A soron következő feladat a közhiteles nyilvántartások területeinek definiálása és erről konszenzus kialakítása
 • A fogalmi kritériumok alapján közhitelesként azonosítható nyilvántartások felmérése, regisztrációja
az ekny kialak t s t megel z tev kenys gek ii
Az EKNY kialakítását megelőző tevékenységek II.
 • A közhitelesség kritériumaitól való eltérés nyilvántartások szerinti feltárása
 • Ki kell választani a közhitelességet biztosító egyetlen szervezetet
 • Egyértelmű, végrehajtható, valamint számonkérhető, a közhitelesség kritériumainak megfelelő jogszabályi környezet megteremtése, a meglévő jogszabályi kötelezettségek pontosítása
az ekny kialak t s t megel z tev kenys gek iii
Az EKNY kialakítását megelőző tevékenységek III.
 • A közhitelesség elfogadott definíciójának megfelelő nyilvántartások kialakítása - ez a nyilvántartások egy részének adott esetben szakmai, adminisztrációs valamint informatikai szempontú korrekcióját jelenti.
 • Ezzel egyidejűleg, egyes témákban integrált közhiteles adatmodellek kialakítása válik szükségessé, s ez kiterjedt szakmai egyeztetéseket és egyezségeket kíván.
 • Az Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások kialakítására, felügyeletére vonatkozó szakmai, jogi, szervezeti megoldási javaslat elkészítése, annak elfogadása
 • Az EKNY informatikai megoldására javaslat elkészítése, elfogadása.
az eg szs g gyi k zhiteless g fogalmi krit riumrendszere
Az egészségügyi közhitelesség fogalmi kritériumrendszere
 • kötelező adatszolgáltatáson, adatbejelentésen alapul az adatgyűjtés.
 • jogszabály írja elő az adatok kezelését, nyilvántartását.
 • jogszabály által meghatározott módon lehet módosítani a nyilvántartott adatokat.
 • jogszabály által felhatalmazott szervezet végzi a nyilvántartás vezetését.
 • államigazgatási jogosultsággal bíró szervezet által - akár közzététel útján -hitelesített információt tartalmaz.
 • joghatással, jogkövetkezménnyel jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre/akikre érvényes.
 • a nyilvántartás közérdeket szolgál, azaz állampolgároknak, szolgáltatóknak, finanszírozóknak, irányító szervezeteknek az egészségügy működésével kapcsolatos alapvető igényeit ki kell tudnia szolgálni.
az eg szs g gyi k zhiteless g fogalmi krit riumrendszere ii
Az egészségügyi közhitelesség fogalmi kritériumrendszere II.
 • logikailag egységes (integrált) adatmodellen alapul a nyilvántartás.
 • vagy: egy adott közhiteles nyilvántartás összes kötelezett felhasználója egyetért abban, hogy az adott nyilvántartás az adott információk körére vonatkozóan teljes. (A 'vagy' szócska értelmezése: a 8. kritérium teljesülése esetén tulajdonképpen a 9. kritériumra már nincs szükség. Amennyiben a helyzet nem értelmezhető ekként - márpedig jelenleg nincs olyan adatbázis, amely megfelelne ennek a kritériumnak -, így szükség mutatkozik ez utóbbi kiegészítő/helyettesítő megfogalmazásra is.) E két szempont eredménye, hogy minden közhiteles nyilvántartásból csupán egy van.
 • nem csak a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó alapkritérium, de most is hangsúlyozni szükséges, hogy a közhiteles nyilvántartások sem írhatnak felül személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályt.
klasszikus k zhiteles nyilv ntart sok
Klasszikus közhiteles nyilvántartások
 • az orvos-, fogorvostörzs,
 • a gyógyszerészek nyilvántartása
 • a klinikai szakpszichológusok nyilvántartása
 • a szakdolgozók nyilvántartása
 • a szolgáltatói adattörzs
 • a gyógyszer adattörzs
 • a TAJ adatbázis
 • az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök állományai
 • a digitális aláírások jegyzéke
 • az Országos Transzplantációs Nyilvántartás
preklasszikus k zhiteles nyilv ntart sok
Preklasszikus közhiteles nyilvántartások
 • A különböző szakmai kódrendszerek:
  • BNO törzs;
  • OENO törzs;
  • FNO törzs;
  • HBCS törzs.
 • A különböző finanszírozási, besorolási algoritmusok:
  • Fekvőbetegellátás - aktív (HBCS);
  • Fekvőbetegellátás - krónikus (KBCS);
  • Járóbeteg szakellátás (WHO=OENO),
  • Fogászati ellátás.